Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sao lưu và khôi phục lại tiến trình cài đặt của Windows SharePoint Services mà sử dụng Microsoft SQL Server 2000 Desktop công cụ (Windows)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833797
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này thảo luận về làm thế nào để sao lưu và khôi phục lại tiến trình cài đặt của Windows SharePoint Services mà sử dụng Microsoft SQL Server 2000 Desktop công cụ (Windows) (WMSDE). Cài đặt của Windows SharePoint Services với WMSDE có yêu cầu duy nhất sao lưu. Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh Stsadm.exe hoặc Osql.exe công cụ dòng lệnh để sao lưu và khôi phục Windows SharePoint Services nội dung. Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để sao lưu và khôi phục Windows SharePoint Services Web site. Bài viết này cũng mô tả cách sao lưu Windows SharePoint Services nội dung cơ sở dữ liệu và khôi phục dữ liệu tới hệ phục vụ cùng mà sao lưu được thực hiện và làm thế nào để khôi phục dữ liệu đến một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services.

TRONG TÁC VỤ NÀY

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sao lưu và khôi phục Microsoft Windows SharePoint Services nếu bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2000 công cụ máy tính để bàn (Cửa sổ) như là các loại hình cơ sở dữ liệu.
Chú ý Bạn có thể trực tiếp sao lưu và khôi phục Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0. Xem chủ đề về sao lưu và khôi phục lại trong các Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 quản trị hướng dẫn

Cài đặt của Windows SharePoint Dịch vụ đã được triển khai với WMSDE có yêu cầu duy nhất sao lưu, vì các thành phần quản lý doanh nghiệp được bao gồm trong Microsoft SQL Server 2000 không được bao gồm trong WMSDE. Nếu bạn sử dụng WMSDE như cơ sở dữ liệu nhập khi bạn cài đặt Windows SharePoint Services, bạn có thể sử dụng một trong hai Stsadm.exe công cụ dòng lệnh hoặc Osql.exe công cụ dòng lệnh để sao lưu và khôi phục Nội dung dịch vụ Windows SharePoint. Đó là một ý tưởng tốt để sao lưu dữ liệu của bạn thường xuyên. Bạn cũng có thể muốn sao lưu dữ liệu của bạn trước khi bạn áp dụng một Cập Nhật cho hệ phục vụ.

Quay lại đầu trang

Sao lưu và khôi phục Windows SharePoint Services Web siteTrong Microsoft Windows SharePoint Services, bạn có thể trở lại lên và khôi phục lại các trang Web cá nhân được lưu trữ trên máy chủ của bạn hoặc trên của bạn máy chủ trang trại. Bạn có thể sao lưu và khôi phục lại các trang Web khi bạn phải thay thế một Trang web đó bị hỏng hoặc khi bạn có để thay thế một trang web có chứa thay đổi phải được cuộn ngược lại. Ví dụ, bạn có thể phải khôi phục lại danh sách hoặc một mục danh sách đã vô tình bị xóa bỏ.

Khi bạn sao lưu một Trang web, bạn sao lưu các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nội dung cho trang web. Dữ liệu bạn sao lưu bao gồm các trang Web trong các trang Web, các tập tin trong tài liệu thư viện hoặc trong danh sách, an ninh và sự cho phép cài đặt và cài đặt tính năng. Quá trình sao lưu này tạo ra một tập tin có chứa tất cả các dữ liệu. Sau khi bạn sao lưu một trang Web, bạn thể khôi phục lại các trang Web hoặc là để cùng một địa điểm hoặc đến một vị trí mới.

Bạn có thể sao lưu chỉ quốc gia trang Web, không cá nhân Subsite. Tệp được tạo ra sau khi bạn sao lưu một trang Web quốc gia Trang web bao gồm các SubSite của trang Web quốc gia. Để biết thêm thông tin về làm thế nào để sử dụng công cụ dòng lệnh Stsadm.exe để sao lưu và khôi phục Windows Các trang web SharePoint dịch vụ Web, xem các "sao lưu lên và khôi phục trang Web" chủ đề trong chương "Sao lưu và di cư" của các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 quản trị hướng dẫn.

Quay lại các đầu trang

Sao lưu và khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung dịch vụ Windows SharePoint

Trong bản cài đặt tiêu biểu của Windows SharePoint Services với WMSDE, Windows SharePoint Services tạo ra cơ sở dữ liệu cấu hình một và một nội dung cơ sở dữ liệu. Cho bất kỳ cụ thể triển khai Windows SharePoint Services đó là chỉ có một cơ sở dữ liệu cấu hình. Tuy nhiên, có thể có một hoặc nhiều nội dung cơ sở dữ liệu.

Bạn cần phải sao lưu chỉ là các cơ sở dữ liệu nội dung. Bạn không có sao lưu cơ sở dữ liệu cấu hình. Khi bạn khôi phục lại các nội dung cơ sở dữ liệu, bạn thể khôi phục lại nội dung cơ sở dữ liệu ngay cả khi bạn sử dụng một mới cơ sở dữ liệu cấu hình.

Quay lại các đầu trang

Sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung

Để sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Tài liệu các cơ sở dữ liệu nội dung của bạn dịch vụ Windows SharePoint ảo máy chủ sử dụng


Cơ sở dữ vào tài liệu nội dung liệu mà Windows của bạn SharePoint dịch vụ máy chủ ảo sử dụng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu chính quyền trung ương SharePoint.
 2. Dưới Cấu hình máy chủ ảo, bấmCấu hình thiết đặt máy chủ ảo.
 3. Trên trang danh sách máy chủ ảo, nhấp vào tên của các ảo máy chủ đầu tiên mà bạn mở rộng. Ví dụ, bấm Default Web Trang web.
 4. Trên trang cài đặt máy chủ ảo, nhấp Quản lý cơ sở dữ liệu nội dung dưới Máy chủ ảo Quản lý.
 5. Hãy ghi tên của cơ sở dữ liệu được hiển thị trong các Cơ sở dữ liệu tên cột vào quản lý Content Cơ sở dữ liệu trang.
 6. Lặp lại các bước 3 thông qua 5 cho mỗi máy chủ ảo là cấu hình trên máy chủ Web.
Quay lại các đầu trang

Bước 2: Tạo một thư mục sao lưu để lưu trữ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung


Trên đĩa cứng, tạo một thư mục để lưu bản sao lưu bản sao của nội dung cơ sở dữ liệu.

Theo mặc định, ví dụ truy vấn OSQL Lưu bản sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung thư mục sau đây:
Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql$ Sharepoint\Backup
Cặp này không được tạo ra bởi WMSDE. Nếu bạn muốn sử dụng này cặp để lưu bản sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung, bạn phải tạo ra nó.

Quay lại đầu trang

Bước 3: Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung


Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL sao lưu nội dung cơ sở dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng, nơi Tên máy chủ là tên phục vụ:
  osql -S Tên máy chủ\sharepoint -E
  cơ sở dữ liệu sao lưu STS_Tên máy chủ_1 Vào đĩa = 'Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft sql server\mssql$ sharepoint\backup\sts_Tên máy chủ_1'
  GO
 4. Lặp lại bước 3 cho mỗi cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lên.
 5. Loại BỎ THUỐC LÁ, vaø sau ñoù baám NHẬP.
Quay lại đầu trang

Khôi phục cơ sở dữ liệu nội dung

Khi bạn khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung và gắn nó trở lại vào một ảo máy chủ, bạn phải thực hiện các bước bổ sung như vậy mà Windows SharePoint Dịch vụ có thể phát hiện cho dù nội dung cơ sở dữ liệu đòi hỏi một Cập Nhật. Cho Ví dụ, nếu bạn áp dụng một bản cập nhật cho Windows SharePoint Services sau khi bạn thực hiện một sao lưu của Windows SharePoint Services, cơ sở dữ liệu nội dung phải cũng được cập nhật sau khi nội dung cơ sở dữ liệu được khôi phục vào hệ phục vụ ảo. Để đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu nội dung cũng được Cập Nhật khi nó khôi phục lại các máy chủ ảo, bạn phải loại bỏ cơ sở dữ liệu nội dung từ các ảo hệ phục vụ, khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh của OSQL, và sau đó thêm cơ sở dữ liệu nội dung trở lại đến máy chủ ảo bằng cách sử dụng SharePoint Trung tâm hành chính.

Để khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung, làm theo các bước.

Bước 1: Hủy bỏ các cơ sở dữ liệu nội dung từ các máy chủ ảo


Để loại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu từ máy chủ ảo, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bắt đầu chính quyền trung ương SharePoint.
 2. Dưới Quản lý máy chủ ảo, bấmQuản lý cơ sở dữ liệu nội dung.
 3. Trên các Quản lý cơ sở dữ liệu nội dung Trang, Nhấp vào tên cơ sở dữ liệu nội dung mà bạn muốn khôi phục từ bản sao lưu.
 4. Trên các Quản lý nội dung cơ sở dữ liệu cài đặtTrang, trong các Loại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu khu vực, nhấn vào đây để chọn cácLoại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu hộp kiểm.
 5. Nhấp vào Ok.
Quay lại các đầu trang

Bước 2: Pause SQL Server 2000 Desktop công cụ (Windows) để phát hành độc quyền khóa


Để tạm dừng WMSDE, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng:tạm dừng ròng mssql$ sharepoint
  mạng lưới tiếp tục MSSQL$ sharepoint
 4. Loại exit, vaø sau ñoù baám NHẬP.

Quay lại các đầu trang

Bước 3: Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL để khôi phục lại cơ sở dữ liệu


Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL để khôi phục lại một cơ sở dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng, nơi Tên máy chủ là tên phục vụ:
  osql -S Tên máy chủ\sharepoint -E
  Khôi phục cơ sở dữ liệu STS_Tên máy chủ_1 từ đĩa = 'Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft sql server\mssql$ sharepoint\backup\sts_Tên máy chủ_1'
  GO
 4. Lặp lại bước 3 cho mỗi cơ sở dữ liệu mà bạn muốn Khôi phục.
 5. Loại BỎ THUỐC LÁ, vaø sau ñoù baám NHẬP.
Chú ý Bạn có thể nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây khi bạn thực hiện thao tác khôi phục:
Truy cập độc quyền có thể không được lấy bởi vì cơ sở dữ liệu đang dùng.
Nếu bạn nhận được lỗi này tin nhắn, lặp lại các thủ tục trong các Bước 2: Pause SQL Server 2000 công cụ máy tính để bàn (Windows) để phát hành độc quyền khóa phần trước đó trong này bài viết.

Quay lại đầu trang

Bước 4: Thêm các cơ sở dữ liệu nội dung bạn khôi phục lại các máy chủ ảo


Để thêm các cơ sở dữ liệu nội dung bạn khôi phục lại các máy chủ ảo, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bắt đầu chính quyền trung ương SharePoint.
 2. Dưới Cấu hình máy chủ ảo, bấmCấu hình thiết đặt máy chủ ảo.
 3. Trên trang danh sách máy chủ ảo, nhấp vào tên của các máy chủ ảo nơi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu.
 4. Trên trang cài đặt máy chủ ảo, nhấp Quản lý cơ sở dữ liệu nội dung dưới Máy chủ ảo Quản lý.
 5. Trên trang quản lý cơ sở dữ liệu nội dung, nhấp Thêm một cơ sở dữ liệu nội dung dưới Cơ sở dữ liệu nội dung.
 6. Trên trang thêm cơ sở dữ liệu nội dung, nhấp Chỉ định cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu trong các Thông tin cơ sở dữ liệukhu vực, và sau đó chỉ định tên của cơ sở dữ liệu và tên của cơ sở dữ liệu hệ phục vụ.
 7. Trong các Cơ sở dữ liệu công suất thiết đặt diện tích, gõ số mà bạn muốn trong các Số lượng các trang web trước khi một cảnh báo sự kiện được tạo ra hộp.
 8. Nhấp vào Ok.
 9. Lặp lại bước 2 thông qua 8 cho nội dung mỗi cơ sở dữ liệu mà bạn bạn muốn thêm.
Quay lại các đầu trang

Khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung để phục vụ khác

Có thể có một số tình huống mà bạn muốn khôi phục lại một nội dung cơ sở dữ liệu đến một máy chủ. Ví dụ, nếu dữ liệu là vô tình đã bị xóa từ một trang web Windows SharePoint dịch vụ Web, bạn có thể không muốn Khôi phục lại cơ sở dữ liệu toàn bộ nội dung. Có thể có dữ liệu bổ sung đã được bổ sung các trang web sau khi qua thao tác sao lưu được thực hiện. Trong tình huống này, bạn có thể muốn cài đặt Windows SharePoint Services trên một máy chủ, và sau đó Khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung tới hệ phục vụ mới. Sau khi bạn khôi phục bản gốc nội dung cơ sở dữ liệu đến máy chủ mới và bạn thêm nội dung cơ sở dữ liệu mà bạn Khôi phục lại các máy chủ ảo, bạn có thể kết nối tới Windows SharePoint Dịch vụ bằng cách sử dụng tên máy chủ máy chủ mới. Ví dụ, sử dụng http://Tên máy chủ để kết nối với các trang Web. Các trang Web đại diện cho các dữ liệu mà đã có mặt khi sao lưu lần cuối.

Để khôi phục lại nội dung cơ sở dữ liệu đến một máy chủ, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Cài đặt Windows SharePoint Services đến một máy chủ
 1. Cài đặt Windows SharePoint Services đến một máy chủ mà đang chạy Microsoft Windows Server 2003. Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows SharePoint Services, xem chương "Cài đặt" của các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 quản trị hướng dẫn.
 2. Sao chép bản sao lưu cơ sở dữ liệu nội dung từ các Ban đầu máy chủ đến máy chủ mới.
Quay lại các đầu trang

Bước 2: Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL để khôi phục lại cơ sở dữ liệu nội dung


Sử dụng công cụ dòng lệnh OSQL để khôi phục lại nội dung cơ sở dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng, nơi Tên máy chủ là tên phục vụ:
  osql -S Tên máy chủ\sharepoint -E
  Khôi phục cơ sở dữ liệu STS_Tên máy chủ_1 từ đĩa = 'Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft sql server\mssql$ sharepoint\backup\sts_Tên máy chủ_1'
  GO
 4. Lặp lại bước 3 cho mỗi cơ sở dữ liệu mà bạn muốn Khôi phục.
 5. Loại BỎ THUỐC LÁ, vaø sau ñoù baám NHẬP.
Quay lại các đầu trang

Bước 3: Đặt cấu hình cho phép SQL


Để cấu hình SQL quyền do đó bạn có thể thêm các nội dung cơ sở dữ liệu đến máy chủ ảo bằng cách sử dụng SharePoint trung Quản trị, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng, nơi Tên máy chủ là tên phục vụ:
  osql -S ServerName \sharepoint -E sp_addsrvrolemember 'nt authority\network service', 'General'
  GO
 4. Loại exit, vaø sau ñoù baám NHẬP.
Chú ý Thủ tục này cho biết thêm tài khoản dịch vụ mạng cho SQL Ilos vai trò. Trương mục dịch vụ mạng là một Windows được xây dựng trong tài khoản đó Windows SharePoint Services sử dụng cho việc cài đặt với WMSDE. Windows SharePoint dịch vụ SharePoint chạy theo ngữ cảnh của các dịch vụ mạng tài khoản để kết nối với WMSDE. Nếu bạn triển khai từ xa SQL server và bạn sử dụng một trương mục vùng, bạn cần phải cấu hình trương mục vùng là chủ cơ sở dữ liệu (dbo) cơ sở dữ liệu trước khi bạn thêm cơ sở dữ liệu đến máy chủ ảo.

Để biết thêm thông tin về di cư từ SQL Server 2000 máy tính để bàn Công cụ (Windows) để Microsoft SQL Server, xem "di cư từ WMSDE với SQL Hệ phục vụ"chủ đề trong chương"Sao lưu và di cư"của các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 quản trị hướng dẫn.Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
828815"Cơ sở dữ liệu đã tồn tại" báo lỗi khi bạn cố gắng để quản lý của bạn Cơ sở dữ liệu nội dung dịch vụ Windows SharePoint
Quay lại đầu trang

Bước 4: Hủy bỏ các cơ sở dữ liệu nội dung từ các máy chủ ảo


Để loại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu từ máy chủ ảo, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bắt đầu chính quyền trung ương SharePoint.
 2. Dưới Quản lý máy chủ ảo, bấmQuản lý cơ sở dữ liệu nội dung.
 3. Trên trang quản lý cơ sở dữ liệu nội dung, nhấp vào tên của các cơ sở dữ liệu đã được tạo ra khi bạn cài đặt Windows SharePoint Services trên các hệ phục vụ.
 4. Trên trang quản lý cơ sở dữ liệu cài đặt nội dung, nhấp vào chọn các Loại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu kiểm tra hộp trong cácLoại bỏ nội dung cơ sở dữ liệu khu vực.
 5. Nhấp vào Ok.
Quay lại các đầu trang

Bước 5: Thêm cơ sở dữ liệu nội dung bạn khôi phục lại các máy chủ ảo


Để thêm cơ sở dữ liệu nội dung bạn khôi phục lại các máy chủ ảo, thực hiện theo các bước sau:
 1. Trên trang chính quyền trung ương, nhấp Cấu hình cài đặt máy chủ ảo dưới Máy chủ ảo Cấu hình.
 2. Trên trang danh sách máy chủ ảo, nhấp vào tên của các máy chủ ảo.
 3. Trên trang cài đặt máy chủ ảo, nhấp Thêm một cơ sở dữ liệu nội dung dưới Máy chủ ảo Quản lý.
 4. Trên trang cài đặt máy chủ ảo, nhấp Quản lý cơ sở dữ liệu nội dung dưới Máy chủ ảo Quản lý.
 5. Trên trang thêm cơ sở dữ liệu nội dung, nhấp Chỉ định cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu trong các Thông tin cơ sở dữ liệukhu vực, và sau đó chỉ định tên của cơ sở dữ liệu và tên của cơ sở dữ liệu hệ phục vụ.
 6. Trong các Cơ sở dữ liệu công suất thiết đặt diện tích, gõ số mà bạn muốn trong các Số lượng các trang web trước khi một cảnh báo sự kiện được tạo ra hộp.
 7. Nhấp vào Ok.
Quay lại các đầu trang

Bước 6: Cấu hình SQL quyền quay lại cài đặt gốc


Để cấu hình máy chủ SQL quyền trở lại với bản gốc cài đặt này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 2. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó nhấn ENTER.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ dòng sau vaø baám NHẬP sau mỗi dòng, nơi Tên máy chủ là tên phục vụ:
  osql -S ServerName \sharepoint -E sp_dropsrvrolemember 'nt authority\network service', 'General'
  GO
 4. Loại exit, vaø sau ñoù baám NHẬP.
Quay lại các đầu trang
THAM KHẢO
Để có được các Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 quản trị hướng dẫn, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm chi tiết về Windows SharePoint Services, truy cập vào các Microsoft Web site sau: Quay lại các đầu trang
WSSv3

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833797 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:46:51 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows SharePoint Services 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbwebservices kbbackup kbhowto kbmt KB833797 KbMtvi
Phản hồi