hệ điều hành được hỗ trợ khách trong Windows Virtual PC

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 831461
Tóm tắt
Bài viết này thảo luận về hệ điều hành Windows Virtual PC hỗ trợ.
Thông tin thêm
Bạn có thể sử dụng hệ điều hành sau là một hệ điều hành khách khách PC:
Virtual PC 2007Windows Virtual PC
hệ điều hành32 bit32 bit
Windows 7 UltimateKhông
Windows 7 EnterpriseKhông
Windows 7 ProfessionalKhông có
Windows 7 Home PremiumKhông
Windows 7 Home BasicKhông
Windows 7 StarterKhôngKhông
Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)KhôngKhông
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Home PremiumKhông
Windows Vista Home BasicKhông có
Windows Vista StarterKhông
Windows Server 2008 Standard EditionKhông
Windows XP Professional
Windows XP máy tính bảng EditionKhông
Windows XP Media Center EditionKhôngKhông
Windows XP Home EditionKhông
Trình khởi động Windows XPKhông
Windows Server 2003 Standard EditionKhông
Ngoài ra, bạn có thể cài đặt chuyên biệt phần x86 dựa trên hệ điều hành trong môi trường Windows Virtual PC. Vấn đề kỹ thuật với hệ điều hành của bên thứ ba, liên hệ với nhà cung cấp hệ điều hành hỗ trợ. Hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft đời mà đã kết thúc có thể hạn chế hoặc không khả dụng. Microsoft cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề kỹ thuật với chương trình Windows Virtual PC, bất kể hệ điều hành khách được cài đặt chuyên biệt.

Để biết thông tin về cách cài đặt chuyên biệt bất kỳ hệ điều hành khách trên một máy ảo, hãy xem tài liệu Windows Virtual PC.
http://www.Microsoft.com/Windows/Virtual-PC/support/default.aspx

Chế độ Windows XP và Windows Virtual PC câu hỏi thường gặp:
http://www.Microsoft.com/Windows/Virtual-PC/support/FAQ.aspx

Để biết thông tin về hệ điều hành khách được hỗ trợ trên máy ảo Hyper-V, xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây:
http://support.Microsoft.com/kb/954958/en-US

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý hay nói cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:831461 - 上次审阅时间:08/07/2016 03:01:00 - 修订版本: 5.0

Windows Virtual PC, Microsoft Virtual PC 2007 Service Pack 1

  • kbinfo kbhowto kbmt KB831461 KbMtvi
反馈