Khắc phục: "Chỉ số đã ở bên ngoài các giới hạn của mảng" lỗi báo trong Visual Studio.NET khi trình điều khiển ODBC không hỗ trợ chức năng SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833050
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các System.Data.ODBC không gian tên với một trình điều khiển ODBC không hỗ trợ các SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) thuật sĩ OdbcDataSet, chức năng và thuật sĩ OdbcDataAdapter trong Microsoft Visual Studio.NET ném các thông báo lỗi sau đây:
Đang truy xuất giản đồ cho <odbcdataadapter>không thành công.</odbcdataadapter>
Chỉ số đã ở bên ngoài các giới hạn của mảng.
NGUYÊN NHÂN
Xảy ra lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng" thuật sĩ OdbcDataAdapter và thuật sĩ OdbcDataSet. Sự thất bại đó là được mô tả trong những nguyên nhân thông điệp lỗi các thành phần OdbcDataAdapter thông tin được không đầy đủ. Bởi vì thông tin OdbcDataAdapter chưa hoàn thành, trình thuật IDE không thể tự động-tạo các tiềm ẩn ODBC lớp mà xử lý các Số liệu đối tượng và các DataTable đối tượng.
GIẢI PHÁP
Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft, nhưng nó chỉ là nhằm khắc phục sự cố mà bài này mô tả. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
 Date     Time  Version    Size    File name   ---------------------------------------------------------------------------------- 26-Nov-2003  16.14  1.1.4322.975 1,294,336 System.data.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833050 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:37:34 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbvs2002sp1sweep kbdatabinding kbdataadapter kbdataobject kbfix kbbug kbmt KB833050 KbMtvi
Phản hồi