Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Stop mã lỗi 0x000000D5" xuất hiện trong các mô-đun Win32k.sys

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:829808
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy thử nghiệm khả năng tương thích hiển thị (DCT), Microsoft Windows NetMeeting và dịch vụ từ xa máy tính để bàn chia sẻ cùng một lúc trên một Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)-dựa trên máy tính, lỗi dừng 0xd5 có thể xảy ra trong các mô-đun Win32k.sys.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) được cài đặt trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  -----------------------------------------------------------  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   42,256 Basesrv.dll    21-Sep-2003 00:45 5.00.2195.6824  236,304 Cmd.exe      31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824  222,992 Gdi32.dll     31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6867  711,440 Kernel32.dll   31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   54,032 Mpr.dll      31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6860  334,096 Msgina.dll    31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys     30-Sep-2003 20:56 5.00.2195.6826 5,298,176 Sp3res.dll    31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6869  380,176 User32.dll    31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6825  389,392 Userenv.dll    31-Oct-2003 03:02 5.00.2195.6869 1,628,816 Win32k.sys    21-Sep-2003 00:44 5.00.2195.6824  182,032 Winlogon.exe   31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6826  243,984 Winsrv.dll    31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6867  711,440 Kernel32.dll   31-Oct-2003 03:02 5.00.2195.6869 1,628,816 Win32k.sys    31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6826  243,984 Winsrv.dll   
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Tệp mới lược đồ đặt tên cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 829808 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:56:39 - Bản sửa đổi: 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbwin2000presp5fix kboswin2000fix kbbug kbmt KB829808 KbMtvi
Phản hồi