"Tên thư mục không hợp lệ" lỗi tin nhắn khi bạn bắt đầu Cmd.exe hoặc Notepad.exe bằng cách sử dụng chạy như tính năng trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:832434
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đăng nhập như là một người sử dụng (chẳng hạn như quản trị viên), và bạn cố gắng để chạy một chương trình như là một người sử dụng khác nhau, bạn có thể gặp các triệu chứng sau đây. Nếu bạn cố gắng chạy chương trình nhắc lệnh hoặc chương trình Notepad) là một người sử dụng khác nhau bằng cách sử dụng chạy như tính năng, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
C:\Windows\system32\cmd.exe tên thư mục không hợp lệ.

C:\Windows\system32\Notepad.exe Tên thư mục không hợp lệ.
Để sử dụng chạy như tính năng, bạn nhấp vào Người dùng sau trong các Chạy như hộp thoại, gõ tên người dùng trong các Tên người dùng hộp, và sau đó gõ mật khẩu trong Mật khẩu hộp.
NGUYÊN NHÂN
Trong Microsoft Windows XP và Windows Server 2003, bạn không thể sử dụng chạy như tính năng truy cập đăng nhập vào của người dùng được ánh xạ ổ đĩa Trang chủ. Dấu nhắc lệnh chương trình hoặc Notepad các bản ghi lỗi mà các tiểu bang mà các % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % đường dẫn không phải là hợp lệ cho phiên. Kịch bản này xảy ra nếu các Bắt đầu tài sản được thiết lập để % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % trên các Lối tắt tab của các Thuộc tính dấu nhắc lệnh hộp thoại hoặc của các Thuộc tính Notepad hộp thoại. Bạn nhận được thông báo lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng" của bài viết này.

Vấn đề này cũng có thể xảy ra nếu bạn gõ tên của người hiện đang đăng nhập-ngày sử dụng trong các Tên người dùng hộp. Windows XP và Windows Server 2003 đối xử với hai thể hiện của cùng một tên người dùng theo hai người dùng khác nhau địa phương.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, thay đổi các Bắt đầu có giá trị trong các Thuộc tính dấu nhắc lệnh hộp thoại hoặc trong việc Thuộc tính Notepad hộp thoại. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, và sau đó điểm đến Phụ kiện.
  2. Nhấp chuột phải Dấu nhắc lệnh hoặc Notepad, sau đó bấm Thuộc tính.
  3. Trong các Bắt đầu hộp, thay đổi giá trị từ % HOMEDRIVE %% HOMEPATH % một giá trị toàn hệ thống chẳng hạn như % WINDIR %.
  4. Nhấp vào Ok.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 832434 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 10:32:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional

  • kbprb kbmt KB832434 KbMtvi
Phản hồi