Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các mô tả về Cập Nhật cho Word 2003: 27 tháng một, 2004

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 830000
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành một Cập Nhật cho Microsoft Office Word 2003. Có trong trường hợp nhất định, Word 2003 thể trở nên không phản hồi khi các người dùng lưu một tập tin hoặc khi từ sẽ lưu tự động một tập tin AutoRecover. Điều này Cập Nhật sửa chữa các vấn đề tiềm năng này.

Bài viết này mô tả làm thế nào để tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật từ 2003: KB830000.

Bản cập nhật này là lần đầu tiên bao gồm trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Đối với bổ sung thông tin về gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Office 2003, hãy nhấp vào dưới đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
870924Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Office 2003
Thông tin thêm

Làm thế nào để download và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Khách hàng Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Word từ đĩa CD-ROM, thực hiện một trong các sau:
 • Sử dụng văn phòng Web site Microsoft Update để tự động cài đặt chuyên biệt tất cả các cập nhật mới nhất bao gồm tất cả các gói bản ghi dịch vụ khả dụng và Cập Nhật công cộng.
 • cài đặt chuyên biệt chỉ từ Cập Nhật 2003: KB830000. Để làm điều này, sau khi các bước mà được mô tả sau này trong bài viết này.
Lưu ý Microsoft khuyến cáo rằng bạn cài đặt chuyên biệt khách hàng Cập Nhật bằng cách sử dụng Các web site văn phòng Cập Nhật web site. Của bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Office cụ thể phát hiện, và sau đó bạn sẽ được nhắc để cài đặt chuyên biệt chính xác những gì bạn phải có để đảm bảo rằng cài đặt chuyên biệt văn phòng của bạn Cập Nhật hoàn toàn.

cài đặt chuyên biệt tất cả các bản cập nhật mới nhất từ văn phòng Cập Nhật web site

Để có web site văn phòng Cập Nhật web site phát hiện các bản Cập Nhật mà bạn phải cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Sau khi phát hiện hoàn tất, bạn nhận được một danh sách các nên Cập Nhật cho sự chấp thuận của bạn. Bấm chuột Bắt đầu cài đặt chuyên biệt để hoàn tất quá trình.

cài đặt chuyên biệt chỉ từ Cập Nhật 2003: KB830000

Các tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

Tải vềTải về Phiên bản khách hàng Cập Nhật 2003 từ: KB830000 gói bây giờ.

Ngày phát hành: Jan-27-2004

Các thông tin bổ sung về làm thế nào để tải về Microsoft Support tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết ở Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đã sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Để tải xuống và cài đặt chuyên biệt khách hàng Cập Nhật, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bấm chuột Tiết kiệm để tiết kiệm các Office2003-kb830000-khách hàng-enu.exe các tập tin vào mục tin thư thoại đã chọn.
 2. Trong Microsoft Window Explorer, bấm đúp vàoOffice2003-kb830000-khách hàng-enu.exe.
 3. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, hãy nhấp vào.
 4. Bấm chuột chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 5. Chèn của bạn văn phòng Microsoft 2003 CD-ROM nếu bạn nhắc làm như vậy, và sau đó nhấp vào Ok.
 6. Khi bạn nhận được một tin thư thoại mà chỉ ra rằng bạn phải khởi động lại máy tính của bạn để thay đổi có hiệu lực, hãy nhấp vào.
Lưu ý Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, bạn không thể gỡ bỏ nó. Trở lại một cài đặt chuyên biệt trước khi bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt, bạn phải loại bỏ Office 2003, và sau đó cài đặt chuyên biệt nó một lần nữa từ đĩa CD-ROM gốc.

Hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt sản phẩm Office 2003 của bạn từ một vị trí máy chủ, người quản trị hệ phục vụ phải cập nhật vị trí máy chủ với các hành chính Cập Nhật và triển khai đó Cập Nhật của bạn máy tính.

Các tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

¢Tải vềTải về Phiên bản hành chính của bản Cập Nhật từ 2003: KB830000 gói bây giờ.

Ngày phát hành: Jan-27-2004

Các thông tin bổ sung về làm thế nào để tải về Microsoft Support tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết ở Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đã sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Nếu bạn là quản trị viên máy phục vụ, thực hiện theo. Các bước sau để tải xuống bản Cập Nhật hành chính:
 1. Bấm chuột Tiết kiệm để tiết kiệm các office2003-kb830000-fullfile-enu.exe các tập tin vào mục tin thư thoại đã chọn.
 2. Trong Window Explorer, bấm đúp vàooffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, hãy nhấp vào.
 4. Bấm chuột chấp nhận giấy phép Thỏa thuận.
 5. Trong các Hãy nhập địa điểm nơi bạn muốn đặt các tệp được giải nén hộp, loại C:\830000, và sau đó Bấm chuột Ok.
 6. Bấm chuột Khi bạn được nhắc tạo Các mục tin thư thoại.
 7. Nếu bạn đã quen thuộc với các thủ tục cho việc Cập Nhật của bạn cài đặt chuyên biệt hành chính, bấm vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vàoChạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mởhộp
  Msiexec/a Admin Đường dẫn\MSI tập tin /p C:\Office2003\Tập tin MSPSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Đường dẫn admin là con đường của bạn cài đặt chuyên biệt hành chính điểm cho Office 2003 (ví dụ, C:\Office2003),MSI tập tin là gói phần mềm bộ máy cơ sở dữ liệu .msi cho văn phòng năm 2003 sản phẩm (ví dụ, Pro11.msi), và Tập tin MSPlà tên Cập Nhật hành chính.

  Lưu ý Bạn có thể thêm /qb+ vào dòng lệnh để các Office 2003 cài đặt chuyên biệt hành chính hộp thoại và người dùng Thỏa thuận mức cấp phép hộp thoại không xuất hiện.
 8. Để triển khai bản Cập Nhật cho máy trạm làm việc khách hàng, hãy nhấp vàoBắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Loại sau đây lệnh trong các Mở hộp
  Msiexec/i Admin Đường dẫn\MSI tập tincài đặt chuyên biệt LẠI =Danh sách tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Đường dẫn admin là con đường của bạn cài đặt chuyên biệt hành chính điểm cho Office 2003 (ví dụ, C:\Office2003),MSI tập tin là gói phần mềm bộ máy cơ sở dữ liệu MSI cho văn phòng năm 2003 sản phẩm (ví dụ, Pro11.msi), và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trường hợp nhạy cảm) mà phải được cài đặt chuyên biệt lại bản Cập Nhật. Để cài đặt chuyên biệt tất cả các tính năng, bạn có thể sử dụng cài đặt chuyên biệt lại = tất cả, hoặc bạn có thể cài đặt chuyên biệt các feature(s) sau đây:
  WORDFiles
Các thông tin bổ sung về làm thế nào để cập nhật của bạn hành chính cài đặt chuyên biệt và triển khai các máy trạm làm việc khách hàng, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
829197Làm thế nào để: cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật để cài đặt chuyên biệt hành chính văn phòng 2003

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản Cập Nhật chứa một phiên bản Cập Nhật của các tập tin sau đây:
  File name  Version  ------------------------  Winword.exe 11.0.6113.0
Để xác định phiên bản của Microsoft Word được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý Bởi vì có một vài phiên bản của Microsoft Windows, các theo bước này có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu chúng, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.
 1. Bấm chuột Bắt đầu, và sau đó nhấp vàotra cứu.
 2. Trong các Kết quả tra cứu cửa sổ, bấm vàoTất cả các tập tin và mục tin thư thoại theo Hướng dẫn tra cứu.
 3. Trong các Tất cả hoặc một phần của tên tệp hộp, loại Winword.exe, và sau đó nhấp vàotra cứu.
 4. Trong danh sách các tệp, bấm chuột phải vàoWinword.exe, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác định các phiên bản từ đó được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn.
Các thông tin bổ sung về làm thế nào để xác định các Phiên bản Office 2003 trên máy tính của bạn, nhấp vào số bài viết sau đây để Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
821549Làm thế nào để: Kiểm tra các phiên bản của Office 2003
Lưu ý Nếu Cập Nhật từ năm 2003: KB830000 đã được cài đặt chuyên biệt trên của bạn máy tính, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt các Word 2003 Update: KB830000:
Bản cập nhật này đã áp dụng hoặc được bao gồm trong một bản Cập Nhật đã được áp dụng.

Danh sách các vấn đề được cố định bởi Cập Nhật

Cập Nhật 2003 từ: KB830000 sửa chữa các vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:

832858 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng tiết kiệm một tài liệu, in một tài liệu, hoặc bỏ Word 2003


Cập Nhật 2003 từ: KB830000 sửa chữa các sau các vấn đề trước đó không tài liệu trong Microsoft Knowledge Cơ sở.

hộp thoại tập tin mã hóa chuyển đổi sẽ xuất hiện khi bạn mở một tập tin văn bản
Khi bạn mở một tập tin văn bản trong Microsoft Word, các Tập tin Mã hóa chuyển đổi hộp thoại có thể xuất hiện.


Văn bản có thể bị mất khi bạn xem một tài liệu Word trong quan điểm khác nhau hoặc khi bạn di chuyển qua các tài liệu
Khi bạn thay đổi quan điểm hoặc bạn di chuyển qua từ tài liệu, văn bản sẽ xuất hiện trên dòng cuối cùng của một trang có thể chuyển đến các Trang tiếp theo, có thể nhảy quay lại trang trước đó, hoặc có thể không liên tục không hiển thị trên một trong hai trang.


Chỉ có sự xuất hiện đầu tiên của trường NUMPAGES, cơ thể tài liệu của bạn được Cập Nhật khi bạn cập nhật các lĩnh vực
Khi bạn cố gắng để cập nhật các lĩnh vực trong cơ thể của bạn từ tài liệu, chỉ có sự xuất hiện đầu tiên của trường NUMPAGES được Cập Nhật. Nếu bạn cố gắng để cập nhật các lĩnh vực trong tài liệu cơ thể một thời gian thứ hai, chỉ là sự xuất hiện thứ hai của trường NUMPAGES được Cập Nhật. Để cập nhật tất cả các lĩnh vực NUMPAGES được chứa trong cơ thể của tài liệu của bạn, bạn phải nhiều lần bấm F9 nhiều lần vì có NUMPAGES lĩnh vực trong cơ thể của tài liệu của bạn.


Thumbnail không hiển thị khi bạn sử dụng bánh xe chuột để di chuyển
Khi bạn giữ nút chọn một CTRL và liên tục sử dụng chuột các bánh xe để di chuyển qua các tài liệu Word của bạn trong chế độ xem đọc bố trí, hình thu nhỏ của hình ảnh trong tài liệu của bạn có thể không xuất hiện.


Phần đính kèm trong bức e-mail RTF xuất hiện sáp nhập với nhau
Nếu bạn chèn tập tin đính kèm nhiều như siêu liên kết trong một phong phú Văn bản bức e-mail định dạng (RTF) khi bạn sử dụng các từ như là trình soạn thảo bức e-mail của bạn trong Microsoft Outlook, tập tin đính kèm (liên kết) không xuất hiện tách biệt nhau. Xuất thay vào đó, các siêu liên kết hiện sáp nhập với nhau.


Ý kiến xuất hiện bên trong các bong bóng đang ở rìa của tài liệu này là không chính xác
Khi bạn mở một tài liệu Word, ý kiến xuất hiện bên trong những quả bóng đang ở rìa của tài liệu không phải là chính xác.

Vấn đề này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn tạo một tài liệu Word vào một Microsoft dựa-trên-Windows máy tính.
 • Bạn gửi tài liệu từ đó như bản đính kèm bức e-mail đến một người dùng đang sử dụng một máy tính Macintosh Apple.
 • Người nhận mở phần đính kèm bức e-mail, làm cho những thay đổi Các tài liệu với các tính năng thay đổi được theo dõi trong phiên bản Macintosh của Word, và sau đó gửi các tài liệu trở lại cho bạn như phần đính kèm bức e-mail.
 • Bạn mở phần đính kèm bức e-mail trở lại từ và kết hợp Các tài liệu thay đổi với tài liệu gốc trong Microsoft Windows Phiên bản của Word.
Ngoài ra, các văn bản đã xóa trong quá trình thay đổi đối với các Các tài liệu trong phiên bản Macintosh từ có thể xuất hiện khi bạn mở từ tài liệu trong các phiên bản Windows của Word.


Các lĩnh vực {NUMPAGES} trong tài liệu của bạn trở lại sai số
Khi bạn chèn các lĩnh vực {trang}{NUMPAGES} trường trong tiêu đề tài liệu của bạn và sau đó in các tài liệu, trường {NUMPAGES} trả về số thực tế trang và không số Tất cả các trang trong tài liệu. Ví dụ, các web site danh sách "Trang 1 của 1", "Trang 2 2 ", và"Trang 3 / 3".


Từ bất ngờ thoát khi bạn bật dòng cho phép để phá vỡ trên trang tùy chọn
Khi bạn cố gắng để biến các Cho phép hàng để phá vỡ qua Trang tùy chọn trên các Hàng thẻ từ (vào các Bảng trình đơn, nhấp vào Thuộc tính bảng), Từ tháng bất ngờ thoát, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Microsoft Word đã gặp phải một vấn đề và cần phải đóng. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
Nếu bạn xem chi tiết thông báo lỗi, bạn nhận được một chữ ký lỗi tương tự như các sau:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Bộ nhớ giảm khi bạn thay đổi chất lượng màn hình màu
Khi bạn liên tục thay đổi các Chất lượng màucài đặt chuyên biệt màn hình của bạn (nhấp chuột phải vào các máy tính để bàn, bấm vào Thuộc tính, và sau đó bấm vào các cài đặt chuyên biệt tab) trong khi bạn có một tài liệu Word mở, bộ nhớ khả dụng của máy tính của bạn có thể giảm.


Thông báo lỗi trong Word

Bạn nhận được thông báo lỗi sau trong Word:
Microsoft Word đã gặp phải một vấn đề và cần phải đóng. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Để xem những gì dữ liệu lỗi này báo cáo có chứa, bấm vào đây.
Khi bạn xem dữ liệu trong các lỗi báo cáo, báo cáo chứa một chữ ký lỗi tương tự như một trong các chữ ký lỗi sau:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset  -------------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Ngoài ra, các chương trình phiên bản, phiên bản mô-đun và offsets là có thể.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 830000 - Xem lại Lần cuối: 11/12/2012 07:45:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtvi
Phản hồi
ml>