Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể xem của người sử dụng phổ quát nhóm thành viên trong Windows Server 2003 Active Directory người dùng và máy tính khi phổ quát nhóm không nằm trong phạm vi địa phương

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:833883
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Đảm bảo rằng bạn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và sửa đổi registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng hoạt động thư mục người dùng và máy tính, và bạn bấm vào các Thành viên tab trong của người dùng Thuộc tính hộp thoại để xem các thành viên universal group cho một người sử dụng, chỉ là những nhóm phổ quát mà cư trú trong miền địa phương được hiển thị. Nếu người dùng cũng thuộc về nhóm phổ quát mà không nằm trên tên miền địa phương, các nhóm chung không xuất hiện trong các Thành viên tab của của người dùng Thuộc tínhhộp thoại, ngay cả khi các tên miền nonlocal nằm trong rừng tương tự và bạn được kết nối tới hệ phục vụ toàn cầu danh mục trong miền địa phương.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix không phải là có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các tập tin thuộc tính (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Thời gian Khu vực thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục kiểm soát Bảng điều khiển.
Windows Server 2003, phiên bản 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  28-Mar-2004 22:56 5.2.3790.145   759,808 Adprop.dll    
Windows Server 2003, phiên bản 64-bit
  Date     Time  Version      Size  File name  Platform  --------------------------------------------------------------------  28-Mar-2004 21:52 5.2.3790.145  1,729,024 Adprop.dll  IA-64  28-Mar-2004 21:56 5.2.3790.145   759,808 Wadprop.dll x86
THÔNG TIN THÊM
Theo mặc định, Windows Server 2003, người dùng thư mục hoạt động và các máy tính chỉ cho thấy nhóm thành viên tên miền địa phương. Sau khi bạn áp dụng hotfix này, người dùng thư mục hoạt động và máy tính kết nối đến một máy chủ cửa hàng toàn cầu. Nếu bộ điều khiển tên miền địa phương không cũng có một máy chủ cửa hàng toàn cầu, người dùng thư mục hoạt động và máy tính kết nối đến một máy chủ khác nhau toàn cầu vào cửa hàng trong rừng. Trong trường hợp này, rừng rộng thành viên nhóm phổ quát cho người sử dụng sẽ xuất hiện trong người dùng thư mục hoạt động và Các máy tính.

Hướng dẫn cài đặt

Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn, hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những vấn đề này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể đảm bảo rằng những vấn đề này có thể được giải quyết. Sửa đổi sổ đăng ký tại của riêng bạn nguy cơ.

Quan trọng Bạn phải cấu hình khóa registry tương ứng trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Để áp dụng hotfix này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit trong các Mở hộp, và sau đó Nhấp vào Ok.
 2. Trong Registry Editor, hãy chắc chắn rằng sau registry subkey tồn tại:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory giao diện người dùng
  Nếu subkey này không tồn tại, hãy làm theo các bước sau để tạo ra nó bằng tay:
  1. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  3. Loại Windows để đặt tên subkey mới.
  4. Nhấp chuột phải Windows, bấm Mới, sau đó bấm Key.
  5. Loại Thư mục giao diện người dùng để đặt tên subkey mới.
  6. Nhấp chuột phải Thư mục giao diện người dùng, bấm Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  7. Loại AlwaysShowExternalGroups Tên mục mới.
  8. Bấm đúp AlwaysShowExternalGroups.
  9. Trong các Chỉnh sửa các giá trị DWORD hộp thoại, loại 1, sau đó bấm Ok.
 3. Sau khi bạn đã cấu hình subkeys đăng ký và các mục nhập registry, bấm đúp vào các WindowsServer2003-KB833883 -xxx--ENU.exe ENU.exe hotfix tập tin, và sau đó làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên các màn hình.
 4. Khởi động lại máy tính.
Điều này thiết lập phải đi lang thang với người sử dụng bất kể của máy tính mà người dùng sử dụng. Vì vậy, này khóa sổ đăng ký là ở hive người dùng sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
Khi người dùng hành chính khác nhau làm việc trên cùng một máy tính vật lý, lưu ý rằng cài đặt này không phải là máy tính toàn.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
842632"Một pathname thư mục không hợp lệ đã được truyền" lỗi tin nhắn khi bạn sử dụng hoạt động thư mục người dùng và máy tính để xem thuộc tính người dùng trong Windows Server 2003
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để cài đặt hotfix trong Windows XP và trong Windows Vista, sao chép các tập tin Adprop.dll trong Windows XP hotfix gói vào thư mục SYSTEM32 bằng cách sử dụng sau đây lệnh:
Bản sao adprop.dll %windir%\System32
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 833883 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 09:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833883 KbMtvi
Phản hồi