Lỗi "Trợ giúp và Hỗ trợ đã gặp sự cố" trong Windows Update

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Cách giải quyết khác
Để giải quyết sự cố này, hãy vô hiệu hóa cấu phần nhận dạng tiếng nói. Để thực hiện điều này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập regsvr32 /u msctf.dll rồi bấm OK.

Lưu ý  Sau khi bạn vô hiệu hóa cấu phần này, bạn không thể sử dụng công cụ tiếng nói của Microsoft Office XP.
Thông tin thêm
Sự cố này xảy ra khi bạn khởi động Windows Update trong Trợ giúp và Hỗ trợ của Windows trên máy tính đã cài đặt Office XP. Sự cố này do cấu phần nhận dạng tiếng nói trong Office XP gây ra.

Cấu phần nhận dạng tiếng nói trong Office XP là gì

Cấu phần nhận dạng tiếng nói cho phép Windows nhận ra các từ được nói và chuyển các từ đó thành văn bản.

Cách nhận biết cấu phần nhận dạng tiếng nói được cài đặt hay chưa

Để kiểm tra xem cấu phần nhận dạng tiếng nói đã được cài đặt hay chưa, hãy bấm đúp vàoTiếng nói trong Pa-nen Điều khiển. Nếu có tab Nhận dạng Tiếng nói trong cửa sổ Thuộc tính Tiếng nói, cấu phần nhận dạng tiếng nói đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Tham khảo
Nếu thông tin trong bài viết này không giúp ích cho bạn, hãy chọn một trong các tài liệu tham khảo sau:
Thuộc tính

ID Bài viết: 826716 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:11:51 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbcip KB826716
Phản hồi