Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Rò rỉ bộ nhớ trong Lsass.exe

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:828297
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể nhận thấy một rò rỉ bộ nhớ trong Lsass.exe tập tin khi bạn sử dụng công cụ System Monitor trong Microsoft Windows 2000 Server. Ngoài ra, tên miền điều khiển trên máy tính của bạn có thể gặp lỗi "NTDS Intersite nhắn tin" với sự kiện ID 1168 và Internal ID 302022c. Điều khiển vùng có thể không đáp ứng với yêu cầu đăng nhập và xác thực người dùng.

Ngoài ra, bạn có thể gặp các triệu chứng sau đây nếu bạn áp dụng một phiên bản cũ của các hotfix được mô tả trong bài viết này:
 • Bạn có thể không thể truy nhập vào Windows địa phương của bạn Internet tên dịch vụ (thắng) cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Microsoft Management Console (MMC) plug-in khi máy tính của bạn chạy điều khiển vùng.
 • Bạn có thể không thể thực hiện một cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) ràng buộc với một máy tính khác trừ khi máy tính đó có cùng một Cập Nhật Phiên bản hotfix được áp dụng.
NGUYÊN NHÂN
Những vấn đề xảy ra nếu bạn áp dụng một phiên bản cũ của các hotfix do một hồi quy. Để giải quyết những vấn đề này, áp dụng các Cập Nhật hotfix được mô tả trong bài viết này.
GIẢI PHÁP

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật MS04-011 được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 835732 giải quyết vấn đề này. Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật bảo mật MS04-011, bạn không phải cài đặt hotfix này bài viết mô tả.

Để thêm thông tin về bảo mật MS04-011 Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
835732MS04-011: Security Update for Microsoft Windows

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này thay thế 824226.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size    File name  ------------------------------------------------------------  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896   124,688 Adsldp.dll  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896   132,368 Adsldpc.dll  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896    63,760 Adsmsext.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6876   388,368 Advapi32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    42,256 Basesrv.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6866    69,904 Browser.dll  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824  543,504 Crypt32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824   61,200 Cryptnet.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6868    76,048 Cryptsvc.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824   134,928 Dnsapi.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6876    92,432 Dnsrslvr.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6883    47,888 Eventlog.dll  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6898   242,448 Gdi32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6890   143,632 Kdcsvc.dll  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6903   210,192 Kerberos.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824    71,888 Ksecdd.sys  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6902   520,976 Lsasrv.dll  25-Feb-2004 23:59 5.0.2195.6902    33,552 Lsass.exe  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    54,544 Mpr.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6895   335,120 Msgina.dll  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897   123,152 Msv1_0.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   312,592 Netapi32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6891   371,472 Netlogon.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6896  1,028,880 Ntdsa.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824   115,984 Psbase.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6892    90,264 Rdpwd.sys  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   388,368 Samsrv.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6893   111,376 Scecli.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6903   253,200 Scesrv.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6894   971,536 Sfcfiles.dll  05-Feb-2004 20:18 5.0.2195.6896  5,869,056 Sp3res.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6891   394,512 Userenv.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    50,960 W32time.dll  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824    57,104 W32tm.exe  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys  06-Mar-2004 00:19 5.1.2600.1349   313,344 Winhttp.dll  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824  167,184 Wintrust.dll  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6897   126,736 Wldap32.dll  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll  22-Mar-2004 19:14           20,752 Kb828297.cat
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
816915Mới tập tin lược đồ đặt tên cho Cập nhật phần mềm Microsoft Windows gói
Win2k win2000 lsass.exe

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 828297 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:40:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB828297 KbMtvi
Phản hồi