Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sẵn có của Microsoft JVM Removal Tool

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826878
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Máy ảo Java của Microsoft (MSJVM) Removal Tool không còn có sẵn cho tải công cộng. Phần "Giải quyết" và "Thông tin thêm" phần chứa thông tin chi tiết về sự thay đổi này trong tình trạng sẵn có.
TRIỆU CHỨNG
MSJVM Removal Tool không còn lưu trữ trên máy chủ tải về Microsoft. Trước đây, một tìm kiếm của Microsoft.com Web site hướng người dùng đến một trang tải về hợp lệ. Bây giờ, một tìm kiếm cho loại bỏ công cụ trở về chỉ liên kết đến trang thông tin máy ảo Java của Microsoft chính:
NGUYÊN NHÂN
MSJVM Removal Tool đã được xoá khỏi các máy chủ tải về Microsoft để bảo vệ người dùng không thường xuyên từ các hiệu ứng không thể đảo ngược mà các công cụ có trên hệ thống của họ.
GIẢI PHÁP
MSJVM Removal Tool là vẫn có sẵn trực tiếp từ Microsoft sản phẩm dịch vụ hỗ trợ nếu các tiêu chí sau được đáp ứng:
  • Tổ chức của bạn có một người quản lý CNTT hoặc một chức vụ tương tự.
  • Bạn hiểu rằng, nếu bạn sử dụng MSJVM Removal Tool, bạn đồng ý rằng Microsoft không có nghĩa vụ cung cấp MSJVM cho bạn theo thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối cho MSJVM Removal Tool.
  • Bạn hiểu không rằng, nếu bạn sử dụng MSJVM Removal Tool, Microsoft thể cung cấp một bản sao của MSJVM cho bạn nếu bạn muốn cài đặt lại MSJVM sau khi nó đã được gỡ bỏ.
  • Bạn hiểu rằng lựa chọn duy nhất của bạn để cài đặt lại MSJVM sẽ là cài đặt từ một hình ảnh trước đó bao gồm MSJVM, cài đặt lại ứng dụng bên thứ ba bao gồm MSJVM, hoặc cài đặt lại hệ điều hành Microsoft Windows áp dụng từ chứa trình cài đặt.
  • Bạn hiểu rằng Microsoft không thể cung cấp phương tiện phục hồi của Windows hệ điều hành cho bạn bao gồm MSJVM để cài đặt lại bởi vì Microsoft không còn bao gồm MSJVM trong các sản phẩm hệ điều hành Windows.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Bởi vì MSJVM bỏ công cụ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, và vì những tác dụng không thể đảo ngược, nó đã được quyết định rằng tiện ích này sẽ được tạo sẵn chỉ để quản trị hệ thống, để nhà quản trị mạng, và các chuyên gia CNTT.

Nếu bạn đáp ứng, hiểu và đồng ý với các tiêu chuẩn được mô tả trong phần "Giải quyết", xin vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được MSJVM Removal Tool. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý rằng chi phí mà thường được phát sinh để hỗ trợ các cuộc gọi sẽ được hủy bỏ khi chuyên viên hỗ trợ Microsoft sẽ xác định đó phân phối các MSJVM Removal Tool sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Những chi phí bình thường cho sự hỗ trợ sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề mà không liên quan cụ thể đến MSJVM Removal Tool hay mà không trực tiếp liên quan đến MSJVM túc hoặc di chuyển của các ứng dụng Java hiện có để Microsoft.NET Framework.
Java JVM loại bỏ VM khắc phục MSJVM máy ảo java UnVM công cụ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 826878 - Xem lại Lần cuối: 08/29/2011 08:40:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Java Virtual Machine

  • kbprb kbjavafaq kbjava kbdownload kbsecurity kbinfo kbmt KB826878 KbMtvi
Phản hồi