Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng in trên máy in mạng chia sẻ trong một phiên làm việc phục vụ đầu cuối

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:831754
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kết nối tới phiên làm việc phục vụ đầu cuối trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000 hoặc một máy tính dựa trên Microsoft Windows Server 2003, và bạn cố gắng in từ bất kỳ chương trình để máy in mạng chia sẻ, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi tương tự như một trong những điều sau đây:
Máy in không được cài đặt. Để cài đặt một máy in, điểm đến cài đặt vào Windows Start Menu, bấm máy in và sau đó nhấp đúp vào Add Máy in. Theo các chỉ dẫn trong thuật sĩ.
Hiện tại máy in không sẵn dùng. Chọn máy in khác.
Trước khi bạn có thể in, bạn cần phải chọn một máy in. Nếu bạn cần phải cài đặt một máy in, hoặc bấm đúp biểu tượng thêm máy in hoặc nhấp vào nút tìm máy in nằm trên tab chung của hộp thoại này.
Thông báo lỗi khác nhau từ chương trình này chương trình.

Sau khi bạn nhận được một trong những thông báo lỗi và sau đó nhấp vào Ok, các Máy in hộp thoại có thể mở. Nếu bạn chọn máy in tương tự gây ra các thông báo lỗi, các In ẤnÁp dụng các nút không phải là có sẵn, và bạn không thể in. Nếu bạn chọn một máy in khác nhau, bạn có thể in.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một người dùng khác đăng vào hệ phục vụ đầu cuối, và người sử dụng có một phiên bản mới hơn của cùng một trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính của họ. Khi bộ đệm phát hiện trình điều khiển mới trên hệ phục vụ đầu cuối, bộ đệm tạo ra một tập tin dữ liệu nhị phân mới cho phiên bản sau của trình điều khiển máy in. Khi bạn cố gắng in từ một chương trình trong phiên làm việc phục vụ đầu cuối, bạn không thể truy nhập tệp dữ liệu nhị phân mới vì phiên bản cũ của trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính của bạn.

Tập tin dữ liệu nhị phân là tập tin tạm thời mà các trình điều khiển máy in phổ (Unidrv) tạo ra sau khi nó phân tích thông tin được chứa trong tập tin văn bản minidriver. Trình điều khiển máy in phổ (Unidrv) là trình điều khiển máy in chuẩn Microsoft sử dụng máy in không PostScript. Tập tin dữ liệu nhị phân Unidrv có một .bud phần mở rộng tên tệp.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các tập tin thuộc tính (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn Xem thông tin về tập tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm các sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ tab trong công cụ ngày và thời gian trong bảng điều khiển.

Windows Server 2003, Itanium dựa trên các phiên bản

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngDịch vụ chi nhánh
Localspl.dll5.2.3790.220860,16030 Tháng chín năm 200408: 32IA-64RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.212233,98430 Tháng chín năm 200408: 32IA-64RTMQFE

Windows Server 2003, x 86 dựa trên phiên bản

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngDịch vụ chi nhánh
Localspl.dll5.2.3790.220312,32030 Tháng chín năm 200423: 28x86RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.21281,40830 Tháng chín năm 200423: 28x86RTMQFE

Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) được cài đặt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows 2000

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngDịch vụ chi nhánh
Basesrv.dll5.0.2195.682442,25620 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
CMD.exe5.0.2195.6824236,30421 Tháng chín, 200300: 45x86Không áp dụng
Faxui.dll0.2.0.1138,00020 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Gdi32.dll5.0.2195.6824222,99220 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Localspl.dll5.0.2195.6876252,68820 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Mpr.dll5.0.2195.682454,03220 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Msgina.dll5.0.2195.6876334,09620 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Rdpwd.sys5.0.2195.682490,23220 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Sp3res.dll5.0.2195.68705,847,55206 Tháng mười một, 200322: 29x86Không áp dụng
Spoolss.dll5.0.2195.687680,14420 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
User32.dll5.0.2195.6869380,17620 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Userenv.dll5.0.2195.6871389,39220 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 Tháng mười, 200303: 02x86Không áp dụng
Win32spl.dll5.0.2195.682487,31220 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Winlogon.exe5.0.2195.6873182,03211 Tháng mười một, 200300: 29x86Không áp dụng
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 Tháng mười một, 200322: 59x86Không áp dụng
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 Tháng mười một, 200322: 59x86UNIPROC
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 Tháng mười, 200303: 02x86UNIPROC
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 Tháng mười một, 200322: 59x86UNIPROC

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Mới tập tin lược đồ đặt tên cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 831754 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 09:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB831754 KbMtvi
Phản hồi