Mô tả về Cập Nhật Excel 2003: ngày 23 tháng 3 năm 2004

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:834691
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành một Cập Nhật cho Microsoft Office Excel 2003. Cập nhật này sửa chữa một vấn đề trong Excel 2003 có thể gây ra các chức năng RAND(), RANDBETWEEN(), SLOPE(), INTERCEPT(), FORECAST() và STEYX() để trở về giá trị mà không phải là chính xác. Bản cập nhật này sửa vấn đề vì vậy mà các chức năng này tạo ra kết quả chính xác.

Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Để biết thêm chi tiết về service pack mới nhất cho Office 2003, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
870924 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Office 2003
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả làm thế nào để download và cài đặt Excel Cập Nhật 2003: KB834691.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để download và cài đặt bản Cập Nhật

Khách hàng Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Excel 2003 từ đĩa CD-ROM, bạn có sau đây hai lựa chọn:
 • Sử dụng Microsoft Office bản Cập Nhật Web site để tự động cài đặt tất cả các cập nhật mới nhất bao gồm tất cả các gói dịch vụ có sẵn, bảo mật bản vá, và Cập Nhật.
 • Cài đặt chỉ Excel 2003 Update: KB834691 bằng cách làm theo các bước được mô tả sau này trong bài viết này.
Chú ý Microsoft khuyến cáo rằng bạn cài đặt khách hàng Cập Nhật bằng cách sử dụng văn phòng thông tin Cập Nhật Web site. Văn phòng thông tin cập nhật trang web phát hiện của bạn cụ thể cài đặt của Microsoft Office và sẽ nhắc bạn cài đặt chính xác những gì bạn phải có để đảm bảo rằng cài đặt văn phòng của bạn là hoàn toàn thông tin mới nhất.

Văn phòng thông tin cập nhật trang web


Phải có văn phòng thông tin cập nhật trang web phát hiện các yêu cầu bản cập nhật bạn phải cài đặt trên máy tính của bạn, truy cập vào Microsoft sau đây Web site: Nhấp vào Kiểm tra Cập Nhật. Sau khi phát hiện là hoàn chỉnh, bạn nhận được một danh sách các bản Cập Nhật được đề nghị để được chấp thuận của bạn. Nhấp vào Bắt đầu cài đặt để hoàn tất quá trình.

Cài đặt chỉ Excel 2003 Update: KB834691


Để tải về và cài đặt bản Cập Nhật của khách hàng, làm theo các bước sau:
 1. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

  Tải vềTải về Excel 2003 Update: KB834691 khách hàng gói bây giờ.
  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Để thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống Microsoft Hỗ trợ tập tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

  Chú ý Để có được bản địa hoá khách hàng của Excel 2003 Update: KB834691, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Nhấp vào Mở để bắt đầu tải về và cài đặt bản Cập Nhật Excel 2003: KB834691.
 3. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt bản Cập Nhật, bấmCó.
 4. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép thỏa thuận.
 5. Chèn đĩa CD-ROM 2003 văn phòng của bạn nếu bạn sẽ được nhắc để làm như vậy, sau đó bấm Ok.
 6. Khi bạn nhận được một tin nhắn mà chỉ ra rằng các cài đặt đã thành công, nhấp vào Ok.
Chú ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, bạn không thể gỡ bỏ nó. Trở lại tiến trình cài đặt trước khi bản Cập Nhật đã được cài đặt, bạn phải loại bỏ Microsoft Office 2003, và sau đó cài đặt nó một lần nữa từ đĩa CD-ROM gốc.

Hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Excel 2003 từ một vị trí máy chủ, máy chủ người quản trị phải cập nhật vị trí máy chủ với Cập Nhật hành chính và triển khai các bản cập nhật mà máy tính của bạn.

Nếu bạn có máy chủ người quản trị, hãy làm theo các bước sau để tải về Cập Nhật hành chính:
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, tạo một thư mục trên ổ C, và sau đó đặt tên là kb834691 thư mục.
 2. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:

  Tải vềTải về Excel 2003 Update: KB834691 đầy đủ tập tin gói bây giờ.
  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Để thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống Microsoft Hỗ trợ tập tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
  Chú ý Để có được một phiên bản đầy đủ tập tin bản địa hóa của Excel 2003 Update: KB834691, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 3. Nhấp vào Lưu để lưu cài đặt bản Cập Nhật tập tin-ENU.exe (ví dụ, Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe) để kb834691 thư mục.
 4. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
 5. Trong các Mở hộp, loạiCMD, sau đó bấm Ok.
 6. Tại dấu nhắc lệnh, gõ những dòng, và sau đó nhấn ENTER sau mỗi dòng:
  cd\kb834691

  Office2003-kb834691-fullfile-ENU.exe, enu.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb834691
 7. Nhấp vào Có chấp nhận giấy phép thỏa thuận.
 8. Nếu bạn đã quen thuộc với các thủ tục cho việc Cập Nhật của bạn cài đặt hành chính, bấm Bắt đầu, sau đó bấmChạy.

  Gõ lệnh sau đây trong cácMở hộp:
  msiexec /a AdminPath\MSI File p C:\kb834691\MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  Trong lệnh này, Admin Path là con đường số điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2003 (ví dụ, C:\Office2003), MSI File cơ sở dữ liệu .msi trọn gói cho các sản phẩm Office 2003 (ví dụ, Pro11.msi), vàMSP File là tên của các hành chính Cập Nhật.

  Chú ý Bạn có thể phụ thêm các /QB+ chuyển sang dòng lệnh như vậy các Office 2003 Cài đặt hành chính hộp thoại và các Người dùng cuối Thỏa thuận cấp phép hộp thoại không xuất hiện.
 9. Để triển khai các bản cập nhật cho máy trạm làm việc khách hàng, hãy nhấp vàoBắt đầu, bấm Chạy, rồi gõ như sau lệnh trong các Mở hộp:
  msiexec/i AdminPath\MSI File CÀI ĐẶT LẠI =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  Trong lệnh này, Admin Path là con đường số điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2003 (ví dụ, C:\Office2003), MSI File MSI cơ sở dữ liệu gói Đối với các sản phẩm Office 2003 (ví dụ, Pro11.msi), vàFeatureList là danh sách các tính năng tên (trường hợp nhạy cảm) mà phải được cài đặt lại cho Cập Nhật. Để cài đặt tất cả các tính năng, bạn có thể sử dụng CÀI ĐẶT LẠI = TẤT CẢ, hoặc bạn có thể cài đặt các tính năng sau đây:
  EXCELFiles
Để thêm thông tin về làm thế nào để cập nhật của bạn cài đặt hành chính và triển khai các máy trạm làm việc khách hàng, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
829197Làm thế nào để: Cài đặt bản cập nhật để cài đặt hành chính của Office 2003
Bài viết này chứa hướng dẫn tiêu chuẩn cài đặt bản Cập Nhật hành chính. Bạn cũng có thể xem các bài viết sau đây trong Microsoft văn phòng tài nguyên Kit. Để làm điều này, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây Trang web:

Vấn đề xảy ra khi bạn cài đặt Cập Nhật Excel 2003: KB834691

Các nhà phát triển có thể không thể truy cập một số hội đồng văn phòng khác nhau sau khi cài đặt bản Cập Nhật. Vấn đề này không ảnh hưởng đến các giải pháp mà đã phát triển.

Chú ý Vấn đề này được biết là xảy ra trên máy tính có Microsoft .NET Framework và Microsoft Windows Server 2003 hoặc Microsoft Windows XP cài đặt.

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt

Bản Cập Nhật có chứa các phiên bản Cập Nhật của các tập tin sau đây:
  File name   Version  -------------------------  Excel.exe   11.0.6113.0
Để xác định phiên bản Excel 2003 được cài đặt trên của bạn máy tính, làm theo các bước sau.

Chú ý Bởi vì có rất nhiều phiên bản của Microsoft Windows, các theo các bước có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu chúng, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn kết quả tìm kiếm, dướiHướng dẫn tìm kiếm, bấm Tất cả các file và thư mục.
 3. Trong các Tất cả hay một phần của tên tệp hộp, loại Excel.exe, sau đó bấm Tìm kiếm.
 4. Trong danh sách tệp, bấm chuột phải vàoExcel.exe, sau đó bấmThuộc tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác định các phiên bản Excel 2003 được cài đặt trên máy tính của bạn.
Để thêm thông tin về làm thế nào để xác định các Phiên bản Excel 2003 trên máy tính của bạn, nhấp vào số bài viết sau đây để Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
821549Làm thế nào để: Kiểm tra các phiên bản của Office 2003
Chú ý Nếu Excel 2003 Update: KB834691 đã được cài đặt trên của bạn máy tính, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cố gắng để cài đặt các Excel 2003 Update: KB834691:
Bản cập nhật này đã áp dụng hoặc được bao gồm trong bản Cập Nhật đã được áp dụng.

Danh sách các vấn đề cố định bằng các Cập Nhật

Cập Nhật Excel 2003: KB834691 sửa chữa các vấn đề mô tả trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài viết:

833855 Excel 2003 hotfix gói: 29 tháng năm 2004

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 834691 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:57:03 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp1fix kbfunctions kbfix kbbug kboffice2003presp1fix kbinfo kbupdate kbmt KB834691 KbMtvi
Phản hồi