Thông tin về gói dịch vụ máy bay phản lực 4,0 8

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:829558
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về Microsoft phản lực 4,0 Database Engine Service Pack 8 (SP8).

Quan trọng Máy bay phản lực 4,0 SP8 không phải là bản cập nhật mới nhất cho cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 khi bạn đang sử dụng Microsoft Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003. Tuy nhiên, tải cho máy bay phản lực 4,0 SP8 được vẫn còn có sẵn.

Quan trọng Bạn phải cài đặt bản cập nhật mới nhất của máy bay phản lực như là một bước quan trọng hướng tới việc giữ cơ sở dữ liệu máy bay phản lực của bạn ở trên làm việc điều kiện. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Cập Nhật máy bay phản lực mới nhất của cơ sở dữ liệu máy bay phản lực, hệ điều hành khác và cho các thực hành tốt nhất, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft phản lực 4,0
303528 Làm thế nào để giữ cho cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 trong điều kiện làm việc hàng đầu
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để tải về service pack mới nhất của máy bay phản lực 4,0

Có những phiên bản khác nhau hiện năm của máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 tải về có sẵn:
 • Đối với máy tính đang chạy Microsoft Windows 2000


  Quan trọng Nếu bạn đang chạy Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, bạn có một phiên bản sau này của máy bay phản lực 4,0 hơn phiên bản đó là bao gồm trong máy bay phản lực 4,0 SP8. Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
  Nếu bạn không thể cài đặt Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, bạn có thể sử dụng Windows2000-KB829558-x 86-ENU.exe ENU.exe cài đặt máy bay phản lực 4,0 SP8 trên máy tính chạy Windows 2000.
 • Đối với máy tính đang chạy Microsoft Windows XP


  Quan trọng Nếu bạn đang chạy Windows XP SP2, bạn có một phiên bản sau này của máy bay phản lực 4,0 hơn phiên bản đó là bao gồm trong máy bay phản lực 4,0 SP8. Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
  Nếu bạn không thể cài đặt Windows XP SP2, bạn có thể sử dụng ENU.exe WindowsXP-KB829558-x 86-ENU.exe cài đặt máy bay phản lực 4,0 SP8 trên máy tính đang chạy Windows XP.
 • Đối với máy tính đang chạy Microsoft Windows Server 2003


  Quan trọng Nếu bạn đang chạy Windows Server 2003 SP1, bạn có một phiên bản sau này của máy bay phản lực 4,0 hơn phiên bản đó là bao gồm trong máy bay phản lực 4,0 SP8. Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  889100Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003
  Nếu bạn không thể cài đặt Windows Server 2003 SP1, bạn có thể sử dụng ENU.exe WindowsServer2003-KB829558-x 86-ENU.exe cài đặt máy bay phản lực 4,0 SP8 trên máy tính đang chạy Windows Server 2003.
 • Đối với máy tính đang chạy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 hoặc Microsoft Windows NT Phiên bản 4.0

  Sử dụng Jet40SP8_9xNT.exe để cài đặt máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang chạy Windows 95, Windows 98, hoặc Windows NT Phiên bản 4.0.
 • Đối với máy tính đang chạy Microsoft Windows Millennium Edition

  Sử dụng Jet40SP8_WMe.exe cài đặt máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang chạy Windows Millennium Edition.

Tác phẩm trong gói dịch vụ máy bay phản lực 4,0 8

Gói dịch vụ máy bay phản lực 4,0 8chứa các tệp sau:
   File Name     Version     Size  ------------------------------------------  Dao360.dll         3.60.8025.0     557,328  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380,957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512,272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303,376  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1,507,600  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348,432  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53,520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241,936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213,264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356,624  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422,160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315,664  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553,232  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258,320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831,760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614,672  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360,720  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30,749

Nếu bạn có được tải về máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 cho máy tính đang chạy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên bản 4.0, bạn cũng sẽ nhận được các trình điều khiển ODBC máy tính để bàn điều khiển Pack. Các trình điều khiển được bao gồm trong hệ điều hành Windows 2000, hệ điều hành Windows XP và hệ điều hành Windows Server 2003. Các trình điều khiển ODBC máy tính để bàn điều khiển gói bao gồm các tập tin sau đây:
   File Name     Version     Size  ------------------------------------------  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60,224  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285,224  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27,464  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27,464  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27,464  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27,464  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27,464
Chú ý Chiếc máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 tải về cho máy tính đang chạy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên bản 4.0 bao gồm các trình điều khiển ODBC máy tính để bàn điều khiển gói nhưng không hoàn toàn cài đặt các trình điều khiển. Đúng đăng ký trình điều khiển ODBC trên máy tính của bạn, bạn cũng phải cài đặt Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC) 2,6 hoặc mới hơn. MDAC không bao gồm những tập tin trình điều khiển, nhưng MDAC bao gồm lõi ODBC DLLs được yêu cầu để cài đặt các trình điều khiển và sử dụng các trình điều khiển. Bạn phải cài đặt MDAC sau khi máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 để các tập tin một cách chính xác được đăng ký.Chú ý Kích thước có thể khác nhau chút ít. Kích thước tệp sự phụ thuộc vào phiên bản Windows mà bạn đang chạy trên máy tính của bạn. Phiên bản tệp không thay đổi.

Nếu bạn có kế hoạch sử dụng máy bay phản lực nhân rộng quản lý với máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 hoặc sau này, và bạn không có Mstran40.exe Phiên bản 4.0.6508.0, bạn cũng phải tải về và cài đặt Jet4repl.exe. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Jet4repl.exe, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
321076Phiên bản Cập Nhật của Microsoft phản lực 4,0 Service Pack 8 sao nhân bản tệp có sẵn tại Trung tâm tải về
Để biết thêm chi tiết về hiện tại các vấn đề được giải quyết bởi Microsoft phản lực 4,0 Service Pack 8, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
282349Truy cập quits bất ngờ khi liên kết với Oracle bàn còn lại không hoạt động
301915 Truy cập gây ra lỗi khi bạn xuất các lĩnh vực với kiểu dữ liệu một hoặc hai để Oracle
Ngoài ra, máy bay phản lực 4,0 Service Pack 8 bản sửa lỗi sau đây trong quá khứ vấn đề:
 • Vấn đề hiệu suất xảy ra khi một số truy vấn pass-through đã được điều hành.
 • Microsoft Access bất ngờ bỏ khi bạn đã cố gắng để upsize cơ sở dữ liệu mà các bảng chứa gây nên.

  Chú ý Gói dịch vụ này ngăn cản truy cập từ bỏ. Gói dịch vụ này không làm cho nó có thể cho bạn để upsize bảng với gây nên.
 • Một thông báo "Đối số không hợp lệ" lỗi xảy ra khi bạn cố gắng tạo ra một bảng được liên kết bằng cách sử dụng DAO mã sau khi cài đặt gói dịch vụ máy bay phản lực 4,0 7.
 • Một sự vi phạm truy cập xảy ra khi bạn chạy một số truy vấn sử dụng liên kết với nghịch lý bàn.
 • Oracle số nguyên lĩnh vực xuất hiện như gấp đôi trong truy cập.
 • Khi bạn cố gắng tạo liên kết đến tập tin dBase, bạn nhận được một sự vi phạm truy cập hoặc không có gì xảy ra. Có nghĩa là, không có liên kết được tạo ra, và bạn không nhận được một thông báo lỗi.
 • Khi bạn làm mới một bảng được liên kết, bạn được nhắc chọn một DSN mặc dù bạn vẫn đang sử dụng cùng một DSN, và tất cả các thông tin kết nối đã được chính xác.
acc2000 acc2002 acc2003 máy bay phản lực Cập Nhật

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 829558 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:54:12 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbmt KB829558 KbMtvi
Phản hồi