Windows XP không thể tìm thấy một chương trình tập tin thực thi hay tập tin DLL

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:832978
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng chạy một chương trình trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows XP, chương trình không thể chạy vì Windows XP không thể tìm thấy tập tin thực thi của chương trình hoặc tập tin DLL.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu các biến môi trường hệ thống con đường dài hơn 1024 ký tự khi chương trình được cài đặt. Biến môi trường hệ thống đường dẫn được giới hạn đến 1023 ký tự, cộng với các ký tự null terminating, tổng cộng là 1024 ký tự. Khi bạn chạy chương trình, những con đường được cắt ngắn để 1024 ký tự, và phiên bản cắt ngắn này sau đó được viết lại để đăng ký.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP, phiên bản 64-bit
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform  ---------------------------------------------------------------------  27-Apr-2004 00:00 6.0.2800.1515   130,560 Fldrclnr.dll   IA-64  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1,272,320 Msgina.dll    IA-64  27-Apr-2004 00:00 6.0.2800.1520 14,377,984 Shell32.dll   IA-64  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1515  2,018,816 Sxs.dll     IA-64  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520   497,664 Sysdm.cpl  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1,714,176 Userenv.dll   IA-64  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82,432 Wfldrclnr.dll  x86  26-Apr-2004 22:52 5.1.2600.1520   646,144 Winlogon.exe   IA-64  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995,328 Wmsgina.dll   x86  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8,349,184 Wshell32.dll   x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676,864 Wsxs.dll     x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   275,456 Wsysdm.cpl  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675,840 Wuserenv.dll   x86  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Wxpsp2res.dll  x86  11-Apr-2004 03:33 5.1.2600.1515   592,896 Xpsp2res.dll   IA-64  11-Apr-2004 02:18 6.0.2800.1515  2,639,360 Comctl32.dll   IA-64  27-Apr-2004 00:00           1,813 Controls.man  27-Apr-2004 00:00            623 Comctl.man
Windows XP, phiên bản 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform  ---------------------------------------------------------------------  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82,432 Fldrclnr.dll   x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995,328 Msgina.dll    x86  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8,349,184 Shell32.dll   x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676,864 Sxs.dll     x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   275,456 Sysdm.cpl 	  x86  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675,840 Userenv.dll   x86   26-Apr-2004 23:52 5.1.2600.1520   519,168 Winlogon.exe   x86  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Xpsp2res.dll   x86  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   921,600 Comctl32.dll   x86  27-Apr-2004 00:13           1,812 Controls.man  27-Apr-2004 00:13            621 Comctl.man
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
THÔNG TIN THÊM
Sau khi bạn cài đặt hotfix này hoặc Windows XP Service Pack 2 (SP2), có hạn chế biến đường dẫn môi trường ngày càng tăng lên 2.048 ký tự.Để có thêm thông tin về các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft


Chú ý Ngay cả sau khi bạn áp dụng hotfix được áp dụng, môi trường quản lý hiệu (Win32_Environment nhà cung cấp) trong WMI sẽ thất bại nếu đường dẫn tuyên bố đã hơn 1023 ký tự.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 832978 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:36:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB832978 KbMtvi
Phản hồi