Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "lỗi HTTP 401.1 - trái phép: truy cập bị từ chối do để không hợp lệ credentials" thông báo lỗi nếu xác thực cơ bản mặc định miền tài sản được thiết lập để một ký tự dấu gạch chéo ngược (...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:827991
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng xác thực cơ bản để kết nối với một trang Web được lưu trữ bởi Internet Information Services (IIS), bạn có thể được nhắc nhiều lần cho tên người dùng và mật khẩu. Sau khi bạn nhập chứng chỉ người dùng đúng, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Bạn không có quyền xem trang này
Lỗi HTTP 401.1 - trái phép: Truy cập bị từ chối do để không hợp lệ credentials.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu các Tên miền mặc định bất động sản cho xác thực cơ bản được thiết lập để một ký tự dấu gạch chéo ngược (\). Trong phiên bản trước của IIS, bạn có thể thiết lập các Tên miền mặc định bất động sản cho một ký tự dấu gạch chéo ngược (\) để cho phép các máy chủ Web để xác nhận ủy nhiệm đăng nhập của một người sử dụng chống lại tất cả các lĩnh vực tin tưởng. Tuy nhiên khi bạn thiết lập các Tên miền mặc định bất động sản cho một ký tự dấu gạch chéo ngược (\) trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003, IIS sẽ không còn cho phép việc tìm kiếm các chứng chỉ người dùng trong tất cả các tên miền đáng tin cậy.
GIẢI PHÁP
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Date     Time  Version    Size   File name----------------------------------------------------------           14-Jun-2004 18:02 6.0.3790.109 337,408 w3core.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Xác thực cơ bản yêu cầu bạn nhập vào một tên miền cùng với tên người dùng. Vì vậy, người quản trị có thể muốn thiết lập các Tên miền mặc định bất động sản cho xác thực cơ bản để các tên miền phổ biến nhất được sử dụng. Điều này cho phép người dùng ở tên miền đó gõ chỉ là một tên người dùng và mật khẩu. Sau đó, các tên miền mặc định được sử dụng. Hành vi này sẽ vẫn làm việc trong IIS 6.0.

Tuy nhiên, nếu người dùng có thể sử dụng nhiều hơn một tên miền, bạn có thể cấu hình các phiên bản trước đó của IIS để cho các Tên miền mặc định bất động sản bao gồm một ký tự dấu gạch chéo ngược (\). Ký tự dấu gạch chéo ngược (\) chỉ ra rằng IIS nên tìm kiếm tất cả các tên miền đáng tin cậy cho tên người dùng.

Tuy nhiên, trong IIS 6.0 mà hành vi đã thay đổi và sử dụng các ký tự dấu gạch chéo ngược (\) không còn hoạt động theo cách này. Người dùng phải gõ tên miền cùng với tên người dùng bằng cách sử dụng định dạng sau:
<domain name="">\username.</domain>
Trong Exchange Server 2003, dựa trên các hình thức xác thực tự động bộ miền mặc định cho xác thực cơ bản trên thư mục ảo trao đổi trong quản lý hệ thống trao đổi với một ký tự dấu chéo ngược (\). Hạn chế này được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng logons sử dụng định dạng UPN. Nếu bạn sửa đổi thiết lập miền mặc định trong IIS để bất cứ điều gì khác hơn là thiết lập tên miền mặc định của "\", trao đổi hệ thống quản lý đặt lại cài đặt tên miền mặc định để "\" trên máy chủ.Sự thay đổi này đòi hỏi người dùng phải nhập tên miền, tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Outlook Web Access. Sau khi bạn áp dụng hotfix này, người dùng chỉ cần nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Outlook Web Access khi bạn sử dụng các hình thức dựa trên xác thực.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 827991 - Xem lại Lần cuối: 08/29/2011 08:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbinfo kbmt KB827991 KbMtvi
Phản hồi
>