Bạn nhận được thông báo "một bản sao của tài liệu này được lưu giữ trong một tài liệu" khi bạn nhấp vào nhận được thông tin Cập Nhật hay mở một tài liệu được đính kèm vào thư điện tử, văn...

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 830421
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Khi bạn mở một tài liệu được gắn với một e-mail tin nhắn trong một chương trình Microsoft Office 2007 hoặc trong một chương trình Microsoft Office 2003, bạn có thể nhận được sau thông báo:
Một bản sao của tài liệu này được lưu giữ trong một tài liệu Workspace.

Microsoft Office có thể kiểm tra workspace theo định kỳ để có được cập nhật các tài liệu và ngăn tác vụ chia sẻ không gian làm việc. Bạn có muốn Văn phòng để có được các bản Cập Nhật trong khi bạn làm việc?
Nếu bạn bấm vào Có được Bản Cập Nhật, bạn nhận được một trong các thông điệp sau đây:
Này không gian làm việc tài liệu không còn chứa một bản sao của tên tập tin.
- hay -
Các Tài liệu Workspace liên kết với tài liệu này không thể được tìm thấy. Liên hệ của bạn người quản trị cho biết thêm thông tin.
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra khi tài liệu chia sẻ Workspace đã bị xóa.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với chủ sở hữu tài liệu và có họ lưu trữ các bài viết trong một không gian làm việc tài liệu mới.

Để lưu trữ các tài liệu trong một không gian làm việc tài liệu mới, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Chủ sở hữu tài liệu hoàn tất các bước sau.

Dãy phòng văn phòng 2007

 1. Trong Word 2007, mở tài liệu này có Workspace tài liệu đã bị xóa.
 2. Nhấp vào Đừng hỏi lại khi bạn nhận được các thông báo sau đây:
  Một bản sao của tài liệu này được lưu trữ trong một tài liệu Workspace.

  Microsoft Office có thể kiểm tra workspace Theo định kỳ để có được cập nhật các tài liệu và ngăn tác vụ chia sẻ không gian làm việc. Bạn có muốn văn phòng để có được các bản Cập Nhật trong khi bạn làm việc?
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối khi bạn nhận được các thông báo sau đây:
  Bạn có muốn dừng nhận được Cập Nhật Đối với điều này tài liệu và ngắt nó khỏi workspace của nó? Workspace và khác các thành viên của workspace sẽ không bị ảnh hưởng.
 4. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Quản lý Tài liệu.
 5. Trong các Quản lý Tài liệu nhiệm vụ ngăn, gõ tên cho bạn workspace dưới Tài liệu Workspace, sau đó bấm Tạo.
 6. Nhấp vào Có Nếu bạn nhận được sau thông báo:
  Bạn phải lưu tài liệu này trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng tính năng này. Bạn có muốn lưu tài liệu bây giờ?
 7. Trong các Các thành viên diện tích các Quản lý Tài liệu nhiệm vụ ngăn, bấm vào Thêm các thành viên để thêm các các thành viên với người mà bạn muốn chia sẻ tài liệu.
 8. Để gửi lại các tài liệu được chia sẻ cho các thành viên của bạn, điểm đến Gửi đến trên cácTệp trình đơn, và sau đó nhấp vào Thư người nhận (như Tập tin đính kèm).

  Chú ý Hãy chắc chắn rằng các tài liệu được mở trong Word 2007 khi bạn thực hiện bước 8.

Office 2003

 1. Mở tài liệu trong Microsoft Office Word 2003 mà đã có Workspace tài liệu đã bị xóa.
 2. Nhấp vào Đừng hỏi lại khi bạn nhận được các thông báo sau đây:
  Một bản sao của tài liệu này được lưu trữ trong một tài liệu Workspace.

  Microsoft Office có thể kiểm tra workspace Theo định kỳ để có được cập nhật các tài liệu và ngăn tác vụ chia sẻ không gian làm việc. Bạn có muốn văn phòng để có được các bản Cập Nhật trong khi bạn làm việc?
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối khi bạn nhận được các thông báo sau đây:
  Bạn có muốn dừng nhận được Cập Nhật Đối với điều này tài liệu và ngắt nó khỏi workspace của nó? Workspace và khác các thành viên của workspace sẽ không bị ảnh hưởng.
 4. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Chia sẻ Workspace.
 5. Trong các Chia sẻ Workspace nhiệm vụ ngăn, làm cho chắc chắn rằng các Tài liệu Workspace tên hộp và cácVị trí cho mới workspace hộp được thiết lập một cách thích hợp, và sau đó Nhấp vào Tạo.
 6. Nhấp vào Có Nếu bạn nhận được sau thông báo:
  Bạn phải lưu tài liệu này trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng tính năng này. Bạn có muốn lưu tài liệu bây giờ?
 7. Trong các Các thành viên diện tích các Chia sẻ Workspace nhiệm vụ ngăn, bấm vào Thêm các thành viên để thêm các các thành viên những người bạn muốn chia sẻ tài liệu với.
 8. Để gửi lại các tài liệu được chia sẻ cho các thành viên của bạn, với các tài liệu mở trong Word 2003, điểm đến Gửi đến trên cácTệp trình đơn, và sau đó nhấp vào Thư người nhận (như Tập tin đính kèm).
xl2003 wd2003 ppt2003 vso2003 1note2003 sps sts WSS XL2007 IP2007 OneNote2007 OL2007 PPT2007 PRJ2007 PUB2007 SPD2007 VSO2007 WD2007 OFF2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 830421 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 22:43:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbopenfile kberrmsg kbprb kbmt KB830421 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)