Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tính năng mới của xem PowerPoint PowerPoint 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:827110
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các tính năng mới của Microsoft Văn phòng PowerPoint Viewer. PowerPoint Viewer được bao gồm với Microsoft Văn phòng PowerPoint 2003.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft Office PowerPoint Viewer là một chương trình mà là được sử dụng để chạy trình bày trên các máy tính không có Microsoft PowerPoint cài đặt. Theo mặc định, văn phòng PowerPoint Viewer sẽ được thêm vào cùng một đĩa hoặc mạng lưới địa điểm có chứa một hay nhiều trình bày bạn đóng gói bằng cách sử dụng các gói cho tính năng đĩa CD.

PowerPoint Viewer đã cải tiến với độ trung thực cao sản lượng, bao gồm hỗ trợ đồ họa PowerPoint, hình ảnh động, và phương tiện truyền thông. Không có cài đặt là cần thiết cho người xem mới. Bởi mặc định, các tập tin bản trình bày được đóng gói với new trọn gói cho đĩa CD tính năng, bao gồm trình xem. Ngoài ra, người xem hỗ trợ xem và in ấn. Trình xem Cập Nhật chạy trên Microsoft Windows 98 Second Edition hoặc sau này.

Thuyết trình được mật khẩu bảo vệ cho mở hoặc cho Sửa đổi có thể được mở bằng trình xem PowerPoint. Với gói cho đĩa CD tính năng, bạn có thể đóng gói bất kỳ mật khẩu bảo vệ tập tin, hoặc thiết lập một mật khẩu mới cho tất cả các đóng gói bài thuyết trình. PowerPoint Viewer sẽ nhắc bạn cho mật khẩu nếu các tập tin mở mật khẩu bảo vệ.

Theo mặc định, PowerPoint Viewer được cài đặt với cài đặt Microsoft Office 2003 của bạn để sử dụng với các Gói cho tính năng đĩa CD. Tập tin PowerPoint Viewer này cũng có sẵn cho tải về từ Microsoft Office Online Web site.

Để có được các Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer, bấm Tải về: Tải vềTải về gói PowerPoint 2003 Viewer bây giờ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 827110 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:24:02 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbview kbinfo kbmt KB827110 KbMtvi
Phản hồi