Làm thế nào để có được Microsoft Office 2003 Resource Kit

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826519
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, xem 290710.
TÓM TẮT
Bạn có thể có được Microsoft Office 2003 Resource Kit bất cứ nơi nào máy tính sách được bán. Bạn cũng có thể đặt nó trực tiếp từ Microsoft Báo chí hoặc trực tuyến tại trang web Microsoft văn phòng tài nguyên Kit Web. Bạn có thể không tải xuống tài liệu Microsoft Office 2003 Resource Kit từ các trang Web, nhưng bạn có thể tải về công cụ ORK.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft Office 2003 Resource Kit có sẵn cho các xem trên Web site của Microsoft. Mặc dù bạn có thể tải về một số công cụ và Tiện ích, Microsoft Office 2003 Resource Kit là không có sẵn để tải về bởi vì Microsoft Cập nhật nó thường xuyên với thông tin hiện thời.

Để Xem Microsoft Office 2003 Resource Kit, truy cập vào trang Web Microsoft sau đây Trang web: Microsoft Office 2003 Resource Kit cũng có sẵn trên TechNet. Microsoft Office 2003 Resource Kit trên TechNet được Cập Nhật như cần thiết. Để biết thêm chi tiết về TechNet, truy cập vào Microsoft sau đây Web site: Microsoft Office 2003 Resource Kit này cũng có sẵn từ Microsoft Press. Để đặt văn phòng Microsoft 2003 Resource Kit, xin gọi (800) MS báo chí tại Hoa Kỳ hoặc (800) 667-1115 ở Canada, hoặc đặt hàng thông qua các CompuServe điện tử Mall (GO MSP). Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập sau đây Web site của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 826519 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:11:03 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB826519 KbMtvi
Phản hồi