Mô tả của Visio 2000 Service Pack 2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:830243
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành một Cập Nhật cho Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1). Microsoft Visio 2000 Service Pack 2 (SP2) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Visio 2000. Bản cập nhật này bao gồm cải tiến bảo mật và cải thiện sự ổn định. Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho Visio 2000 SR1. Bản cập nhật này cũng chứa các bản Cập Nhật đã được phát hành sau khi Visio 2000 SR1.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả làm thế nào để download và cài đặt Visio 2000 Service Pack 2 (SP2). Thêm vào đó, bài viết này mô tả những vấn đề mà được cố định bởi Visio 2000 SP2.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để download và cài đặt bản Cập Nhật

Quan trọng Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy chắc chắn rằng bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 • Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1)
  Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có Visio 2000 SR1.

  Chú ý Visio 2000 SR1 không còn có sẵn thông qua Microsoft Thứ tự bàn 1 January 2004. Ngoài ra, bản cập nhật này là không có sẵn để tải về từ trang Web của Microsoft.

  Để biết thêm chi tiết về Visio 2000 SR1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  263721Tổng quan về các bản Cập Nhật Visio 2000 Service Release 1 (SR-1)

Cập nhật lúc máy vi tính

Để tải về và cài đặt bản Cập Nhật trên một máy vi tính, hãy làm theo các bước sau:
 1. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

  Tải vềTải về các gói phần mềm máy khách Visio 2000 Service Pack bây giờ.
  Ngày phát hành: 23 tháng 3 năm 2004

  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
  Chú ý Để có được bản địa hoá khách hàng của Visio 2000 SP2, truy cập vào các Microsoft Web site sau:
 2. Nhấp vào Mở để bắt đầu tải về và cài đặt của Visio 2000 SP2.
 3. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt bản Cập Nhật, bấmCó.
 4. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép thỏa thuận.
 5. Khi bạn nhận được một tin nhắn mà chỉ ra rằng các cài đặt đã thành công, nhấp vào Ok.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, bạn không thể gỡ bỏ nó. Trở lại tiến trình cài đặt trước khi bản Cập Nhật đã được cài đặt, bạn phải loại bỏ Visio 2000, và sau đó cài đặt nó một lần nữa từ đĩa CD-ROM gốc.

Hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Visio 2000 từ một vị trí máy chủ, máy chủ người quản trị phải cập nhật vị trí máy chủ với Cập Nhật hành chính và triển khai các bản cập nhật mà máy tính của bạn.

Nếu bạn có máy chủ người quản trị, hãy làm theo các bước sau để tải về các hành chính Cập Nhật.

Chú ý Bản cập nhật này sẽ cập nhật một hành chính cài đặt điểm mà đã được áp dụng với phiên bản cài đặt im lặng Visio năm 2000. Một cài đặt hành chính điểm chỉ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một không giám sát cài đặt.
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, tạo một thư mục trên ổ C, và sau đó đặt tên là kb830243 thư mục.
 2. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

  Tải vềTải về Visio 2000 Service Pack đầy đủ tập tin gói bây giờ.
  Ngày phát hành: 23 tháng 3 năm 2004

  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
  Chú ý Để có được một phiên bản đầy đủ tập tin bản địa hóa của Visio 2000 SP2, hãy truy cập Microsoft Web site sau:
 3. Nhấp vào Lưu để tiết kiệm Visio 2000 SP2 tập tin cài đặt-ENU.exe (ví dụ, Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe) để các C:\kb830243 thư mục.
 4. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 5. Trong các Mở hộp, nhập văn bản sau đây nơi Phiên bản ngôn ngữ là mã định danh ngôn ngữ của tiến trình cài đặt tập tin mà bạn đã tải về trước đó, và sau đó nhấp vàoOk:
  Visio2000-kb830243-fullfile -Phiên bản ngôn ngữexe /t:c:\kb830243 /c installer.bat/c /q
  Ví dụ, nếu bạn tải về bản cập nhật này, tiếng Anh trong các Mở hộp, loạiVisio2000-kb830243-fullfile-ENU.exe, enu.exe /t:c:\kb830243 /c installer.bat/c /q, sau đó bấm Ok.
 6. Trong file trích xuất cặp (C:\kb830243), đổi tên các tập tin theo đây:

  Tập tin được đổi tên thànhĐổi tên tập tin để
  Adsiprov.dllVisio ADSI Provider.dll
  Crosfunc.vslQua Functional.vsl
  Dirmod.vslThư mục dịch vụ Modeler.vsl
 7. Tự thay thế các tệp Visio 2000 SR1 sau trong của bạn cài đặt hành chính điểm với các file trích xuất vừa được như được chỉ định trong bảng sau:

  Tệp được thay thếVị tríÁp dụng Visio 2000 Edition
  CADAuth.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasKỹ thuật, doanh nghiệp
  CADConv.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  Cross Functional.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\FlowchartTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và Doanh nghiệp
  DBEngr.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Thư mục dịch vụ Modeler.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Sơ đồ Visio\Solutions\NetworkChuyên nghiệp, doanh nghiệp
  DWGCnvt.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasKỹ thuật, doanh nghiệp
  ElemUtil.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Extract.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Ixacs.pdlđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Ixoracle.pdlđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Ixssrv.pdlđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  LnkDoc32.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  SQLShare.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Umlbkgnd.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghiệp, Doanh nghiệp
  Viscnv32.vslđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  Visio32.exeđường dẫn\Program Microsoft VisioTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và Doanh nghiệp
  Visio Adsi Provider.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Sơ đồ Visio\Solutions\NetworkChuyên nghiệp, doanh nghiệp
  VisioDWG.dllđường dẫn\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  VisLib32.dllđường dẫn\Program Microsoft VisioTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và Doanh nghiệp
  VisRes32.dllđường dẫn\Program Microsoft VisioTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và Doanh nghiệp
 8. Trên máy trạm khách hàng mà bạn muốn để triển khai các Cập Nhật, bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

  Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp:
  msiexec/i AdminPath\MSI File /QB cài đặt lại =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = emu
  Trong lệnh này, Admin Path là con đường số điểm của bạn cài đặt hành chính cho Visio 2000, MSI Tệp là MSI gói cơ sở dữ liệu cho Visio 2000 (ví dụ, Vis2000.msi), và FeatureList là danh sách các tính năng tên (trường hợp nhạy cảm) mà phải được cài đặt lại cho Cập Nhật. Để cài đặt tính năng, bạn có thể sử dụng CÀI ĐẶT LẠI = TẤT CẢ hoặc bạn có thể cài đặt các tính năng tùy thuộc vào của bạn Phiên bản Visio năm 2000:

  Tính năng tênVisio 2000 Edition
  CAD_Drawing_ConverterKỹ thuật và Doanh nghiệp
  CAD_Drawing_DisplayTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  FlowchartsTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và Doanh nghiệp
  Database_Design_EnterpriseDoanh nghiệp
  Directory_ServicesChuyên nghiệp và doanh nghiệp
  Visio_Core_FilesTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, Kỹ thuật, và các doanh nghiệp
  Software_Design_EnterpriseDoanh nghiệp
  Program_FilesTiêu chuẩn, chuyên nghiệp, kỹ thuật, và doanh nghiệp

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt

Bản Cập Nhật có chứa các phiên bản Cập Nhật của các tập tin sau đây:
  File name  Version  -----------------------  Visio32.exe 6.1.0.4530
Để xác định phiên bản năm 2000 Visio được cài đặt trên của bạn máy tính, làm theo các bước sau.

Chú ý Bởi vì có rất nhiều phiên bản của Microsoft Windows, các theo các bước có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu chúng, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn kết quả tìm kiếm, dướiHướng dẫn tìm kiếm, bấm Tất cả các file và thư mục.
 3. Trong các Tất cả hay một phần của tên tệp hộp, loại Visio32.exe, sau đó bấmTìm kiếm.
 4. Trong danh sách tệp, bấm chuột phải vàoVisio32.exe, sau đó bấmThuộc tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác định các phiên bản Visio năm 2000 được cài đặt trên máy tính của bạn.
Ngoài ra, bản cập nhật này có chứa các phiên bản Cập Nhật của các tập tin theo đây:

  Adsiprov.dll   Ixssrv.pdl  Advpack.dll    Lnkdoc32.vsl  Cadauth.dll    Sqlshare.dll  Cadconv.vsl    Umlbkgnd.vsl  Crosfunc.vsl   Vba64-en.exe  Dbengr.vsl    Viscnv32.vsl  Dirmod.vsl    Visent32.dll  Dwgcnvt.dll    Visio2~1.inf  Elemutil.dll   Visiodwg.dll  Extract.dll    Vislib32.dll  Ixacs.pdl     Visres32.dll  Ixoracle.pdl
Chú ý Nếu Visio 2000 SP2 đã được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cố gắng để cài đặt Visio 2000 SP2:
Bản cập nhật này đã được áp dụng hoặc được bao gồm trong một bản Cập Nhật đã được áp dụng.

Danh sách các vấn đề cố định bằng các Cập Nhật

Visio 2000 SP2 địa chỉ các vấn đề được mô tả trong các Theo Microsoft Security Bulletin. Xem MS03-037 Security Update cho Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây Trang web:Visio 2000 SP2 sửa chữa các vấn đề được mô tả trong các sau bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:

278390 Visio 2000: Cơ sở dữ liệu truy cập được tạo ra không chứa thác Cập Nhật và xoá bỏ quy tắc
281301 Visio2000: Lỗi khi bạn thoát khỏi Visio hoặc đóng rút với nhiều mặt hàng thực đơn hoặc thanh công cụ tuỳ chỉnh
281890 Visio2000: Các Hiệp hội UML và khuôn mất khi lưu vào kho lưu trữ
282590 Visio2000: Hotspot là mất tích khi bạn lưu dưới dạng HTML với VML định dạng đồ họa
287464 Visio2000: Update để hiển thị, chuyển đổi, nhập khẩu và xuất khẩu của ký tự Kanji trong DWG/DXF file
286026 Visio2000: Cơ sở dữ liệu thiết kế tính năng Cập Nhật cho SQL Server 2000
288537 Visio2000: Kết quả không phù hợp với kéo và thả trong thư mục tiêu
289815 Visio2000: Chéo chức năng sơ đồ hình dạng không chính xác liên khi bạn mở rút
300402 Visio2000: Lỗi nhập AF3 tệp từ ABC Flowcharter
286424 Visio2000: Visio dừng đáp ứng khi bạn Cập Nhật một giản đồ Oracle DB Phiên
305279 Visio2000: Lỗi 1430 khi bạn cố gắng tiết kiệm Visio 5.0 vẽ định dạng tập tin
815422 Visio 2000: Thay đổi của bạn không được lưu vào tài liệu hiện tại
264660 Visio2000: Lỗi 100 khi bạn mở một bản vẽ Visio đã lưu
822715 MS03-037: Lỗ hổng trong Visual Basic cho các ứng dụng có thể cho phép thực thi mã tùy ý
Visio 2000 SP2 sửa chữa các vấn đề sau đã trước đó, không tài liệu trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Một khoảng cách có thể xuất hiện giữa các hình dạng và hộp bounding xung quanh hình dạng

Khi bạn chèn hoặc mở một Microsoft Visio vẽ đó chứa một Microsoft Windows Metafile (WMF), một khoảng cách có thể xuất hiện giữa các hình dạng và các các giáp ranh hộp xung quanh hình dạng.

Số màu sắc tuỳ chỉnh tăng với mỗi sử dụng

Mỗi khi bạn sử dụng một màu tùy chỉnh trong Visio 2000, tùy chỉnh màu sắc được thêm một lần nữa vào các bảng màu tùy chỉnh. Điều này làm cho số lượng tùy chỉnh màu sắc vào bảng màu tùy chỉnh để tăng mỗi khi bạn sử dụng một tùy chỉnh màu sắc.

Các thuộc tính lớp văn bản của tập tin AutoCAD không chuyển đổi trong Visio 2000 SR1

Khi bạn mở một AutoCAD vẽ trong Visio 2000 SR1, các thuộc tính lớp văn bản không được chuyển đổi.

Biểu đồ mô hình cơ sở dữ liệu có thể không xuất hiện một cách chính xác

Visio 2000, nếu tên cột của các thực thể có byte đôi ký tự, biểu đồ mô hình cơ sở dữ liệu có thể không xuất hiện một cách chính xác khi tất cả các các điều kiện sau đây là đúng:
 • Cột khái niệm tên hoặc tên tổ chức vật lý là sử dụng hai byte ký tự đặt (DBCS).
 • Các cột được thiết lập như PK (Chính Key).
 • Biểu tượng thiết lập baïn caøi laøQuan hệ trên các Tổng quát Tab (trên cácCơ sở dữ liệu trình đơn, nhấp vào Tài liệu Tuỳ chọn).
 • Tên hiển thị trên biểu đồ trên cácTổng quát Tab (trên các Cơ sở dữ liệu trình đơn, nhấp vàoTùy chọn tài liệu) được thiết lập để tên cột đang dùng DBCS.
 • Loại dữ liệu trên các BảngTab (trên các Cơ sở dữ liệu trình đơn, nhấp vào Tài liệu Tuỳ chọn) được thiết lập để Hiện vật lý hoặc được thiết lập đểHiển thị cầm tay.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 830243 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 09:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB830243 KbMtvi
Phản hồi