Cách chèn ảnh đã quét vào các Chương trình Office 2007 và Office 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Trong các chương trình được liệt kê trong phần "Áp dụng cho", bạn có thể sử dụng máy quét để chèn ảnh vào tài liệu. Bài viết này mô tả hai phương pháp bạn có thể sử dụng để chèn ảnh vào tài liệu và thời điểm sẽ sử dụng từng phương pháp.

quay lại đầu trang

Phương pháp Chèn Tuỳ chỉnh

Nếu bạn muốn chèn một ảnh từ máy quét vào tài liệu, bạn có thể sử dụng phương pháp chèn tuỳ chỉnh. Phương pháp này sử dụng phần mềm đi kèm với máy quét của bạn. Để chèn ảnh bằng cách sử dụng phương pháp chèn tuỳ chỉnh, hãy làm theo các bước sau:

Office 2007

Tuỳ chọn Từ Máy quét hoặc Máy ảnh để thêm ảnh vào tài liệu hiện không khả dụng cho gói Microsoft Office 2007. Thay vào đó, bạn có thể thêm ảnh từ máy ảnh hoặc máy quét bằng cách tải ảnh xuống máy tính. Sau đó, sao chép chúng từ máy tính vào Microsoft Office Word 2007.Bạn cũng có thể sử dụng Microsoft Clip Organizer để lấy ảnh từ máy ảnh hoặc máy quét. Sau khi bạn tải ảnh xuống máy tính, hãy làm như sau:
 1. Mở tài liệu Word 2007.
 2. Trên tab Chèn, bấm vào Ảnh trong nhóm Minh hoạ.
 3. Định vị ảnh bạn muốn thêm vào tài liệu, sau đó bấm vào Chèn.

Office 2003

 1. Khởi động một trong các chương trình được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
 2. Đặt hoặc chèn mục bạn muốn quét trong (hoặc trên) máy quét.
 3. Bấm vào Chèn, sau đó trỏ tới Ảnh rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Máy ảnh.
 4. Nếu bạn có nhiều thiết bị được gắn vào máy tính, trong Thiết bị, chọn thiết bị bạn muốn sử dụng, sau đó bấm vào Chèn Tuỳ chỉnh.
 5. Thực hiện theo quy trình phần mềm máy quét để quét ảnh.

  Khi máy quét hoàn tất, ảnh sẽ được chèn vào tài liệu Word.
Chú ý Ảnh được chèn vào vị trí của con trỏ.

Chú ý Nếu bạn không muốn tuỳ chỉnh thiết đặt của mình và thiết bị của bạn là máy quét, bạn có thể chọn Chất lượng Web hoặc Chất lượng In thay vì Chèn Tuỳ chỉnh ở bước 4.

quay lại đầu trang

Phương pháp Quét Tài liệu

Phương pháp Quét Tài liệu Microsoft Office sử dụng phần mềm đi kèm với Microsoft Office 2007 hoặc Microsoft Office 2003. Sử dụng phương pháp này khi bạn muốn quét tài liệu hoàn chỉnh (thường là hơn một trang). Để sử dụng phương pháp Quét Tài liệu, hãy làm theo các bước sau:

Office 2007

 1. Khởi động một trong các chương trình được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
 2. Bấm Bắt đâu, rồi trỏ chuột vào Các chương trình.
 3. Trỏ tới Microsoft Office, sau đó trỏ tới Công cụ Microsoft Office.
 4. Trong danh sách Công cụ Microsoft Office, bấm vào Microsoft Clip Organizer.
 5. Đặt một hoặc nhiều mục bạn muốn quét vào máy quét.
 6. Bấm vào Tệp, bấm vào Thêm Clip vào Organizer, sau đó bấm vào Từ Máy quét hoặc Máy ảnh.

  Chú ý Thông số quét đặt sẵn được tối ưu hoá cho các loại tài liệu khác nhau. Thông số đặt sẵn mặc định là Đen và Trắng.
 7. Khi quá trình quét hoàn tất, đảm bảo rằng tất cả trang bạn muốn chèn vào tài liệu được chọn.
 8. Bấm Tệp, rồi bấm Lưu.
 9. Đảm bảo rằng TIFF xuất hiện trong hộp Kiểu lưu.
 10. Trong hộp thoại Lưu với tên, đặt tên tệp rồi bấm vào Lưu.
 11. Trở về chương tŕnh mà bạn đã khởi động ở bước 1.
 12. Trên tab Chèn, bấm vào Ảnh trong nhóm Minh hoạ.
 13. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, chọn ảnh đã quét của bạn rồi bấm vào Chèn.

  Ảnh mà bạn đã quét được chèn vào tài liệu của bạn.
Chú ý Nếu độ phân giải đặt sẵn của máy quét không phải là 300 chấm/inch (dpi), bạn sẽ được nhắc thay đổi thiết đặt độ phân giải cho máy quét. Thay đổi thiết đặt độ phân giải khi bạn được nhắc, sau đó bấm vào Quét để tiếp tục quy trình tạo ảnh.

Office 2003

 1. Khởi động một trong các chương trình được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
 2. Bấm Bắt đâu, rồi trỏ chuột vào Các chương trình.
 3. Trỏ tới Microsoft Office, sau đó trỏ tới Công cụ Microsoft Office.
 4. Trong danh sách Công cụ Microsoft Office, bấm vào Quét Tài liệu Microsoft Office.
 5. Đặt hoặc chèn một hoặc nhiều mục bạn muốn quét vào máy quét.
 6. Trong hộp thoại Quét Tài liệu Mới, chọn thông số đặt sẵn để quét rồi bấm vào Quét.

  Chú ý Thông số quét đặt sẵn được tối ưu hoá cho các loại tài liệu khác nhau. Thông số đặt sẵn mặc định là Đen và Trắng.
 7. Khi quá trình quét hoàn tất, đảm bảo rằng tất cả trang bạn muốn chèn vào tài liệu được chọn.
 8. Bấm Tệp, rồi bấm Lưu.
 9. Trong hộp thoại Lưu với tên, đảm bảo rằng TIFF xuất hiện trong hộp Kiểu lưu, đặt tên tệp rồi bấm vào Lưu.
 10. Trở về chương tŕnh mà bạn đã khởi động ở bước 1.
 11. Bấm vào Chèn, trỏ tới Ảnh, sau đó bấm vào Từ Tệp.
 12. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, chọn ảnh đã quét của bạn rồi bấm vào Chèn.

  Ảnh mà bạn đã quét được chèn vào tài liệu của bạn.
Chú ý Nếu độ phân giải đặt sẵn của máy quét không phải là 300 chấm/inch (dpi), bạn sẽ được nhắc thay đổi thiết đặt độ phân giải cho máy quét. Thay đổi thiết đặt độ phân giải khi bạn được nhắc, sau đó bấm vào Quét để tiếp tục quy trình tạo ảnh.
quay lại đầu trang
OFF2007 WD2007 XL2007 PUB2007 PPT2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 827100 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2011 20:19:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowtomaster KB827100
Phản hồi