"Cấu hình chuyển vùng không tìm thấy" lỗi tin nhắn khi bạn đăng nhập vào mạng của bạn từ một máy tính dựa trên Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:831651
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đăng nhập vào mạng của bạn từ một máy tính dựa trên Microsoft Windows XP, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây:
Hồ sơ di động không tìm thấy.
Khi bạn xem Nhật ký ứng dụng, bạn nhìn thấy một sự kiện tương tự như dưới đây:


Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: Userenv
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 1521
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Người dùng:Người sử dụng
Máy tính:Computer_Name
Mô tả:Windows không thể định vị máy chủ bản sao của hồ sơ di động của bạn và đang cố gắng đăng nhập bạn với hồ sơ cục bộ của bạn. Thay đổi đến hồ sơ sẽ không được sao vào hệ phục vụ khi bạn đăng xuất. Nguyên nhân có thể lỗi này bao gồm các vấn đề về mạng hoặc bảo mật không đủ quyền. Nếu vấn đề này vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị mạng của bạn.

Chi tiết - Windows không thể tìm thấy đường dẫn mạng. Kiểm chứng rằng đường dẫn mạng là chính xác và máy tính đích không phải là bận rộn hoặc bật ra. Nếu Windows vẫn không thể tìm thấy đường dẫn mạng, liên hệ với người quản trị mạng của bạn.

Để biết thêm chi tiết, xem trợ giúp và trung tâm hỗ trợ tại http://support.microsoft.com.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) để kết nối vào mạng của bạn, và bạn có một hồ sơ người dùng di động.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform  ---------------------------------------------------------------------  14-Jan-2004 01:20 5.1.2600.1332   554,368 Netbt.sys	IA-64  14-Jan-2004 01:20 5.1.2600.1332   149,376 Netbt.sys	x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 831651 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:21:09 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB831651 KbMtvi
Phản hồi