Phím tắt (.lnk file) được trả lại thay vì của tệp hoặc cặp được tham chiếu bởi các đường dẫn trong các phím tắt trong mở hoặc trong hộp thoại lưu, Windows XP hoặc Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:831559
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chọn một tập tin .lnk phím tắt trong các Mở hộp thoại hoặc trong việc Lưu hộp thoại, các tập tin thực tế .lnk được trả lại thay vì của thư mục hoặc tập tin được tham chiếu bởi con đường lối tắt. Vấn đề này không xảy ra khi một bộ lọc chuỗi được chỉ định. Trong trường hợp này, các tệp hoặc cặp được tham chiếu được trả lại như mong đợi và như được diễn tả trong tài liệu.

Chú ý Vấn đề này cũng xảy ra khi bạn sử dụng các CommonDialog kiểm soát trong Microsoft Visual Basic.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 xử lý các OFN_NODEREFERENCELINKS đánh dấu không chính xác khi một chuỗi lọc không được chỉ ra.
GIẢI PHÁP

Windows Server 2003

Một hotfix được hỗ trợ không phải là hiện đang có sẵn cho Windows Server 2003.

Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải chạy Windows XP Service Pack 1 (SP1) hoặc sau này để cài đặt hotfix này. Để có thêm thông tin về làm thế nào để có được Windows XP service pack mới nhất, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time   Version    Size   File name  ------------------------------------------------------------  30-Oct-2003 09:27:20 6.0.2800.1316 268,800 Comdlg32.dll

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này nếu bạn có quyền truy cập vào mã nguồn, chỉ định một bộ lọc chuỗi để các OPENFILENAME cấu trúc trước khi các cuộc gọi mã các GetOpenFileName hoặc các GetSaveFileName chức năng. Ví dụ:
OPENFILENAME ofn = {0};ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);ofn.lpstrFilter = TEXT("Text Files\0*.txt\0All Files\0*.*\0\0"); 
Nếu bạn đang làm việc với Visual Basic, thiết lập một tập tin chuỗi để các Bộ lọc tài sản của các CommonDialog kiểm soát. Ví dụ:
CommonDialog1.Filter = "All Files|*.*"
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:831559 - 上次审阅时间:08/30/2011 09:22:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbmt KB831559 KbMtvi
反馈