Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để cấu hình RPC qua HTTP trong Exchange Server 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833401
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để có được một hướng dẫn mà bạn có thể dùng để cấu hình các cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) qua HTTP tính năng trong Microsoft Exchange Server 2003.

Exchange Server 2003 chung với Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Windows Server 2003 hỗ trợ việc sử dụng các RPC qua HTTP để truy cập máy chủ đang chạy Exchange Server. Bằng cách sử dụng RPC qua HTTP, người dùng không còn phải sử dụng một kết nối mạng riêng ảo (VPN) kết nối với hộp thư Exchange. Người sử dụng đang chạy Outlook 2003 trên máy tính khách hàng có thể kết nối tới một máy chủ Exchange trong một môi trường công ty từ Internet. RPC Windows qua HTTP tính năng cho phép một khách hàng RPC như Outlook 2003 để thiết lập các kết nối qua Internet bằng đường hầm giao thông RPC qua HTTP.
THÔNG TIN THÊM
Các Trao đổi máy chủ 2003 RPC qua kịch bản triển khai HTTP hướng dẫn có chứa thông tin cơ bản về RPC qua HTTP. Hướng dẫn cũng chứa các hướng dẫn chi tiết về cách chính xác cấu hình RPC qua HTTP. Để có được điều này hướng dẫn, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Để tải về các Trao đổi máy chủ 2003 RPC qua kịch bản triển khai HTTP hướng dẫn, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Các Trao đổi máy chủ 2003 RPC qua kịch bản triển khai HTTP hướng dẫn bao gồm các chủ đề mới sau:
  • "Mới cho Exchange Server 2003 Service Pack 1"
  • "Chi tiết kỹ thuật của việc sử dụng RPC qua HTTP để truy cập Exchange từ một máy khách Outlook"
  • "Yêu cầu hệ thống cho RPC qua HTTP vào Exchange Server 2003"
  • "Khuyến nghị cho việc triển khai RPC qua HTTP truyền thông"
  • "Định vị máy chủ Proxy RPC và tường lửa của bạn trong một môi trường công ty"
  • "Việc triển khai kịch bản cho RPC qua HTTP"
  • "Thêm một Back-End máy chủ cho một RPC qua HTTP triển khai"
  • "Giải đáp thắc mắc RPC qua HTTP truyền thông"
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để triển khai Exchange Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
831050Mô tả về tùy chọn cấu hình cho việc trao đổi qua Internet tính năng trong Outlook 2003
826486 Bạn không thể sử dụng RPC qua HTTP với một script cấu hình tự động ủy quyền
822178 Tổng quan về quan hệ phụ thuộc và yêu cầu cho các tính năng Exchange Server 2003
Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
thiết đặt ủy quyền trao đổi gc rpchttp

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833401 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 10:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbhowtomaster kbmt KB833401 KbMtvi
Phản hồi