"Stop mã lỗi 0x0000001E" xảy ra nếu máy chủ của bạn cho phép máy chủ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 828804
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng sử dụng một máy chủ chạy Microsoft Windows 2000 có máy chủ đầu cuối cho phép, máy chủ có thể dừng bất ngờ và bạn có thể nhận được một mã lỗi dừng 0x1E trên màn hình màu xanh. Các tham số của mã lỗi dừng: {0xc0000005, 0x804ef7fd, 0x1, 0xa0dc7005}.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Hotfix có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Mẫu "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Lưu ý Vì tệp phụ thuộc, hotfix mới nhất hoặc tính năng chứa các tập tin cũng có thể chứa các tệp bổ sung.
Date     Time  Version    Size    File name----------------------------------------------------------22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll 20-Sep-2003 09:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe   22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  222,992 Gdi32.dll  22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll20-Sep-2003 09:36 5.0.2195.6824   29,712 Mountmgr.sys22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  333,584 Msgina.dll 22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,698,432 Ntkrnlmp.exe22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,697,792 Ntkrnlpa.exe22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,718,464 Ntkrpamp.exe22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,676,096 Ntoskrnl.exe22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys20-Sep-2003 03:58 5.0.2195.6813 5,280,768 Sp3res.dll 19-Sep-2003 07:51 5.3.23.4      6,656 Spmsg.dll  20-Sep-2003 06:09 5.3.23.4     140,800 Spuninst.exe22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  380,176 User32.dll 22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  385,808 Userenv.dll 22-Sep-2003 05:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys20-Sep-2003 09:44 5.0.2195.6824  182,032 Winlogon.exe22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll 20-Sep-2003 06:09 5.3.23.4     22,016 Spcustom.dll
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" trong bài viết này.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách gói hotfix được đặt tên, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Giản đồ đặt tên mới cho gói Hotfix Microsoft Windows
TS 0x1E xanh màn hình

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 828804 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 05:26:39 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB828804 KbMtvi
Phản hồi