Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

ISA máy chủ ngăn cản kết nối đến một máy tính để bàn từ xa khi bạn kết nối thông qua Remote Web nơi làm việc trên một máy tính dựa trên kinh doanh nhỏ Windows Server 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:828053
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng kết nối với máy tính để bàn máy chủ thông qua các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết một Workplace Web từ xa được lưu trữ bởi Microsoft Windows nhỏ Business Server 2003, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:

Thông báo lỗi 1

Máy sử dụng không thể kết nối tới máy tính từ xa. Kết nối từ xa có thể không có hiệu lực hoặc máy tính có thể quá bận rộn để chấp nhận các kết nối mới. Cũng có thể rằng vấn đề về mạng đang ngăn cản kết nối của bạn. Hãy thử kết nối lại sau. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Thông báo lỗi 2

Khách hàng không thể thiết lập một kết nối đến máy tính từ xa. Những nguyên nhân có thể nhất cho lỗi này là:
 • Kết nối từ xa có thể không có hiệu lực tại máy tính từ xa.
 • Số lượng tối đa của các kết nối có thể được vượt quá tại máy tính từ xa.
 • Lỗi mạng có thể đã xảy ra trong khi thiết lập kết nối.
 • Môi trường làm việc trang Web từ xa được đặt tên là cổng có thể bị chặn bởi tường lửa.

Thông báo lỗi 3

Kết nối từ xa đã hết. Hãy thử kết nối lại tới máy tính từ xa.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra ở một trong các kịch bản sau đây:

Kịch bản một trong

 • Bạn kết nối với một môi trường làm việc trang Web từ xa trên một máy tính dựa trên kinh doanh nhỏ Windows Server 2003 từ máy tính đang chạy Internet Security và tăng tốc (ISA) Server như một bức tường lửa.
 • Bạn bấm vào các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào môi trường làm việc trang Web từ xa để truy cập máy chủ máy tính để bàn trong mạng của bạn.
Vấn đề này xảy ra trong trường hợp một trong những vì ISA Server khối đi ra lưu lượng truy cập trên cổng 4125. Khi bạn cố gắng kết nối với máy tính để bàn máy chủ thông qua các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào nơi làm việc trang Web từ xa, kết nối sử dụng TCP cổng 4125.

Kịch bản hai

 • Bạn kết nối với một môi trường làm việc trang Web từ xa trên một máy tính dựa trên kinh doanh nhỏ Windows Server 2003 từ một máy tính có cài đặt phần mềm tường lửa máy khách.
 • Máy khách là phía sau một tường lửa ISA Server.
 • Bạn bấm vào các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào môi trường làm việc trang Web từ xa để truy cập máy chủ máy tính để bàn trong mạng của bạn.
Vấn đề xảy ra trong kịch bản hai vì ISA Server khối đi ra lưu lượng truy cập trên cổng 4125. Khi bạn cố gắng kết nối với máy tính để bàn máy chủ thông qua các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào nơi làm việc trang Web từ xa, kết nối sử dụng TCP cổng 4125.

Kịch bản ba

 • Bạn kết nối với một môi trường làm việc trang Web từ xa trên một máy tính dựa trên kinh doanh nhỏ Windows Server 2003 từ một mạng an toàn địa chỉ dịch (NAT) máy khách đó không chạy phần mềm tường lửa máy.
 • Máy khách là phía sau một tường lửa ISA Server.
 • Bạn bấm vào các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào môi trường làm việc trang Web từ xa để truy cập máy chủ máy tính để bàn trong mạng của bạn.
Vấn đề xảy ra trong trường hợp ba vì ISA Server khối đi ra lưu lượng truy cập trên cổng 4125. Khi bạn cố gắng kết nối với máy tính để bàn máy chủ thông qua các Kết nối với máy tính để bàn máy chủ liên kết vào nơi làm việc trang Web từ xa, kết nối sử dụng TCP cổng 4125.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng độ phân giải là phù hợp với kịch bản của bạn.

Độ phân giải cho kịch bản một trong: tạo một bộ lọc gói tin IP ISA Server

Nếu bạn muốn kết nối tới nơi làm việc từ xa Web từ máy tính đang chạy ISA Server, bạn không thể cài đặt tường lửa của khách hàng trên máy chủ ISA. Vì vậy, bạn phải cấu hình một bộ lọc gói tin IP cho cổng 4125 trên ISA Server. Cấu hình một bộ lọc gói tin IP trên ISA máy chủ của bạn, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Microsoft ISA Server, sau đó bấm ISA quản lý.
 2. Tại ISA quản lý giao diện điều khiển cây, mở rộng Các máy chủ và mảng, mở rộng Your_Server_Name, và sau đó mở rộng Chính sách truy nhập.
 3. Nhấp chuột phải Các bộ lọc gói tin IP, điểm đến Mới, sau đó bấm Bộ lọc.
 4. Trong các Tên bộ lọc gói tin IP hộp, gõ tên mà bạn muốn cung cấp cho các bộ lọc gói, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trên các Chế độ lọc Trang, nhấp vào Cho phép truyền tải gói dữ liệu, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trên các Lọc loại Trang, nhấp vào Tuỳ chỉnh, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Trên các Thiết đặt bộ lọc Trang, trong các Giao thức IP danh sách, bấm vào TCP.
 8. Trong các Hướng danh sách, bấm vào Ra bên ngoài.
 9. Trong các Địa phương cảng danh sách, bấm vào Tất cả các cổng.
 10. Trong các Từ xa cảng danh sách, bấm vào Cố định cổng.
 11. Trong các Số hiệu cổng hộp, loại 4125, sau đó bấm Tiếp theo.
 12. Trên các Máy tính cục bộ Trang, nhấp vào Địa chỉ IP mặc định cho mỗi giao diện bên ngoài vào máy tính ISA Server, sau đó bấm Tiếp theo.
 13. Trên các Máy tính từ xa Trang, nhấp vào Tất cả các máy tính từ xa, sau đó bấm Tiếp theo.
 14. Nhấp vào Kết thúc.

Độ phân giải cho kịch bản hai: Set một quy tắc giao thức ISA Server

Nếu bạn kết nối đến nơi làm việc trang Web từ xa từ một máy tính là nội bộ phục vụ ISA, và bạn có phần mềm tường lửa máy khách được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn phải cấu hình một quy tắc giao thức ISA Server. Để tạo một quy tắc giao thức, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Microsoft ISA Server, sau đó bấm ISA quản lý.
 2. Tại ISA quản lý giao diện điều khiển cây, mở rộng Các máy chủ và mảng, mở rộng Your_Server_Name, và sau đó mở rộng Chính sách truy nhập.
 3. Nhấp chuột phải Giao thức quy tắc, điểm đến Mới, sau đó bấm Quy tắc.
 4. Trong các Tên quy tắc giao thức hộp, gõ tên mà bạn muốn đưa ra để cai trị, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trên các Quy tắc hành động Trang, nhấp vào Cho phép, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Trên các Giao thức Trang, trong các Áp dụng quy tắc này để danh sách, bấm vào Tất cả các IP giao thông, sau đó bấm Tiếp theo.
 7. Trên các Lịch trình Trang, trong các Sử dụng lịch trình này danh sách, bấm vào tùy chọn lịch biểu bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Trên các Khách hàng loại Trang, nhấp vào Nhóm và người dùng cụ thể, sau đó bấm Tiếp theo.
 9. Trên các Nhóm và người dùng Trang, nhấp vào Thêm.
 10. Trong các Nhập tên đối tượng để chọn hộp, loại tên người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn sử dụng quy tắc giao thức này, bấm Ok, sau đó bấm Tiếp theo.
 11. Nhấp vào Kết thúc.

Độ phân giải cho kịch bản ba: xác định một quy tắc giao thức và sau đó đặt một định nghĩa giao thức cho cổng 4125

Máy tính khách hàng mà không có phần mềm tường lửa máy là khách hàng dịch (SecureNAT) địa chỉ mạng an toàn. Nếu bạn kết nối đến nơi làm việc trang Web từ xa từ một máy tính là nội bộ phục vụ ISA, và bạn không có phần mềm tường lửa máy khách được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn phải xác định một quy tắc giao thức và sau đó cấu hình một giao thức định nghĩa cho cổng 4125 ra bên ngoài ISA Server. Để tạo một giao thức định nghĩa và sau đó xác định một giao thức quy tắc, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Microsoft ISA Server, sau đó bấm ISA quản lý.
 2. Tại ISA quản lý giao diện điều khiển cây, mở rộng Các máy chủ và mảng, mở rộng Your_Server_Name, và sau đó mở rộng Các yếu tố chính sách.
 3. Nhấp chuột phải Giao thức định nghĩa, điểm đến Mới, sau đó bấm Định nghĩa.
 4. Trong các Giao thức định nghĩa tên hộp, gõ tên mà bạn muốn đưa ra định nghĩa giao thức, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trên các Chính kết nối thông tin Trang, trong các Số hiệu cổng hộp, loại 4125.
 6. Trong các Giao thức loại danh sách, bấm vào TCP.
 7. Trong các Hướng danh sách, bấm vào Ra bên ngoài, sau đó bấm Tiếp theo.
 8. Trên các Các kết nối phụ Trang, nhấp vào Không, sau đó bấm Tiếp theo.
 9. Nhấp vào Kết thúc.
 10. Tại ISA quản lý giao diện điều khiển cây, mở rộng Các máy chủ và mảng, mở rộng Your_Server_Name, và sau đó mở rộng Chính sách truy nhập.
 11. Nhấp chuột phải Giao thức quy tắc, điểm đến Mới, sau đó bấm Quy tắc.
 12. Trong các Tên quy tắc giao thức hộp, gõ tên mà bạn muốn cung cấp cho các quy tắc và bấm Tiếp theo.
 13. Trên các Quy tắc hành động Trang, nhấp vào Cho phép, sau đó bấm Tiếp theo.
 14. Trên các Giao thức Trang, trong các Áp dụng quy tắc này để danh sách, bấm vào Tất cả các IP giao thông, sau đó bấm Tiếp theo.
 15. Trên các Lịch trình Trang, trong các Sử dụng lịch trình này danh sách, bấm vào tùy chọn lịch trình mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 16. Trên các Khách hàng loại Trang, nhấp vào Bất cứ yêu cầu, sau đó bấm Tiếp theo.
 17. Nhấp vào Kết thúc.

Thuộc tính

ID Bài viết: 828053 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 10:07:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbbug kbprb kbmt KB828053 KbMtvi
Phản hồi