Bạn nhận được một "mã lỗi: 2779" báo lỗi khi bạn cài đặt Windows SharePoint dịch vụ 2.0, tạo cơ sở dữ liệu nội dung mới, hoặc cung cấp một máy chủ mới ảo

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833019
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cố gắng để cài đặt Microsoft Windows SharePoint Services 2,0 bằng cách sử dụng cài đặt mặc định sau khi ngày 24 tháng 11 năm 2003, bạn nhận được các thông báo lỗi sau:
Siêu dữ liệu vận ' c: Program Files Files\Common Files\Microsoft Shared\Web máy chủ Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' không tồn tại hoặc có chữ ký không hợp lệ. (Mã lỗi: 2779).
Nếu bạn cố gắng để cung cấp một máy chủ mới ảo hoặc bạn cố gắng tạo ra một nội dung mới cơ sở dữ liệu khi bạn đang chạy Windows SharePoint Services 2.0 bằng cách sử dụng Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) sau khi ngày 24 tháng 11 năm 2003, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Siêu dữ liệu vận ' C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll' không tồn tại hoặc có chữ ký không hợp lệ. (Lỗi Mã: 2779).
Chú ý Theo mặc định, SQL Server 2000 công cụ máy tính để bàn (Windows) (WMSDE) là cài đặt khi bạn chọn Cài đặt điển hình trong các cài đặt của Windows SharePoint Services 2.0.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này gây ra bởi mã để kiểm chứng chữ ký các thư viện liên kết động (DLL) mà được cài đặt với Windows SharePoint Services 2.0. Một lỗi trong các thuật toán mã xác nhận không cho phép các chữ ký của dll được kiểm chứng. Tất cả các cài đặt của Windows SharePoint Services 2,0 kinh nghiệm hành vi này sau 24 tháng mười một năm 2003.
GIẢI PHÁP

Cài đặt mới

Nếu bạn đang cài đặt Windows SharePoint Services 2.0 cho lần đầu tiên thời gian, tải về và cài đặt rereleased xây dựng của Windows SharePoint Services 2.0. Phiên bản rereleased bao gồm một cập nhật phần mềm giải quyết DLL chữ ký xác nhận vấn đề. Nếu bạn tải về và cài đặt các rereleased Phiên bản, không sử dụng các thủ tục được cung cấp trong phần "Workaround" bài viết này.

Tiến trình cài đặt hiện có

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng các Cập Nhật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
829358 Cập Nhật quan trọng cho SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) trên Windows Server 2003 có sẵn để tải về trên trang web Windows Update
Để biết thêm về một vấn đề khác mà cố định trong các Bản cập nhật quan trọng cho SQL Server 2000 máy tính để bàn cụ (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
833183Bạn nhận được một thông báo lỗi "Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu cấu hình" khi bạn truy cập Windows SharePoint Services Web site của bạn
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Vấn đề này không áp dụng cho Windows SharePoint Services 2,0 triển khai mạng sử dụng Microsoft SQL Server 2000 cho dữ liệu lưu trữ. Nó cũng không không ảnh hưởng đến Windows SharePoint Services 2,0 các trang web đã được provisioned.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833019 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:37:12 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kberrmsg kbwebservices kbsetup kbtshoot kbpubtypekc kbprb kbmt KB833019 KbMtvi
Phản hồi