Thẻ khôn dừng hoạt động hoặc bạn không thể truy nhập sổ đăng ký địa phương khi bạn nâng cấp từ Windows 2000 Server vào Windows XP SP 1 hoặc trước đó

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:832082
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
OfficeNet
TRIỆU CHỨNG
Giả sử một kịch bản mà bạn nâng cấp máy tính đang chạy Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) hoặc một phiên bản mới hơn của Windows 2000 sang một trong các cách sau:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • một phiên bản cũ của Windows XP
Trong trường hợp này, một trong những vấn đề sau đây có thể xảy ra:
 • Thẻ khôn của bạn có thể ngừng hoạt động.
 • Bạn không thể truy cập vào sổ đăng ký địa phương từ máy tính từ xa.


Ngoài ra, bất kỳ một trong những sự kiện sau đây có thể được đăng trong sổ ghi sự kiện ứng dụng:

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: SCardSvr
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 201
Ngày: 9/25/2003
Thời gian: 1: 04: 08 PM
Người dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô tả:Khởi tạo ứng dụng máy chủ thất bại: truy cập bị từ chối.Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: SCardSvr
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 110
Ngày: 9/25/2003
Thời gian: 1: 04: 08 PM
Người dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô tả:Comm Responder không thể tạo đối tượng truyền thông.Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: SCardSvr
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 104
Ngày: 9/25/2003
Thời gian: 1: 04: 08 PM
Người dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô tả:Comm Responder không thể truy nhập khoá Calais: truy cập bị từ chối.Chú ý Vấn đề này không xảy ra khi bạn nâng cấp máy tính đang chạy Windows 2000 Service Pack 3 hoặc trước đó. Vấn đề này cũng không xảy ra khi bạn nâng cấp lên Windows XP Service Pack 2 hoặc một phiên bản mới hơn của Windows XP.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì một bản mẫu bảo mật từ các tập tin Dwup.inf không được áp dụng khi bạn nâng cấp máy tính đang chạy Windows 2000 SP4 hoặc một phiên bản mới hơn của Windows 2000.

Thẻ thông minh có thể không hoạt động chính xác bởi vì các dịch vụ địa phương không được cấp quyền cho following registry subkey đọc:
HKEY_LOCAL_MACHINE/phần mềm/Microsoft/mật mã học/Calais/Current
Đăng ký từ xa truy cập có thể không hoạt động chính xác vì các dịch vụ địa phương không được cấp quyền cho following registry subkey đọc:
HKEY_LOCAL_MACHINE/hệ thống/CurrentControlSet/điều khiển/SecurePipeServers/winreg
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Có rất nhiều kịch bản độ phân giải cho vấn đề này.

Nếu bạn biết về vấn đề này trước khi bạn nâng cấp lên Windows XP SP2 từ Windows 2000 SP4 hoặc một phiên bản mới hơn của Windows 2000, bạn có thể nhập các Spdwnw2k.exe /test bộ chỉ huy tại một dấu nhắc lệnh trong Windows 2000 SP4 hoặc trong một phiên bản mới hơn của Windows 2000. Các tập tin Spdwnw2k.exe này tọa lạc trên Windows 2000 SP4 CD-ROM trong thư mục i386\update.

Nếu bạn biết về vấn đề này sau khi bạn nâng cấp lên Windows XP SP1 từ Windows 2000 SP4 hoặc một phiên bản mới hơn của Windows 2000, bạn phải cài đặt hotfix này để giải quyết vấn đề này.

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform  ------------------------------------------------------------------------  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1361   667,648 Lsasrv.dll    x86  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   171,008 Scecli.dll    x86  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   297,472 Scesrv.dll    x86  10-Jan-2004 04:11 5.2.3790.32    17,408 Spupdsvc.exe   x86  09-Mar-2004 00:23          306,953 Xpupgfix.inf   x86  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1361  2,069,504 Lsasrv.dll    IA-64  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   494,080 Scecli.dll    IA-64  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   857,600 Scesrv.dll    IA-64  09-Jan-2004 21:47 5.2.3790.32    30,208 Spupdsvc.exe   IA-64  09-Mar-2004 00:24          306,953 Xpupgfix.inf   IA-64
Nếu bạn nâng cấp lên Windows XP SP2 sau khi bạn nâng cấp lên Windows XP SP1 hoặc sau khi bạn nâng cấp lên một phiên bản cũ của Windows XP, và vấn đề này vẫn còn xảy ra, bạn có thể tự áp dụng các tập tin Xpupgfix.inf được bao gồm trong hotfix này. Trích xuất các tập tin Xpupgfix.inf từ gói hotfix này, bạn phải chạy gói với các /x chuyển đổi tại dấu nhắc lệnh. Gói được trích xuất sẽ chứa một tập tin được đặt tên theo ENU.exe WindowsXP-KB832082-x 86-ENU.EXE hoặc ENU.exe WindowsXP-KB832082-IA64-ENU.EXE. Giải nén tập tin này với các /x chuyển đổi một lần nữa. Sau đó gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh để Cập Nhật máy tính đang chạy Windows XP SP2 hoặc phiên bản mới hơn của Windows XP với tập tin Xpupgfix.inf:

% systemroot %\system32\secedit.exe / configure /cfg xpupgfix.inf /db % systemroot %\security\Database\update.sdb

Nếu bạn nâng cấp máy tính đang chạy Windows 2000 SP4 hoặc một phiên bản mới hơn của Windows 2000 sang bản slipstreamed của Windows XP SP2, không có bước bổ sung là cần thiết, bởi vì hotfix này dự kiến sẽ được bao gồm trong Windows XP SP2.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 832082 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:25:31 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbupgrade kbsmartcard kbnetwork kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB832082 KbMtvi
Phản hồi