Cách tạo một tệp .pst trong Outlook 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Nếu bạn kết nối với một máy tính Microsoft Exchange Server, e-mail của bạn, Lịch và các mục khác được gửi đến và được lưu trên máy tính Exchange Server. Nếu bạn không kết nối với một máy tính Microsoft Exchange Server, e-mail của bạn, Lịch và các mục khác được gửi đến và được lưu trên máy tính cục bộ của bạn trong một tệp .pst.

Bài viết này mô tả cách tạo một tệp .pst trong Microsoft Office Outlook 2003 và nó cung cấp thêm thông tin về tệp .pst.

THÔNG TIN THÊM
Outlook 2003 giới thiệu một định dạng .pst mới cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn cho các mục và cho các thư mục hỗ trợ dữ liệu Unicode đa ngôn ngữ. Định dạng tệp .pst mới được giới thiệu trong Outlook 2003 được đặt tên là định dạng tệp Thư mục Cá nhân Microsoft Office và nó không tương thích với các phiên bản trước của Microsoft Outlook. Khi bạn tạo một tệp .pst mới trong Outlook 2003, bạn có thể chọn tạo tệp .pst theo định dạng tương thích với các phiên bản sau của Outlook:
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97

Tạo một tệp .pst trong khi Outlook đang chạy

Để tạo một tệp .pst trong khi Outlook đang chạy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Tệp Dữ liệu Outlook.
 2. Trong khu vực Loại bộ nhớ, bấm Tệp Thư mục Cá nhân Office Outlook (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook 2003 mới. Bấm Tệp Thư mục Cá nhân Outlook 97-2002 (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook mới tương thích với các phiên bản trước của Outlook.
 3. Bấm OK.
 4. Sử dụng vị trí thư mục Outlook mặc định hoặc bạn có thể định vị một vị trí thư mục khác.
 5. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định. Bấm OK.
 6. Trong hộp Tên, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định Thư mục Cá nhân. Tên bạn nhập vào hộp Tên là tên được sử dụng trên danh sách Tất cả Thư mục Thư Outlook 2003 và nó được áp dụng cho bất kỳ lối tắt nào bạn đã tạo cho tệp .pst trên Thanh Outlook. Bạn cũng có thể chọn một cài đặt mã hoá và một mật khẩu cho tệp. pst. Sau khi bạn chọn các cài đặt bạn muốn, bấm OK.

  Chú ý Bạn không thể thay đổi cài đặt mã hoá sau khi bạn tạo tệp .pst. Để biết thêm thông tin về cài đặt mã hoá, hãy xem phần "Thiết đặt bảo mật cho tệp .pst" trong bài viết này.
 7. Tệp .pst mới được thêm vào danh sách Tất cả Thư mục Thư Outlook 2003. Để xem Danh sách Thư mục, bấm Danh sách Thư mục trên menu Đi.

Tạo tệp .pst mới với menu Công cụ

Để tạo một tệp .pst mới với menu Công cụ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên menu Công cụ, bấm Tài khoản E-Mail.
 2. Bấm Xem hoặc thay đổi tài khoản e-mail hiện có rồi bấm Tiếp theo.
 3. Trong hộp thoại Tài khoản E-Mail, bấm Tệp Dữ liệu Outlook Mới.
 4. Trong khu vực Loại bộ nhớ, bấm Tệp Thư mục Cá nhân Office Outlook (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook 2003 mới. Bấm Tệp Thư mục Cá nhân Outlook 97-2002 (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook mới tương thích với các phiên bản trước của Outlook.
 5. Bấm OK.
 6. Sử dụng vị trí thư mục Outlook mặc định hoặc bạn có thể định vị một vị trí thư mục khác.
 7. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định. Bấm OK.
 8. Trong hộp Tên, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định Thư mục Cá nhân. Tên bạn nhập vào hộp Tên là tên được sử dụng trên danh sách Tất cả Thư mục Thư Outlook 2003 và nó được áp dụng cho bất kỳ lối tắt nào bạn đã tạo cho tệp .pst trên Thanh Outlook. Bạn cũng có thể chọn một cài đặt mã hoá và một mật khẩu cho tệp. pst. Sau khi bạn chọn các cài đặt bạn muốn, bấm OK.

  Chú ý Bạn không thể thay đổi cài đặt mã hoá sau khi bạn tạo tệp .pst. Để biết thêm thông tin về cài đặt mã hoá, hãy xem phần "Thiết đặt bảo mật cho tệp .pst" trong bài viết này.
 9. Trong khu vực Gửi e-mail mới đến vị trí sau: bấm vào tên của tệp .pst mới, rồi bấm Kết thúc.
Tệp .pst mới được thêm vào Danh sách Thư mục của bạn.

Tạo một tệp .pst khi Outlook không hoạt động

Bạn có thể tạo một tệp .pst mới cho một hồ sơ e-mail hoặc nhiều hồ sơ e-mail trong khi Outlook 2003 không hoạt động.

Để thêm một tệp .pst khi bạn sử dụng một hồ sơ e-mail

Để thêm một tệp .pst khi bạn sử dụng một hồ sơ e-mail, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm đúp Thư.
 2. Bấm Tệp Dữ liệu.
 3. Bấm nút Thêm.
 4. Trong khu vực Loại bộ nhớ, bấm Tệp Thư mục Cá nhân Office Outlook (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook 2003 mới. Bấm Tệp Thư mục Cá nhân Outlook 97-2002 (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook mới tương thích với các phiên bản trước của Microsoft Outlook.
 5. Bấm OK.
 6. Sử dụng vị trí thư mục Outlook mặc định hoặc bạn có thể định vị một vị trí thư mục khác.
 7. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định. Bấm OK.
 8. Trong hộp Tên, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định Thư mục Cá nhân. Tên bạn nhập vào hộp Tên là tên được sử dụng trên danh sách Tất cả Thư mục Thư Outlook 2003 và nó được áp dụng cho bất kỳ lối tắt nào bạn đã thực hiện cho tệp .pst trên Thanh Outlook. Bạn cũng có thể chọn một cài đặt mã hoá và một mật khẩu cho tệp. pst. Sau khi bạn chọn các cài đặt bạn muốn, bấm OK.

  Chú ý Bạn không thể thay đổi cài đặt mã hoá sau khi bạn tạo tệp .pst. Để biết thêm thông tin về cài đặt mã hoá, hãy xem phần "Thiết đặt bảo mật cho tệp Thư mục Cá nhân (.pst)" trong bài viết này.
 9. Tệp .pst mới xuất hiện trong khu vực Tệp Dữ liệu. Bấm Đóng hai lần.

Để thêm một tệp .pst khi bạn sử dụng nhiều hồ sơ e-mail

Để thêm một tệp .pst khi bạn sử dụng nhiều hồ sơ e-mail, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm đúp Thư.
 2. Bấm nút Hiển thị Hồ sơ.
 3. Bấm vào tên của hồ sơ bạn muốn thêm tệp .pst mới vào, rồi bấm Thuộc tính.
 4. Bấm nút Tệp Dữ liệu.
 5. Bấm nút Thêm.
 6. Trong khu vực Loại bộ nhớ, bấm Tệp Thư mục Cá nhân Office Outlook (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook 2003 mới. Bấm Tệp Thư mục Cá nhân Outlook 97-2002 (.pst) để tạo một tệp .pst Outlook mới tương thích với các phiên bản trước của Microsoft Outlook.
 7. Bấm OK.
 8. Sử dụng vị trí thư mục Outlook mặc định hoặc bạn có thể khám phá để định vị một vị trí thư mục khác.
 9. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định. Bấm OK.
 10. Trong hộp Tên, nhập tên cho tệp .pst mới hoặc bạn có thể sử dụng tên mặc định Thư mục Cá nhân. Tên trong hộp tên là tên được sử dụng trên danh sách Tất cả Thư mục Thư Outlook 2003 và nó được áp dụng cho bất kỳ lối tắt nào bạn đã tạo cho tệp .pst trên Thanh Outlook. Bạn cũng có thể chọn một cài đặt mã hoá và một mật khẩu cho tệp. pst. Sau khi bạn chọn các cài đặt bạn muốn, bấm OK.

  Chú ý Bạn không thể thay đổi cài đặt mã hoá sau khi bạn tạo tệp .pst. Để biết thêm thông tin về cài đặt mã hoá, hãy xem phần "Thiết đặt bảo mật cho tệp .pst" trong bài viết này.
 11. Tệp .pst mới xuất hiện trong khu vực Tệp Dữ liệu. Bấm Đóng hai lần.

Thông tin thêm về tệp .pst

Microsoft không hỗ trợ mở tệp .pst trên chia sẻ mạng.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
297019 Tại sao tệp .pst Outlook không được hỗ trợ trên liên kết LAN hoặc WAN
Bạn có thể lưu, sao chép và di chuyển tệp .pst đến một vị trí khác trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc đến một đĩa mềm hoặc thẻ nhớ hoặc đến ổ chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển tệp .pst đang mở khi lưu thông tin mặc định của bạn. Bạn phải thoát Outlook nếu bạn muốn di chuyển tệp .pst mặc định của mình.

Khi bạn sao chép một tệp .pst từ một CD-ROM, CD-R hoặc CD-RW, hãy đảm bảo rằng các thuộc tính tệp đối với tệp .pst được thay đổi từ Chỉ đọc sang Lưu trữ trước khi bạn khởi chạy Outlook. Khi bạn xoá các mục khỏi Thư mục Cá nhân của bạn trong Outlook, kích thước tệp .pst không tự động giảm. Tệp phải được nén để giảm kích thước tệp. Outlook sẽ nén tệp .pst trong nền trong suốt thời gian rỗi.

Khi bạn sao chép một tệp .pst từ một CD-ROM, CD-R hoặc CD-RW, hãy đảm bảo rằng các thuộc tính tệp đối với tệp .pst được thay đổi từ Chỉ đọc sang Lưu trữ trước khi bạn khởi chạy Outlook.

Khi bạn xoá các mục khỏi Thư mục Cá nhân của bạn trong Outlook, kích thước tệp .pst không tự động giảm. Bạn phải nén tệp để giảm kích thước tệp. Để nén Thư mục Cá nhân của bạn theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm đúp vào Thư.
 3. Bấm Tệp Dữ liệu.
 4. Bấ́m tệp .pst bạn muốn nén, sau đó bấ́m Cài đặt.
 5. Bấm Nén Bây giờ.
Nén Thư mục Cá nhân của bạn có thể mất vài phút, tuỳ thuộc vào kích thước tệp .pst của bạn. Outlook 2003 hỗ trợ hai loại định dạng tệp .pst sau:
 • ANSI
 • Unicode
Để biết thêm thông tin về định dạng tệp .pst trong Outlook 2003, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
830336 Tệp .pst có định dạng và giới hạn kích thước thư mục khác trong Outlook 2003 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Để biết thêm thông tin về cách hiển thị phần mở rộng tên tệp, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
865219 Cách hiển thị hoặc ẩn phần mở rộng tên tệp trong Windows Explorer
Để biết thêm thông tin về cách cấu hình tuỳ chọn Unicode cho Outlook 2003, truy cập Web site sau của Microsoft:

Cài đặt bảo mật cho tệp .pst

Cài đặt mã hoá

Bạn có thể chọn một trong ba tuỳ chọn để mã hoá thông tin trong tệp .pst của mình. Bạn không thể thay đổi cài đặt này sau khi đã tạo tệp .pst. Cài đặt mã hoá sẽ mã hoá tệp .pst do đó các chương trình khác không thể đọc tệp.

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn sử dụng Mã hoá Hệ thống Tệp (EFS) hoặc Mã hoá Trình điều khiển Windows BitLocker để giúp bảo vệ dữ liệu trong tệp .pst. Tuỳ chọn Mã hoá Có thể nén và Mã hoá Cao chỉ cung cấp một mức độ bảo mật cơ bản.
 • Không Mã hoá - Tuỳ chọn này không mã hoá tệp .pst của bạn. Một người dùng có thể đọc tệp .pst với một trình soạn thảo văn bản hoặc trình soạn thảo thập lục phân.
 • Mã hoá Có thể nén - Tuỳ chọn này mã hoá tệp .pst của bạn theo một định dạng cho phép nén, nhưng tệp .pst chỉ được nén nếu bạn có một chương trình nén trên máy tính của mình. Không thể đọc tệp .pst với một trình soạn thảo văn bản hoặc với trình soạn thảo thập lục phân.
 • Mã hoá Cao - Tuỳ chọn này mã hoá tệp .pst của bạn theo một định dạng cung cấp mức độ bảo vệ tăng cường. Nếu bạn có chương trình nén đĩa, có thể nén tệp .pst nhưng ở mức độ ít hơn nếu bạn đang sử dụng tuỳ chọn Mã hoá Có thể nén. Không thể đọc tệp .pst với một trình soạn thảo văn bản hoặc với trình soạn thảo thập lục phân.
Thiết đặt bảo mật mặc định là tuỳ chọn Mã hoá Có thể nén. Sử dụng tuỳ chọn Mã hoá Có thể nén nếu không gian đĩa quan trọng hơn bảo mật. Nếu bảo mật quan trọng hơn không gian đĩa, sử dụng tuỳ chọn Mã hoá Cao, rồi chọn một mật khẩu cho tệp .pst của bạn.

Mật khẩu

Khi bạn tạo một tệp .pst, bạn có thể thêm một mật khẩu tối đa 15 ký tự. Nếu bạn bấm để chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn, ghi nhớ mật khẩu trong trường hợp bạn phải mở tệp .pst trên máy tính khác.

OfficeKBHowTo OL2003
Thuộc tính

ID Bài viết: 829971 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:58:04 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbcalendar kbemail kbhowto kbinfo KB829971
Phản hồi