Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chỉ dẫn bất hợp pháp khiến thông báo lỗi "Stop mã lỗi 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 831264
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Trên Microsoft Windows 2000 Server dựa trên máy của bạn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi dừng sau:
NGỪNG 0X0000001E (0XC0000005, 0X804679D3, 0X00000000, 0X06952000)
(KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
Lưu ý Các tham số đầu tiên của lỗi dừng luôn luôn 0xc0000005. Các tham số thứ hai và thứ ba có thể khác nhau (nhưng chỉ một chút). Các ký tự đầu tiên của các tham số thứ tư có thể khác nhau, nhưng tham số luôn luôn kết thúc bằng ba số không.
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra khi không có một chỉ dẫn là không hợp lệ ở phần cuối của một trang, ngay cả khi các hướng dẫn không hợp lệ xuất hiện trong chế độ người dùng.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt hotfix này, bạn phải có Microsoft Windows 2000 Service Pack 3(SP3) hoặc sau này được cài đặt trên máy tính của bạn.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  21-Sep-2003 00:36 5.0.2195.6824   29,712 Mountmgr.sys  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,699,072 Ntkrnlmp.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,698,496 Ntkrnlpa.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,719,232 Ntkrpamp.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,676,736 Ntoskrnl.exe   
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
Thông tin thêm
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Mới đặt tên lược đồ cho Microsoft Windows Hotfix gói
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả sản phẩm Microsoft Cập Nhật, công cụ và tiện ích

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 831264 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 05:36:30 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB831264 KbMtvi
Phản hồi