Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Windows không thể bỏ nạp tệp đăng ký lớp của bạn" lỗi tin nhắn khi bạn đăng xuất khỏi dịch vụ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:827825
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đăng xuất khỏi dịch vụ đầu cuối, bạn có thể nhận được các thông báo sự kiện tổ chức sự kiện ID 1000 sau:

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: Userenv
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 1000
Mô tả:
Windows không thể bỏ nạp tệp đăng ký lớp của bạn. Nếu bạn có một hồ sơ di động, cài đặt của bạn không được nhân rộng. Liên hệ với người quản trị của bạn.
Chi tiết:
------------------------------
Truy cập bị từ chối

Vấn đề này có thể xảy ra sau khi Microsoft Windows Installer cài đặt một chương trình trên máy tính.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì của một cơ quan đăng ký xử lý rò rỉ trong Windows Installer. Vấn đề này đã được tiếp xúc đầu tiên sau khi cài đặt các MS03-026 security update.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  29-Dec-2004 13:22 2.0.2600.1534  2,018,304 Msi.dll       20-Sep-2003 19:23 2.0.2600.1267   64,512 Msiexec.exe     29-Dec-2004 13:22 2.0.2600.1183   305,664 Msihnd.dll     29-Dec-2004 13:22 2.0.2600.1183   847,872 Msimsg.dll     20-Sep-2003 19:23 2.0.2600.1183   39,936 Msisip.dll  
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về bảo mật MS03-26 Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
823980MS03-026: Bộ đệm tràn ngập trong RPC có thể cho phép code execution
Để thêm thông tin về cách hotfix gói là đặt tên, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Mới tập tin lược đồ đặt tên cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
hồ sơ không dỡ bỏ bỏ nạp Event ID: 11728 MsiInstaller

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 827825 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:35:37 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB827825 KbMtvi
Phản hồi