Dsget.exe công cụ ra có thể thất bại khi được dùng với một công cụ hoặc script trong Windows Server 2003 hoặc trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:830170
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Xem xét trường hợp này: bạn sử dụng các công cụ Dsget.exe để viết nhất định đối tượng dịch vụ thư mục Active Directory vào một tập tin văn bản trên một máy tính đó chạy Microsoft Windows Server 2003 hoặc Microsoft Windows XP. Khi bạn sử dụng tệp văn bản này với một công cụ hoặc script, chẳng hạn như với Ldifde.exe công cụ hoặc với Dsquery.exe công cụ, công cụ hoặc script có thể thất bại.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì sản lượng từ Dsget.exe công cụ có dấu không gian đó được hiển thị sau khi một danh sách các nhóm tên, và đầu ra không bao gồm các nhân vật "\".

Tập tin văn bản đó là được tạo ra bởi Dsget.exe công cụ có thể bao gồm một hoặc nhiều sau đây đang hoạt động Các đối tượng thư mục:
 • Thuộc tính của máy tính
 • Thuộc tính của một số liên lạc
 • Thuộc tính của một nhóm
 • Thuộc tính của các đơn vị tổ chức
 • Thuộc tính của một máy chủ
 • Thuộc tính của người dùng
GIẢI PHÁP

Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size File name   Platform  -----------------------------------------------------------------  23-Oct-2003 01:15 5.2.3790.83  29,696 Wmspatcha.dll x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 144,384 Dsadd.exe   x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 218,624 Dsget.exe   x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 179,200 Dsmod.exe   x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95  33,280 Dsmove.exe   x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 224,768 Dsquery.exe  x86  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95  37,376 Dsrm.exe    x86  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 238,080 Dsadd.exe   IA-64  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 332,288 Dsget.exe   IA-64  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 265,216 Dsmod.exe   IA-64  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95  79,360 Dsmove.exe   IA-64  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 341,504 Dsquery.exe  IA-64  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95  90,112 Dsrm.exe    IA-64

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version     Size File name   Platform  ----------------------------------------------------------------  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 238,080 Dsadd.exe   IA-64  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 332,288 Dsget.exe   IA-64  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 265,216 Dsmod.exe   IA-64  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97  79,360 Dsmove.exe  IA-64  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 341,504 Dsquery.exe  IA-64  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97  90,112 Dsrm.exe   IA-64  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 144,384 Wdsadd.exe  x86  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 218,624 Wdsget.exe  x86  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 179,200 Wdsmod.exe  x86  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95  33,280 Wdsmove.exe  x86  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 224,768 Wdsquery.exe x86  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95  37,376 Wdsrm.exe   x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Windows XP Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Microsoft Cập nhật phần mềm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 830170 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:00:56 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinservds kbactivedirectory kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbmt KB830170 KbMtvi
Phản hồi