Microsoft Update Windows và thông tin Cập Nhật cho các chương trình văn phòng mà bạn không có cài đặt chuyên biệt cung cấp.

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 830335
Triệu chứng
Khi bạn truy cập vào Microsoft Update web site hoặc Bắt đầu Windows Update để quét cho các bản Cập Nhật cho các chương trình Microsoft Office, Microsoft Update hoặc Windows Update có thể cung cấp bản Cập Nhật cho chương trình mà bạn không có cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn.

Ví dụ, bạn có thể được cung cấp một bản Cập Nhật cho một sản phẩm văn phòng ngay cả khi bạn không có sản phẩm văn phòng cụ thể được cài đặt chuyên biệt.

Ngoài ra, bạn có thể được cung cấp một bản Cập Nhật bảo mật văn phòng ngay cả khi các bản tin bảo mật liên quan cho thấy rằng các sản phẩm văn phòng mà bạn đã cài đặt chuyên biệt không bị ảnh hưởng.

Để tìm thông tin Cập Nhật cho các văn phòng, thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Trên Windows 7, Windows Vista hoặc trên một khách hàng Windows Server 2008, nhấp vào Bắt đầu, trỏ đến Tất cả chương trình và sau đó nhấp vào Cập nhật Windows.
  • Trên Windows XP hoặc trên một khách hàng Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Nguyên nhân

Kịch bản 1

Hành vi này có thể xảy ra khi bạn nâng cấp các chương trình Microsoft Office từ một văn phòng Phiên bản khác.

Trong trường hợp này, một số thành phần có thể được để lại trên máy tính từ các phiên bản trước đó. Ví dụ: theo mặc định, nếu bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft văn phòng doanh nghiệp chuyên nghiệp năm 2003, Microsoft InfoPath được cài đặt chuyên biệt.

Khi bạn nâng cấp để Microsoft Office Professional 2007, các phiên bản trước đó của Microsoft InfoPath có thể được để lại trên máy tính, bởi vì InfoPath không được nâng cấp của Microsoft Office Professional 2007. Ngoài ra, InfoPath không được gỡ bỏ bằng cách nâng cấp.

Do đó, một số thành phần Microsoft Office được trái trên máy tính. Khi bạn truy cập vào Microsoft Update hoặc cửa sổ Cập Nhật và quét cho các bản Cập Nhật, các thành phần từ các phiên bản trước đó có thể được tìm thấy, và bất kỳ cập nhật nào cho rằng phiên bản có thể được cung cấp cho bạn để cài đặt chuyên biệt.

Kịch bản 2

Hành vi này có thể xảy ra khi Cập Nhật trở nên có sẵn cho các thành phần có thể không được cài đặt chuyên biệt. Ngoài ra, hành vi này có thể xảy ra khi người dùng chọn không cài đặt chuyên biệt các thành phần nhất định.

Microsoft Update hoặc bản cập nhật Windows phát hiện chương trình kiểm tra cài đặt chuyên biệt sản phẩm. Chương trình làm cho các khuyến nghị để cập nhật cho bất kỳ phần nào của tất cả các sản phẩm văn phòng được cài đặt chuyên biệt. Ví dụ, các phiên bản tiếng Anh của Microsoft Office chỉ cài đặt chuyên biệt các ngôn ngữ tiếng Anh công cụ kiểm lỗi trừ khi bạn có thiết lập chuyên biệt của bạn.

Khi bạn truy cập vào Microsoft Update hoặc Windows Update, và sau đó bạn quét cho các bản Cập Nhật, bản Cập Nhật cho các ngôn ngữ pháp công cụ kiểm lỗi là đề nghị nếu có một Cập Nhật cho công cụ hiệu đinh Pháp. Đề nghị này được thực hiện bất kể cho dù các công cụ hiệu đinh pháp được cài đặt chuyên biệt.

Trường hợp 3

Hành vi này có thể xảy ra khi bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Office sản phẩm sử dụng chia sẻ các thành phần.

Ví dụ, nếu bạn cài đặt chuyên biệt năm 2007 dự án nhưng không phải là hệ thống Microsoft Office 2007, bạn có thể vẫn còn được cung cấp một bản Cập Nhật cho hệ thống Microsoft Office 2007, bởi vì văn phòng Cập Nhật nhắm mục tiêu mỗi sản phẩm trong đó một phần được bao gồm. Điều này duy trì tính nhất quán cho các tập tin chia sẻ trên các sản phẩm văn phòng. Ví dụ, tùy thuộc vào các phiên bản của văn phòng, các tập tin MSO.DLL và OGL.DLL được chia sẻ trên văn phòng phẩm. Khi một bản Cập Nhật áp dụng cho MSO.DLL hoặc OGL.DLL, tất cả các sản phẩm văn phòng với một trong các thành phần này chia sẻ sẽ được cung cấp các bản Cập Nhật. Bản Cập Nhật bảo mật, bạn có thể có một sản phẩm chỉ ra trong bản tin bảo mật như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn được cung cấp các bản Cập Nhật bởi vì các sản phẩm bao gồm các thành phần chung bị ảnh hưởng.
Giải pháp

Độ phân giải cho kịch bản 1

Để giải quyết sự cố được mô tả trong kịch bản 1, loại bỏ các thành phần văn phòng trước đó mà bạn không muốn trên máy tính của bạn. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thoát khỏi tất cả các chương trình Office.
  2. Bấm chuột Bắt đầu, và sau đó nhấp vàoPanel điều khiển.
  3. Bấm chuột Thêm hoặc loại bỏ chương trình.
  4. Trong các Chương trình hiện đã cài đặt chuyên biệt danh sách, bấm vào các phiên bản trước đó của chương trình văn phòng mà bạn không còn muốn trên máy tính, và sau đó nhấp vào Loại bỏ.

Độ phân giải cho kịch bản 2 và kịch bản 3

Để giải quyết các vấn đề được mô tả trong kịch bản 2 và trong kịch bản 3, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được khuyến cáo


cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được khuyến cáo ngay cả khi các tính năng không được sử dụng.

Phương pháp 2: Chỉ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật mà bạn muốn


Để ngăn các bản Cập Nhật cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn, bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho Cập Nhật Microsoft Update hoặc Windows danh sách cập nhật kết quả phát hiện. Chỉ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật mà bạn muốn. Tiếp theo thời gian bạn truy cập vào Microsoft Update hoặc Windows Update, Cập Nhật mà bạn đã chọn không cài đặt chuyên biệt sẽ được đề nghị một lần nữa.

Lưu ý  Nếu bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật cho một thành phần mà không được cài đặt chuyên biệt nhưng nếu đó là đi kèm với các phiên bản của Microsoft Office suite hoặc một sản phẩm Microsoft Office, đó là không có ảnh hưởng xấu đến an ninh hoặc hiệu suất của hệ thống.
acc2007 xl2007 groove2007 ip2007 ol2007 ppt2007 prj2007 pub2007 spd2007 vso2007 wd2007 psvr2007 moss2007 wssv3 off2007 onenote2007 off2003 xp off2002 off2000 offoff

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:830335 - 上次审阅时间:07/11/2013 00:09:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Home and Student 2013 RT, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Academic 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft InfoPath 2013, Microsoft Lync 2013, Microsoft Lync Basic 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Word 2013

  • kbsetup kbupdate kbprb kbmt KB830335 KbMtvi
反馈