Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để nhúng phông chữ trong PowerPoint

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826832
Để có một phiên bản Microsoft PowerPoint 2002 của bài viết này, xem 291924.
Đối với một phiên bản Microsoft PowerPoint 2000 này viết, xem 198337.
Đối với một phiên bản Microsoft PowerPoint 97 này viết, xem 159813.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách nhúng phông chữ trong một Microsoft Văn phòng PowerPoint 2003 hoặc một bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn tạo một thuyết trình PowerPoint vào một máy tính sử dụng một trong đặt phông chữ, những phông chữ có thể nhìn tương tự khi bạn mở trình bày cùng trên một máy tính khác có phông chữ khác nhau cài đặt. Bạn có thể giải quyết các hành vi này bởi tiết kiệm (hoặc nhúng) của bạn phông chữ trong trình bày.

PowerPoint hỗ trợ việc nhúng các phông chữ mà không có những hạn chế giấy phép ngăn chặn việc nhúng. Khi bạn mở một trình bày đã nhúng phông chữ trong PowerPoint trên một máy tính là khác nhau từ máy tính mà trình bày được lưu, hành vi của các phông chữ nhúng phụ thuộc vào mức độ giấy phép nhúng của các phông chữ.

Các thông tin sau đây mô tả các hạn chế đó ảnh hưởng đến hành vi của phông chữ nhúng khi một bài thuyết trình đã mở ra ở PowerPoint 2003:
 • Nếu trình bày chứa bất kỳ phông chữ đang bị giới hạn cho một trong hai các In Ấn hoặc các Xem trước Số lần xem, bạn không thể sửa trình bày.
 • Nếu trình bày có nhúng phông chữ được cấp phép theo có thể cài đặt, font có thể được cài đặt vĩnh viễn để sử dụng trong bài thuyết trình và các chương trình khác.
 • Nếu trình bày có nhúng phông chữ được cấp phép như là có thể chỉnh sửa, phông chữ là tạm thời có sẵn để sử dụng trong bài thuyết trình và các chương trình khác trong khi trình bày có chứa các font nhúng mở.
PowerPoint hỗ trợ việc nhúng các phông chữ TrueType khi bạn lưu chúng ở định dạng sau:
 • Trình bày Microsoft
 • Microsoft PowerPoint 95 trình bày Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 98, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint Năm 2002, PowerPoint 2003 và PowerPoint 2007.
 • Microsoft PowerPoint hiển thị

Làm thế nào để nhúng TrueType phông chữ trong một bài thuyết trình

Để lưu trình bày của bạn để hiển thị các phông chữ và in chính xác khi bạn mở trình bày, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Nếu bạn tiết kiệm một buổi trình bày với nhúng phông chữ, điều này làm tăng Kích thước tệp sự trình bày của bạn. Khi Đúng loại phông mà được cấp phép theo có thể cài đặt được nhúng trong một PowerPoint mẫu, các mẫu có thể áp dụng cho một trình bày chỉ khi các nhúng Đúng loại phông chữ được cài đặt trên máy tính địa phương.

PowerPoint 2003 hoặc các phiên bản trước đó của PowerPoint
 1. Bắt đầu PowerPoint, và sau đó mở trình bày mà bạn muốn.
 2. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Lưu Như.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Lưu Như hộp thoại hộp, bấm vào Lưu tùy chọn.
 4. Nhấn vào đây để chọn các Nhúng TrueType phông chữkiểm tra hộp và bấm Ok.
PowerPoint 2007
 1. Khởi động PowerPoint 2007, và sau đó mở trình bày mà bạn muốn.
 2. Bấm vào các Microsoft Office Button, sau đó bấm Lưu Như.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Lưu Như hộp thoại hộp, bấm vào Lưu tùy chọn.
 4. Nhấn vào đây để chọn các Nhúng phông chữ trong tệpkiểm tra hộp và bấm Ok.

PowerPoint 2010
 1. Bắt đầu PowerPoint 2010, và sau đó mở trình bày mà bạn muốn.
 2. Bấm vào các Tệp tab, và sau đó nhấp vào Löu laøm.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Löu laøm hộp thoại hộp, bấm vào Lưu tùy chọn.
 4. Nhấn vào đây để chọn các Nhúng phông chữ trong tệp kiểm tra hộp và bấm Ok.

Chú ýBạn có thể nhúng bất kỳ phông chữ TrueType là bao gồm trong Microsoft Windows. Phông chữ TrueType khác có thể được nhúng nếu họ không có những hạn chế giấy phép. Nếu bạn không thể nhúng một phông chữ (ví dụ, nếu phông chữ không được đánh dấu như đang được có thể chỉnh sửa, cài đặt, hoặc cho in ấn và xem trước), bạn nhận được một tin nhắn mà biểu rằng phông chữ không thể được nhúng vào vì của những hạn chế giấy phép.

Bạn có thể cài đặt và sử dụng phông chữ đặc tính vỏ phần mở rộng để kiểm tra thuộc tính nhúng của phông chữ của bạn. Để biết thêm về mở rộng lõi thuộc tính của phông chữ, truy cập vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
nhúng đúng loại sự thật-loại phông chữ powerpoint power point ppt2003 PPT2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 826832 - Xem lại Lần cuối: 09/17/2011 07:52:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2010

 • kbopenfile kbnewfile kbfont kbhowto kbmt KB826832 KbMtvi
Phản hồi