Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi “Ieexplore.exe có sự cố và cần phải đóng" xuất hiện khi bạn cố khởi động Internet Explorer

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố khởi động Microsoft Internet Explorer, nó có thể dừng đột ngột (sập), và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Ieexplore.exe có sự cố và cần phải đóng. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự phiền phức nào.
Nếu bạn bấm liên kết Bấm ở đây ở cuối ô thông báo, thông tin chữ ký tương tự với thông tin chữ ký lỗi sau đây có thể xuất hiện:
Tên ứng dụngPhiên bản ứng dụngTên mô-đunPhiên bản mô-đunKhoảng chênh
Ieexplore.exe6.0.2800.1106Mo030414s.dll1.0.0.0000294cc
Chú ý Chữ ký có thể liệt kê một trong những tệp sau thay vì tệp mo030414s.dll:
 • M030106shop.dll
 • M030206pohs.dll
 • Mdefshop.dll
 • Moaa030425s.dll
 • Moz030715s.dll
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do một trong những đối tượng trợ giúp trình duyệt (BHO) sau đây được cài đặt ở máy tính của bạn:
 • BuyersPort
 • Morpheus
 • Morpheus Shopping Club
 • WURLD Shopping Community
Ngoài ra, bạn đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản người dùng bị giới hạn. BHO cố sửa đổi vài tệp hệ thống và các mục Sổ đăng ký của Windows yêu cầu uỷ nhiệm quản trị để truy nhập. Kết quả là khi BHO không thể truy nhập những tệp và mục đăng ký này, Internet Explorer dừng đột ngột.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố, loại bỏ BHO khỏi máy tính của bạn. Để có thông tin về cách loại bỏ BHO, liên hệ với nhà sản xuất chương trình.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
827315 Hành vi của máy tính không giải thích được có thể là do phần mềm giả
TÌNH TRẠNG
Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
IE6 WinXP
Thuộc tính

ID Bài viết: 831432 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 2.4

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbprb KB831432
Phản hồi