Khắc phục: IIS 6.0 nén tham nhũng gây ra hành vi vi phạm quyền truy cập

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:831464
TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0, tập tin tĩnh được nén có thể bị hỏng và có thể bao gồm nội dung từ các tệp khác trên máy chủ Web. Nếu hành vi này xảy ra, các trang đó được trả lại cho khách hàng là không rendered đúng. Một sự vi phạm truy cập cũng có thể xảy ra.

Chú ý Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến người dùng Outlook Web Access (OWA). Vấn đề có thể gây ra lỗi kịch bản khác nhau để được trả lại trong OWA trang, hoặc các vấn đề có thể gây ra các trang web để ngừng đáp ứng (hàng) khi các trang tải.

Ví dụ, bạn có thể nhận OWA lỗi được tương tự, nhưng không giới hạn, một trong các thông báo lỗi sau đây:
Đường dây: 224
Char: 2
Lỗi: 'g_flsMimeInstalled' là undefined
Mã: 0
URL: https://FQDN/exchange/Administrator/Inbox/?CMD = nội dung
Đường dây: 15
Char: 30
Lỗi: đối tượng dự kiến
Mã: 0
URL: https://domainname/exchange/user/Inbox/?CMD = nội dung
Sau khi bạn đăng nhập vào OWA, bạn cũng có thể nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây:
Lỗi HTTP 405 - The HTTP động từ được sử dụng để truy cập trang này là không được phép.
GIẢI PHÁP
Nếu bạn đang gặp các triệu chứng được diễn tả trong phần triệu chứng và bạn đã cài đặt Microsoft Windows Server 2003 dịch vụ Pack1 (SP1), hoặc nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề các triệu chứng được diễn tả trong phần triệu chứng sau khi bạn áp dụng hotfix được giới thiệu pre-SP1 là một hành động bổ sung, xóa tất cả các tệp trong cặp tệp nén tạm thời %windir%\IIS, như được ghi trong phần Workaround.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về 831464 gói bây giờ.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name  ----------------------------------------------------  29-Oct-2003 22:50 6.0.3790.99 336,384 W3core.dll
Chú ý Sau khi bạn cài đặt 831464 hotfix, bạn phải xóa bỏ bản sao nén lưu trữ các tập tin bị ảnh hưởng được đặt trên máy chủvà máy tính khách. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước trong phần Workaround.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Nếu bạn không thể cài đặt hotfix này ngay lập tức, bạn có thể tạm thời làm việc xung quanh vấn đề này bằng cách xóa bỏ bản sao đệm ẩn, nén của các tập tin bị ảnh hưởng hay tập tin trên máy chủ IIS. Theo mặc định, các tập tin nén có vị trí thư mục sau đây:
%windir%\IIS nén tệp tạm thời
Vị trí thư mục tạm thời này có thể thay đổi trong quản lý IIS trên các Dịch vụ thẻ tab trong các Các trang web bảng thuộc tính.

Để xóa các tập tin được lưu trữ trên máy chủ, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở cặp tệp nén tạm IIS.

  Đường dẫn mặc định là %windows%\IIS nén tệp tạm thời.
 2. Xóa tất cả các tệp trong cặp này.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, nhập IISReset khởi động lại tất cả các dịch vụ IIS.
Bạn cũng cần phải xóa các tập tin được lưu trữ trên máy khách để đảm bảo rằng các tập tin bị hỏng từ bộ nhớ cache không được sử dụng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong Internet Explorer, nhấp vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ trình đơn.
 2. Bấm vào các Tổng quát tab, và sau đó nhấp vào Xóa bỏ tệp.
 3. Nhấp vào Ok.
IIS 6.0 iis6 windows 2003 sp1owa trao đổi 2003 thời gian chạy lỗi đối tượng dự kiến

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 831464 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 09:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • atdownload kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbhotfixrollup kbbug kbfix kbmt KB831464 KbMtvi
Phản hồi