Chính sách nhóm không áp dụng hồ sơ di động đúng nếu tập tin NTuser.dat và NTuser.pol không được đồng bộ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:830464
TRIỆU CHỨNG
Tuỳ chọn được nhắm mục tiêu tại một khách hàng máy tính và thiết đặt chính sách nhóm bất ngờ được áp dụng cho một chuyển vùng hồ sơ người dùng đăng nhập một máy tính khách hàng khác nhau.
NGUYÊN NHÂN
Khi một người dùng hồ sơ chuyển vùng đăng nhập, tập tin NTuser.dat luôn luôn được Cập Nhật vào chia sẻ hồ sơ chuyển vùng. Các tập tin NTuser.pol tương ứng chỉ được cập nhật nếu dấu thời gian của cácbản sao cục bộ đã được tạo ra lúc đăng nhập là mới hơn các bản sao được tìm thấy trong chia sẻ hồ sơ chuyển vùng. Một vấn đề đồng bộ hóa có thể xảy ra nếu một người sử dụng với một hồ sơ di động đăng vào nhiều khách hàng máy tính cùng một lúc. Điều này cuối cùng đã có thể gây ra thiết đặt chính sách được áp dụng không chính xác.

Ví dụ, nếu tính năng vòng-ngược chính sách nhóm được áp dụng trên một trong các máy tính khách hàng, tập tin NTuser.dat trên chia sẻ hồ sơ chuyển vùng có thể chứa thiết đặt chính sách loopback không có trong tập tin NTuser.pol. Nếu vấn đề này xảy ra, các thiết đặt chính sách loopback được nhắm mục tiêu vào một máy tính khách hàng có thể được áp dụng bất ngờ cho một người sử dụng các bản ghi một máy tính khách hàng khác nhau.
GIẢI PHÁP

Thông tin gói dịch vụ Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Hotfix thông tin

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Windows Server 2003, Windows XP SP1, Windows 2000 Server SP3 hoặc Windows 2000 Server SP4

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows 2000:  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll  20-Sep-2003 16:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882  222,992 Gdi32.dll  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6867  711,440 Kernel32.dll  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6883  334,096 Msgina.dll  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882   90,232 Rdpwd.sys  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882  380,176 User32.dll  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6886  391,440 Userenv.dll  18-Dec-2003 16:13 5.0.2195.6886 1,630,192 Win32k.sys  10-Nov-2003 16:29 5.0.2195.6873  182,032 Winlogon.exe  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6884  243,984 Winsrv.dllWindows XP:  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  23-Dec-2003 14:34 5.1.2600.1330 669,184 Userenv.dllWindows Server 2003:  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  21-Dec-2003 12:14 5.2.3790.115 754,176 Userenv.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Mới tập tin lược đồ đặt tên cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:830464 - 上次审阅时间:08/30/2011 09:06:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinservperf kbmgmtservices kbgpo kbgrppolicyprob kbgrppolicyinfo kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000sp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB830464 KbMtvi
反馈