Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Bạn nhận được một "sự vi phạm truy cập (ngoại trừ 0xC0000005)" lỗi trong Internet Explorer 6.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:832823
TRIỆU CHỨNG
Microsoft Internet Explorer 6.0 dừng đáp ứng khi bạn cố gắng để mở một tài liệu HTML hoặc một trang Web. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Truy cập vào vi phạm (0xC0000005 ngoại lệ)
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi bạn sử dụng Internet Explorer 6.0 để mở một tài liệu HTML hoặc một trang Web có chứa khoảng tags. Nếu một từ khóa SẢI không đóng cửa chính xác bằng cách sử dụng các từ khóa, một sự vi phạm truy cập có thể xảy ra.

<span>Thẻ là một yếu tố nội tuyến hiển thị hình ảnh văn bản bằng cách sử dụng một phong cách trang. Các từ khóa thường được sử dụng để thay đổi phong cách của một nguyên tố hoặc của một khối văn bản. </span>

<span>tags cũng được sử dụng để các yếu tố nội tuyến nhóm trong một tài liệu HTML. Ví dụ, các tài liệu HTML sau đây có thể gây ra một sự vi phạm truy cập, bởi vì các</span> từ khóa là mất tích.
<html> <body>   <style type="text/css">    #three     {     position: absolute;     }    #one #two     {     position: absolute;     }   </style>   <div id="one">    In 'one'    <SPAN id="two">     In 'two'-> The </SPAN> tag is missing    </div>   <div id="three">    In 'three'   </div> </body></html>
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Internet Explorer 6.0 SP1 cho Windows Server 2003 x 86

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  27-Oct-2004 00:40 6.0.3790.227  2,925,056 Mshtml.dll    


Internet Explorer 6.0 SP1 cho Windows Server 2003 ia64

  Date     Time  Version      Size  File name  -------------------------------------------------------------------  27-Oct-2004 01:43 6.0.3790.227  8,230,912 Mshtml.dll   IA-64  27-Oct-2004 01:40 6.0.3790.227  2,925,056 Wmshtml.dll  x86


Internet Explorer 6.0 SP1

  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  17-Jun-2004 00:01  6.0.2800.1449  2,692,096  Mshtml.dll 
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Властивості

Ідентифікатор статті: 832823 – останній перегляд: 09/12/2011 09:44:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbfix kbbug kbie600presp2fix kbprb kbmt KB832823 KbMtvi
Зворотний зв’язок