Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi "0x0000008E" ngẫu nhiên trên màn hình xanh trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính ở trình độ bắt đầu đến trung bình.
Hiện tượng của sự cố
Khi bạn chạy Windows XP, bạn có thể ngẫu nhiên nhận được thông báo lỗi trên màn hình xanh tham chiếu lỗi 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED).
Phương pháp để giải quyết sự cố

Sử dụng Microsoft Update để lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP

Microsoft Update là một chương trình tự động cài đặt các bản cập nhật quan trọng cho bạn. Điều này bao gồm gói dịch vụ mới nhất.

Phương pháp tự động

Để tự động cài đặt Microsoft Update, vui lòng truy cập Web site sau của Microsoft:
Chú ý Nếu bạn vẫn gặp sự cố có thông báo lỗi này, bạn có thể muốn nhờ ai đó giúp đỡ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để biết thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
945658 Khắc phục sự cố chung cho thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được một cách ngẫu nhiên trong Windows XP: "Dừng 0x0000008E" (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
322389 Cách nhận gói dịch vụ Windows XP mới nhất


Nếu những bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft này không giúp được bạn khắc phục sự cố hoặc nếu bạn gặp các hiện tượng khác với những gì mà bài viết này mô tả, hãy tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin. Để tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft, truy cập Web site sau của Microsoft: Sau đó, nhập đoạn văn bản thông báo lỗi mà bạn nhận được hoặc nhập mô tả sự cố trong trường Tìm kiếm Hỗ trợ (KB).
bluescreen blue-screen fatal
Thuộc tính

ID Bài viết: 827663 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 00:47:00 - Bản sửa đổi: 3.1

  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbresolve kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB827663
Phản hồi