"\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM bị hỏng" báo lỗi khi bạn cố gắng để khởi động lại máy chủ Exchange 2000 của bạn hoặc của bạn Exchange Server 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:831260
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động lại máy tính đang chạy Microsoft Exchange 2000 Server hoặc Microsoft Exchange Server 2003, bạn nhận được các thông báo lỗi sau đây:
Windows không thể khởi động vì tệp sau là thiếu hoặc bị hỏng:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows không thể khởi động vì tệp sau là thiếu hoặc bị hỏng: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì của một điều kiện trong Exchange Server có thể khiến hive hệ thống bất ngờ phát triển. Hive hệ thống được giới hạn trong khoảng 10,3 MB. Điều này là do hive hệ thống và hạt nhân Microsoft Windows phải là ít hơn 16 MB khi Windows khởi động.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn phải phục hồi từ điều kiện đăng ký giữ máy tính của bạn từ bắt đầu. Sau khi bạn khởi động máy tính, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này giải quyết vấn đề gây ra hive hệ thống của bạn để phát triển vượt quá giới hạn 10,3 MB.

Khôi phục hoặc sửa chữa registry

Để phục hồi từ các điều kiện đăng ký được mô tả trong bài này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Khôi phục sổ đăng ký của bạn từ bản sao lưu làm việc. Để khôi phục sổ đăng ký, bạn phải có một bản sao lưu trước đó tạo của sổ đăng ký. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  322755Làm thế nào để sao lưu, chỉnh sửa và khôi phục lại registry trong Windows 2000
 • Dùng Windows 2000 Registry Repair Utility (Chkreg.exe) để sửa chữa registry. Sử dụng tiện ích này nếu bạn không có một bản sao lưu registry của bạn.

  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được và sử dụng Windows 2000 Registry Repair tiện ích, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Exchange Server 2003

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microoft Exchange Server 2003. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
836993 Cách tải xuống gói dịch vụ mới nhất cho Exchange Server 2003

Exchange 2000 Server

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thành phần: Hệ thống Attendant

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   4,370,432 Adcadmin.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0     69,632 Ccmproxy.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   2,109,440 Cdoexm.dll    23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   8,470,528 Exadmin.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   3,850,240 Excluadm.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   1,867,776 Exmgmt.exe    23-Dec-2003 03:42 6.0.6552.0    720,896 Exsp.dll     23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   1,347,584 Exwmi.dll    23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     73,728 Inproxy.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   2,973,696 Mad.exe     23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0    811,008 Madmsg.dll    23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   4,698,112 Maildsmx.dll   23-Dec-2003 03:27 6.0.6552.0     57,344 Oabgen.dll    23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     77,824 Pcproxy.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     94,208 X400prox.dll
Chú ý Do quan hệ phụ thuộc tập tin, hotfix này đòi hỏi Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
301378Làm thế nào để có được Exchange 2000 Server service pack mới nhất
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn phải thêm subkey sau đây để đăng ký:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA\LegacyCodeExecutionLevel
Để thêm subkey này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Registry Editor (regedit.exe).
 2. Xác định vị trí và nhấp vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD. Thêm các thông tin giá trị sau này subkey:

  Tên giá trị: LegacyCodeExecutionLevel
  Loại có giá trị: DWORD

  Registry subkey nên bây giờ xuất hiện dưới dạng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA\LegacyCodeExecutionLevel
Bạn có thể thiết lập giá trị của subkey này cho bất kỳ một trong số các giá trị sau:
 • 0: Sử dụng thiết đặt này nếu bạn không muốn để loại trừ bất cứ điều gì. Tất cả các mã sẽ được chạy.
 • 1: Sử dụng thiết đặt này nếu bạn muốn loại bỏ các mã di sản an toàn để loại trừ, nhưng bao gồm mã có thể có tác động cao destabilization.
 • 2: Sử dụng thiết đặt này nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các mã di sản.

  Chú ý Thiết lập này là một nguy cơ cao thiết lập. Nếu bạn thiết lập giá trị này để 2, Attendant hệ thống trao đổi (MAD) không áp dụng trong chính sách bảo mật để đăng ký.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 831260 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:16:59 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kberrmsg kbqfe kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB831260 KbMtvi
Phản hồi