Một chương trình Office chậm hoặc có vẻ dừng phản hồi (treo) khi bạn mở một tệp từ một vị trí mạng

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng mở một tệp từ vị trí mạng ở một trong các chương trình Microsoft Office được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này, chương trình Office có thể chạy rất chậm hoặc có vẻ dừng phản hồi (treo).

Để biết thêm thông tin về tình huống tương tự, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2570623 Xác thực Tệp Office (OFV) của Excel 2003 mở sổ làm việc chậm hơn qua mạng

Nguyên nhân
Hành vi này có thể xảy ra nếu kết nối với vị trí mạng bị mất khi chương trình Office của bạn đang mở tệp.
Cách giải quyết khác
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để yêu cầu chúng tôi xử lý hành vi này giúp bạn, hãy đi tới phần "Đây là cách khắc phục dễ dàng". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Đây là cách khắc phục dễ dàng

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ khắc phục dễ dàng.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp khắc phục dễ dàng vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.


Để tôi tự khắc phục sự cố

Khắc phục dễ dàng 50637

Để xử lý hành vi này, hãy thêm giá trị EnableShellDataCaching vào sổ đăng ký Microsoft Windows.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đóng tất cả các chương trình Office của bạn.
 2. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 3. Trong hộp Mở, nhập regedit sau đó bấm OK.
 4. Tìm, sau đó bấm để chọn khóa đăng ký sau đây:

  Office 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find

  Office 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find
 5. Sau khi bạn chọn khóa đã được chỉ định trong bước 4, hãy trỏ chuột tới Mới trên menu Chỉnh sửa rồi bấm vào Giá trị DWORD.
 6. Nhập EnableShellDataCaching, sau đó nhấn ENTER.
 7. Bấm chuột phải vào EnableShellDataCaching, sau đó bấm vào Sửa đổi.
 8. Trong hộp Dữ liệu giá trị, hãy nhập 1 rồi bấm vào OK.

  Chú ý Bất kỳ số nào không phải là số 0 trong hộp Dữ liệu giá trị sẽ bật lưu bộ nhớ ẩn. Giá trị là số không hoặc để trống (mặc định) sẽ tắt lưu bộ nhớ ẩn.
 9. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Registry Editor.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Thông tin thêm
Tình trạng này có thể xảy ra sau khi bạn bấm vào Mở trong hộp thoại Mở (trên menu Tệp, bấm vào Mở) để mở một tệp từ vị trí mạng (ví dụ: máy chủ mạng). Trong quá trình mở tệp, bạn mất kết nối mạng hoặc vị trí mạng chứa tệp bạn đang cố mở bị sập. Trong quá trình mở tệp, chương trình Office của bạn cố gắng thêm tên tệp và thông tin đường dẫn của tệp bạn đang cố gắng mở vào danh sách tệp gần đây của Windows. Vì vị trí mạng (đường dẫn) không tồn tại, chương trình Office có thể chạy chậm và có vẻ dừng phản hồi (treo).

Lưu ý Tình trạng này cũng có thể xảy ra nếu kết nối với mạng của bạn chậm vì chương trình Office phải thực hiện nhiều truy vấn với mạng để thu được thông tin tệp chính xác.
OFF2007 fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 833041 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2015 21:17:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Publisher 2007

 • kbregistry kbnetwork kbopenfile kbprb kbmsifixme kbfixme KB833041
Phản hồi