Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tài nguyên giúp bạn kích hoạt giấy phép trong chương trình Microsoft Office

GIỚI THIỆU
Khi bạn cài đặt bộ Microsoft Office hoặc chương trình riêng rẽ, bạn được nhắc kích hoạt bộ hoặc chương trình đó. Bài viết này liệt kê các tài nguyên giúp bạn kích hoạt Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2003. Truy cập Web site của Microsoft để biết thông tin kích hoạt phiên bản Microsoft Office của bạn:Để có trợ giúp khắc phục sự cố và tài nguyên bổ sung về việc kích hoạt Microsoft Office, hãy xem phần "Thông tin bổ sung".

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.
THÔNG TIN THÊM
Bài viết và tài nguyên sau đây cung cấp thông tin khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi kích hoạt hệ thống Microsoft Office và thông tin bổ sung về việc kích hoạt sản phẩm.

Thông tin khắc phục sự cố cho việc kích hoạt Microsoft Office

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố kích hoạt sản phẩm Office 2007, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
919895 Cách khắc phục những sự cố mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng kích hoạt sản phẩm Office 2007
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố khi kích hoạt sản phẩm Office 2003, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
903275 Cách khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng kích hoạt sản phẩm Office

Tài nguyên bổ sung về kích hoạt Microsoft Office

Để biết thêm thông tin về kích hoạt sản phẩm trong sản phẩm Hệ thống Microsoft Office, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về Thuật sỹ Kích hoạt Office, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
293151 Mô tả về Thuật sỹ Kích hoạt Office
Trang Hỗ trợ Microsoft Genuine Advantage dành cho các khách hàng có thắc mắc về chương trình Microsoft Genuine Advantage muốn biết thêm về quy trình soát hợp thức hoặc những người cần trợ giúp giải quyết sự cố liên quan đến soát hợp thức. Để biết thêm thông tin, ghé thăm web site sau của Microsoft: Phần mềm giả mạo có thể gây ra lỗi kích hoạt. Nếu bạn nghĩ bản sao của mình có thể là giả mạo, hãy truy cập Web site sau của Microsoft để biết thêm thông tin:
OFF2007 off2003 offxp off2002 off12 off11 off10 trail
Thuộc tính

ID Bài viết: 828958 - Xem lại Lần cuối: 09/14/2011 00:00:00 - Bản sửa đổi: 4.0

  • kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip kbactivation kbhowtomaster KB828958
Phản hồi