Công cụ cấu hình Proxycfg.exe có sẵn cho WinHTTP 5.1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:830605
TRIỆU CHỨNG
Dịch vụ Microsoft Windows HTTP (WinHTTP) Phiên bản 5.1 được bao gồm trong gói dịch vụ sau đây:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack (SP) 3
 • Microsoft Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows XP SP1
 • Microsoft Windows Server 2003
Tuy nhiên, các công cụ WinHTTP cấu hình proxy, Proxycfg.exe, được không bao gồm trong các gói dịch vụ.

Phiên bản trước của Proxycfg.exe không làm việc với WinHTTP 5.1.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size  File name  ----------------------------------------------------  07-Jan-2004 20:49 5.1.2486.0 23,040 Proxycfg.exe
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
WinHTTP 5.1 là một phiên bản mới của WinHTTP bây giờ được bao gồm trong phiên bản sau đây của Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 và phiên bản sau này, ngoại trừ phiên bản máy chủ Trung tâm dữ liệu
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 và phiên bản mới nhất
 • Hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003
Để biết thông tin thêm về WinHTTP và các công cụ có liên quan, truy cập trang web Microsoft Developer Network Web sau đây:
THAM KHẢO

Để biết thêm chi tiết về một vấn đề liên quan, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
829735 LỖI: "WinHTTP5.dll không tìm thấy" lỗi tin nhắn khi bạn chạy Proxycfg.exe sau khi bạn cài đặt MSXML 4.0 Service Pack 2
SP3 win2k win2ksp3 winxp winxpsp1 sp4 win2k win2ksp4 proxy config

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:830605 - 上次审阅时间:08/30/2011 08:53:00 - 修订版本: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwin2000fixnosp kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB830605 KbMtvi
反馈