Thông báo: Làm thế nào để có được Visual FoxPro 8,0 Service Pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:829988
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Visual FoxPro 8,0 bản Cập Nhật được phân phối trong gói dịch vụ. Dịch vụ gói giúp giữ cho Microsoft Visual FoxPro 8,0 hiện tại, và cũng mở rộng và cập nhật các chức năng của các sản phẩm liên quan và của bạn máy tính. Gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi được bao gồm trong service pack trước đó và bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một phiên bản trước của một gói dịch vụ trước khi cài đặt Phiên bản mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Service Pack 1 Release Date

7 Tháng 10 năm 2003

Làm thế nào để có được gói dịch vụ 1

Để tải về Microsoft Visual FoxPro 8,0 Service Pack 1 (SP1), ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Sửa danh sách

Để có thêm thông tin về danh sách các bản sửa lỗi được bao gồm trong Service Pack 1, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824071NFO: Lỗi cố định trong Microsoft Visual FoxPro 8,0 Service Pack 1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 829988 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:58:25 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB829988 KbMtvi
Phản hồi