Cập Nhật sản phẩm Windows có thể ngừng đáp ứng hoặc có thể sử dụng hầu hết hoặc tất cả các CPU resources

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:830846
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng cài đặt một cập nhật sản phẩm (ví dụ, một bản vá bảo mật, một cập nhật quan trọng, một update rollup hoặc một hotfix) cho bất kỳ sản phẩm được liệt kê trong các "Áp dụng cho"phần của bài viết này, việc cài đặt có thể ngừng đáp ứng (hàng).

Khi vấn đề này xảy ra, các Quy trình tab trong Windows Task Manager có thể chỉ ra rằng Update.exe đang sử dụng hầu hết hoặc tất cả các CPU resources. Bắt đầu Windows Task Manager, bấm chuột phải vào vùng trống trên thanh tác vụ và sau đó nhấp vào Quản lý tác vụ.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu tồn tại cả hai điều kiện sau:
 • Chương trình gỡ lỗi dùng đúng (SeDebugPrivilege) đã được thu hồi từ tất cả các người dùng và các nhóm, bao gồm cả quản trị viên. Theo mặc định, người sử dụng gỡ lỗi chương trình đúng phân công chỉ để quản trị viên và hệ thống cục bộ. Một người dùng có người dùng này đúng có thể đính kèm trình gỡ lỗi một để bất kỳ quá trình.
 • Cập Nhật sản phẩm bạn đang cố gắng để cài đặt chứa phiên bản 5.3.23.4 của Update.exe. Phiên bản này đòi hỏi quyền người sử dụng gỡ lỗi chương trình.

  Để xác định phiên bản của Update.exe đó là bao gồm trong bản cập nhật sản phẩm Windows, hãy làm theo các bước sau:
  1. Sử dụng các -x chuyển đổi dòng lệnh để giải nén gói sản phẩm Cập Nhật vào một thư mục tạm thời. Ví dụ: để trích xuất các bản vá bảo mật Anh 826232 cho Microsoft Windows 2000 đến thư mục C:\826232, hãy chạy lệnh sau:
   Windows2000-kb826232-x 86-enu - x: c: \826232
  2. Nhấp chuột phải vào các Update.exe tập tin trong thư mục tạm thời mà bạn tạo trong bước 1, và sau đó nhấp vào Thuộc tính. Thông thường, Update.exe nằm trong thư mục đó được đặt tên theo Cập Nhật (ví dụ, C:\826232\Update). Phiên bản tập tin sẽ xuất hiện trên các Phiên bản tab.
GIẢI PHÁP
Ngày 29 tháng 10 năm 2003, Microsoft phát hành một vài bản vá lỗi bảo mật đã sửa đổi chứa phiên bản 5.4.1.0 của Update.exe. Phiên bản 5.4.1.0 hoặc phiên bản mới nhất của Update.exe không còn đòi hỏi quyền người sử dụng gỡ lỗi chương trình. Bảng dưới đây liệt kê các bản vá lỗi bảo mật cải tiến mà có sẵn.
Vá lỗi bảo mậtPhiên bản WindowsBản tin bảo mật
826232Windows 2000http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms03-042.mspx
828035Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms03-043.mspx
824141Windows XPhttp://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms03-045.mspx
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, cấp người sử dụng gỡ lỗi chương trình ngay cho nhóm người quản trị. Trong chính sách nhóm, người sử dụng gỡ lỗi chương trình phải nằm dưới máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Policies\User quyền chuyển nhượng.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft không đề nghị bạn thu hồi quyền người sử dụng gỡ lỗi chương trình ngay từ nhóm người quản trị. Nếu bạn huỷ bỏ quyền người sử dụng gỡ lỗi chương trình ngay từ nhóm quản trị viên, Microsoft khuyến cáo bạn sử dụng các bản vá lỗi bảo mật Cập Nhật nơi có sẵn.
THAM KHẢO
Để thêm thông tin, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây để xem Microsoft Windows XP và Windows 2003 bảo mật cứng hướng dẫn:
Update.Microsoft.com SUS SMS rollup qfe sửa chữa trọn gói Hotfix.exe

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:830846 - 上次审阅时间:08/30/2011 10:03:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbmt KB830846 KbMtvi
反馈