Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để mở tập tin XML trong Excel 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 827294
Một phiên bản Microsoft Excel 2002 của bài viết này, xin xem 282161.

Tóm tắt
Trong Microsoft Excel, bạn có thể mở và lưu tập tin mở rộng đánh dấu kiểm ngôn ngữ (XML). Bài viết này mô tả làm thế nào các tập tin XML được hiển thị khi bạn mở chúng trong Excel.
Thông tin thêm

Cấu trúc dữ liệu

XML là một ngôn ngữ đánh dấu kiểm meta mà cung cấp một định dạng để mô tả cấu trúc dữ liệu. XML là một tập hợp con của các tiêu chuẩn tổng quát đánh dấu kiểm ngôn ngữ (SGML) được tối ưu hoá cho việc phân phối trên các web site.

XML là một định dạng linh hoạt văn bản có nguồn gốc từ SGML (ISO 8879) theo định nghĩa của World Wide Web Consortium (W3C). W3C giám sát việc thực hiện của XML để rằng nó vẫn còn độc lập của ứng dụng và nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết về các W3C và XML, truy cập vào W3C Web site sau: Trong XML, bạn có thể định nghĩa một tập không giới hạn của thẻ. Thẻ được sử dụng để mô tả loại dữ liệu được đính kèm. Ví dụ XML sau đây là một báo cáo thời tiết:
<?xml version="1.0" ?><weather-report>  <date>March 25, 1998</date>  <time>08:00</time>  <area>   <city>Seattle</city>   <state>WA</state>   <region>West Coast</region>   <country>USA</country>  </area>  <measurements>   <skies>partly cloudy</skies>   <temperature>46</temperature>   <wind>     <direction>SW</direction>     <windspeed>6</windspeed>   </wind>   <h-index>51</h-index>   <humidity>87</humidity>   <visibility>10</visibility>   <uv-index>1</uv-index>  </measurements></weather-report>

Làm thế nào để mở tập tin trong Excel

Khi bạn mở một tập tin XML trong Excel, bạn sẽ được nhắc chọn một trong những phương pháp sau đây để nhập dữ liệu XML:
 • Như là một danh sách XML
 • Như là một bảng tính chỉ-đọc
 • Sử dụng ngăn tác vụ XML nguồn

Mở tập tin như là một danh sách XML

Khi bạn mở một nguồn XML, Excel tra cứu một thẻ cho một biểu định kiểu XML (XSL). XSL mô tả làm thế nào dữ liệu là để được trình bày. Nếu các từ khóa hiện tại, Excel sẽ nhắc bạn với một sự lựa chọn để áp dụng biểu định kiểu hay không. Nếu bạn chọn để áp dụng một XSL, XSL ra làm thế nào để hiển thị dữ liệu; trong trường hợp này, phần còn lại của thông tin trong phần này của bài viết này không áp dụng.

Nếu không có không có thẻ XSL, bạn nhận được thông báo sau:
Mã nguồn XML đã chỉ định không thể là một lược đồ. Excel sẽ tạo ra một giản đồ dựa trên dữ liệu nguồn XML.
Excel sau đó chuyển nhập dữ liệu trong nguồn XML. Nếu dữ liệu XML chứa trùng lặp trường bên trong một phần tử, Excel Lan truyền dữ liệu trên nhiều hàng. Mỗi hàng chứa một bộ duy nhất của dữ liệu. Điều này có thể gây ra một tập hợp nhỏ các dữ liệu trong XML sẽ được hiển thị như một số lượng lớn của hàng trong Excel.

Mở tập tin như một bảng tính chỉ-đọc

Khi bạn chọn để mở một tài liệu nguồn XML như một bảng tính chỉ đọc, thẻ đầu tiên của các yếu tố được sử dụng như một tiêu đề và được đặt trong cell A1. Phần còn lại của các thẻ được sắp xếp theo thứ tự ABC và được đặt trên dòng thứ hai. Mẫu thời tiết báo cáo trước đó trong bài viết này sẽ được sắp xếp vào danh sách sau tiêu đề cột của khi bạn mở nó như là một bảng tính chỉ đọc:
 • / khu vực/thành phố
 • / khu vực/nước
 • / lá/khu vực
 • / khu vực/nhà nước
 • /Date
 • /measurements/h-index
 • / số đo/độ ẩm
 • / số đo/bầu trời
 • / số đo nhiệt độ
 • /measurements/UV-index
 • / số đo/khả năng hiển thị
 • /measurements/Wind/Direction
 • /measurements/Wind/windspeed
 • / thời gian
Nếu có một tập hợp các dữ liệu, dữ liệu cho mỗi của các cột được đặt trên dòng thứ ba của bảng tính. Nếu dữ liệu XML chứa trùng lặp trường bên trong một phần tử, Excel Lan truyền dữ liệu trên nhiều hàng. Mỗi hàng chứa một bộ duy nhất của dữ liệu. Điều này có thể gây ra một tập hợp nhỏ các dữ liệu trong XML sẽ được hiển thị như một số lượng lớn của hàng trong Excel.

Sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML

Giản đồ của tập tin dữ liệu XML sẽ được hiển thị trong ngăn tác vụ XML nguồn. Bạn có thể sau đó kéo các yếu tố của giản đồ để bảng tính để ánh xạ những yếu tố cho bảng tính.

Nếu bạn đang mở một tập tin dữ liệu XML không thể là một giản đồ, Excel infers giản đồ của tập tin dữ liệu XML.
Tham khảo
287739 XL2002: Thông báo lỗi: các tính năng sau đây từ bảng tính của bạn sẽ không được lưu trong bảng tính XML

287734XL2002: Excel lưu tập tin XML trong bảng tính định dạng XML


Để biết thêm chi tiết về XML, hãy truy cập Microsoft Developer Network XML Home hoặc phát triển phần mềm XML Kit Web site:
XL2003 prb inf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 827294 - Xem lại Lần cuối: 03/07/2014 04:49:00 - Bản sửa đổi: 6.0

 • kbxml kbimport kbopenfile kbconversion kbconvert kbinfo kbmt KB827294 KbMtvi
Phản hồi