Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Queuing thư không thể gửi tin nhắn đến một hàng đợi mục tiêu sau khi thay đổi địa chỉ IP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833512
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
TRIỆU CHỨNG
Microsoft thông báo xếp hàng (còn được gọi là MSMQ) không thể thành công gửi tin nhắn đến một mục tiêu hàng đợi nếu cả hai điều kiện sau đây là đúng:
 • Địa chỉ IP của máy tính nhận tin nhắn đã thay đổi.
 • Một máy tính khác nhau đã thừa nhận địa chỉ IP mà trước đây thuộc sở hữu của máy tính nhận tin nhắn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì người gửi không thử lại độ phân giải tên.
GIẢI PHÁP

Microsoft Windows 2000

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng các Cập Nhật bảo mật được thảo luận trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
892944 MS05-017: Lỗ hổng trong MSMQ có thể cho phép code execution
Đăng ký thông tin
Bạn phải thực hiện thay đổi để đăng ký sau khi bạn áp dụng Cập Nhật bảo mật này. Để biết thêm chi tiết, xem các "Thông tin Bổ sung"phần.

Microsoft Windows XP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đăng ký thông tin
Bạn phải thực hiện thay đổi để đăng ký sau khi bạn áp dụng gói dịch vụ này. Để biết thêm chi tiết, xem các "Thông tin Bổ sung"phần.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Đăng ký thông tin
Bạn phải thực hiện thay đổi để đăng ký sau khi bạn áp dụng hotfix này. Để biết thêm chi tiết, xem các "Thông tin Bổ sung"phần.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------------------------------  15-Dec-2003 17:31 5.1.0.1041  67,456 Mqac.sys  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 130,048 Mqad.dll  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041  14,848 Mqise.dll  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 608,256 Mqqm.dll  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 165,888 Mqrt.dll  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041  88,576 Mqsec.dll  15-Dec-2003 17:31 5.1.0.1041  98,816 Mqtgsvc.exe  15-Dec-2003 20:37 5.1.0.1041 467,456 Mqutil.dll  15-Dec-2003 19:01 5.4.1.0   429,336 Windowsxp-kb833512-x86-enu-symbols.exe  15-Dec-2003 19:01 5.4.1.0   799,000 Windowsxp-kb833512-x86-enu.exe
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Vấn đề này đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 2.

Vấn đề này đã được sửa chữa trong Windows Server 2003 Service Pack 1.
THÔNG TIN THÊM
Trong trường hợp này, là một trong những người gửi và hai máy thu (Receiver A và nhận B). Bộ tiếp nhận a kết nối tới mạng bằng cách sử dụng một kết nối mạng riêng ảo (VPN). Người gửi gửi các thư thành công. Bộ tiếp nhận a ngắt kết nối từ mạng. Nhận b kết nối vào mạng và lấy được địa chỉ IP mà trước đây được sử dụng bởi người nhận A. Bộ tiếp nhận a cũng có thể kết nối lại và có được một địa chỉ IP mới. Người gửi tiếp tục gửi tin nhắn được dự định cho nhận a cho địa chỉ IP mà bây giờ đang được sử dụng bởi máy thu sinh Người gửi không thử lại độ phân giải tên vì kết quả trước đó được lưu trữ. Nhận b bác bỏ các tin nhắn, nhưng người gửi tiếp tục gửi tin nhắn đến máy thu sinh Bạn phải khởi động lại dịch vụ thư xếp hàng trên máy tính của người gửi để giải quyết vấn đề.

Cơ quan đăng ký thay đổi

Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những vấn đề này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể đảm bảo rằng những vấn đề này có thể được giải quyết. Sửa đổi registry nguy cơ của riêng bạn.

Thêm vào việc áp dụng các Cập Nhật thích hợp, bạn phải đặt tham số sổ đăng ký, người nhận và người gửi. Thay đổi đăng ký sau là cần thiết về phía nhận vì vậy mà những người nhận sẽ phát hành một phiên làm việc nếu nó sẽ nhận được một tin nhắn cho một hàng đợi phi địa phương. Sự thay đổi này có nghĩa rằng người nhận sẽ không trở lại một xác nhận phiên giao dịch và người gửi sẽ đóng phiên một thời gian ngắn sau đó. Đây là tiêu chuẩn về phía người gửi để đóng một phiên họp nếu một ghi nhận không nhận được trong một khoảng thời gian chờ đã chỉ định. Người gửi sau đó cố gắng thiết lập lại một phiên. Làm theo các bước sau, và sau đó thoát khỏi Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Xác định vị trí và sau đó bấm phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm REG_DWORD.
 4. Loại CloseSessionOnNonLocal, sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 1, sau đó bấm Ok.
Bạn phải làm cho registry sau thay đổi để buộc người gửi để bỏ qua địa chỉ bộ nhớ cache và luôn luôn thực hiện phân giải tên trước khi nó thiết lập một phiên.Làm theo các bước sau, và sau đó thoát khỏi Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Xác định vị trí và sau đó bấm phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm REG_DWORD.
 4. Loại ForceNameResolutionDirect, sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 1, sau đó bấm Ok.
Sửa chữa cũng cho biết thêm đăng nhập cho tên độ phân giải mã. Sự thay đổi này được kích hoạt bằng cách thêm giá trị đăng ký sau đây.Làm theo các bước sau, và sau đó thoát khỏi Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Xác định vị trí và sau đó bấm phím sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Debug
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm REG_DWORD.
 4. Loại QMLogging, sau đó nhấn ENTER.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 6. Loại 0x20, sau đó bấm Ok.
Lưu ý Giá trị của QMLogging là đặc trưng cho Windows 2000. Các giá trị CloseSessionOnNonLocal và ForceNameResolutionDirect cho Windows 2000 và Windows Server 2003.

Tham số sổ đăng ký sau đây cũng được yêu cầu để tuôn ra DNS và độ phân giải tên NetBIOS cache. Nếu không, một IP trong bộ nhớ cache có thể được sở hữu bởi một máy tính khác nhau:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\CacheTimeout = (DWORD) 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\MaxCacheEntryTtlLimit = (DWORD) 1
Lưu ý Khóa sổ đăng ký MaxCacheEntryTtlLimit là đặc trưng cho Windows 2000. Trong Windows Server 2003, khóa sổ đăng ký này được gọi là MaxCacheTtl. Để biết thêm chi tiết về khóa sổ đăng ký MaxCacheTtl, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
318803Làm thế nào để vô hiệu hoá phía khách hàng DNS bộ nhớ đệm trong Windows XP và Windows Server 2003
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833512 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 09:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Message Queuing 3.0, Microsoft Message Queuing 2.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbtshoot kbwinxpsp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbqfe kbmt KB833512 KbMtvi
Phản hồi
ms.js">