Bạn nhận được một thông báo lỗi "Stop mã lỗi 0x00000051" trong thời gian phục hồi cơ quan đăng ký

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:834728
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các chương trình mà mà thực hiện đăng ký sao lưu và khôi phục lại hoạt động, máy tính của bạn có thể ngừng đáp ứng, và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
BugCheck 0x51 (c, c0000005, bddbab34, bddba78c)

Đối số:
Arg1: 0000000c, (dự trữ)
Arg2: c0000005, (dự trữ)
Arg3: bddbab34, phụ thuộc vào nơi Windows bugchecked, có thể là con trỏ đến hive
Arg4: bddba78c, phụ thuộc vào nơi Windows bugchecked, có thể trở lại mã của HvCheckHive nếu hive bị hỏng.
Sử dụng CPU cũng đột ngột có thể tăng tới 100% cho đến khi bạn khởi động lại máy tính. Khi sử dụng CPU là 100%, các chương trình sử dụng tính năng đăng ký có thể ngừng đáp ứng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng một chương trình điều khiển từ xa hoặc một chương trình sao lưu hệ thống.

Các RegRestoreKey chức năng đọc một tập tin hive đăng ký đã chỉ rõ và sao nó vào một phím xác định trong sổ đăng ký hệ thống. Các RegSaveKey chức năng tiết kiệm một khóa registry cụ thể và tất cả các liên quan đến subkeys vào một tập tin hive. Cả hai chức năng thực hiện hoạt động vào sổ đăng ký hệ thống phải được thực hiện độc quyền. Vấn đề được mô tả trong bài viết này xảy ra bởi vì các RegSaveKeyRegRestoreKey chức năng được gọi là cùng một lúc trong một chương trình multi-thread.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix Windows 2000

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Microsoft Windows 2000

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  19-Dec-2003 18:57 5.0.2195.6886   30,224 Mountmgr.sys  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,776 Ntkrnlmp.exe    05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,200 Ntkrnlpa.exe    05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,720,000 Ntkrpamp.exe    05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,677,312 Ntoskrnl.exe
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về các RegSaveKeyRegRestoreKey chức năng, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 834728 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 05:58:08 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB834728 KbMtvi
Phản hồi