Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chương trình chống vi-rút lỗi thời có thể gây ra lỗi khi bạn cố gắng mở tài liệu Office hoặc khởi động Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả thông báo lỗi mà bạn nhận được trong Microsoft Office cho biết rằng chương trình chống vi-rút đang ngăn bạn mở một tệp. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này vì các lý do sau:
  • Có sự cố về tương thích giữa chương trình chống vi-rút của bạn và Office.
  • Tệp mà bạn đang cố gắng mở bị nhiễm vi-rút mà chương trình chống vi-rút của bạn không thể loại bỏ.
  • Tệp mà bạn đang cố gắng mở bị hỏng.
Để khắc phục hai sự cố đầu tiên, bạn phải cập nhật chương trình chống vi-rút của mình. Để khắc phục sự cố thứ ba, bạn phải cố gắng khôi phục tệp. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thực hiện việc này.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng mở một tệp Microsoft Office, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Phần mềm Chống Vi-rút của bạn đã chặn tệp mà bạn đang cố gắng mở.

Bạn nên đảm bảo phần mềm Chống Vi-rút của mình được cập nhật đầy đủ và thử mở lại tệp. Điều quan trọng cần chú ý là tệp bị chặn cũng có thể chứa vi-rút mà phần mềm Chống Vi-rút của bạn không thể loại bỏ. Trong trường hợp này bạn nên xử lý tệp một cách cẩn thận.

Chú ý Chương trình chống vi-rút giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự tấn công của vi-rút. Để tránh vi-rút, bạn không nên tải xuống hoặc mở tệp từ những nguồn mà bạn không tin cậy, ghé thăm các Web site mà bạn không tin cậy hoặc mở tệp đính kèm e-mail khi chương trình chống vi-rút của bạn không được kích hoạt.

Để có thêm thông tin về các vi-rút máy tính, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
129972 Vi-rút máy tính: mô tả, phòng tránh, và phục hồi
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra khi phần mềm chống vi-rút của bạn và các tệp chữ ký của phần mềm bị lỗi thời khi tệp mà bạn đang cố gắng mở bị nhiễm vi-rút hoặc khi tệp bị hỏng.
GIẢI PHÁP
Giải pháp cho sự cố này phụ thuộc vào việc liệu phần mềm chống vi-rút của bạn và tệp chữ ký của phần mềm có bị lỗi thời không, liệu tệp của bạn có bị nhiễm vi-rút không hoặc liệu tệp của bạn có bị hỏng không.

Để kiểm tra xem phần mềm chống vi-rút của bạn và tệp chữ ký của phần mềm có bị lỗi thời không

Để theo dõi các vi-rút mới được tạo ra, các nhà cung cấp chương trình chống vi-rút định kỳ cung cấp tệp chữ ký vi-rút cập nhật mà bạn có thể tải xuống từ Internet.

Nếu bạn gặp phải sự cố này trên máy tính mà gần đây bạn đã cài đặt một phiên bản chống vi-rút mới từ CD, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối Internet càng sớm càng tốt để tải xuống bản cập nhật mới nhất mà nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút của bạn cung cấp.
49500 Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút
Bạn có thể mua chương trình chống vi-rút mới.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các chương trình Office cùng với Phần bổ sung Norton Antivirus Office, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
329820 Cách sử dụng các chương trình Office cùng với Phần bổ sung Norton Antivirus Office
Để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi Norton AntiVirus 2005 cho biết tính năng sửa chữa không được hỗ trợ, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
904427 Bạn nhận được thông báo lỗi "Norton Antivirus 2005 không hỗ trợ tính năng sửa chữa" khi bạn khởi động chương trình Office 2003
Để biết thông tin về bảo mật chống vi-rút của Microsoft, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Để kiểm tra xem tệp của bạn có bị nhiễm vi-rút không

Nếu bạn gặp sự cố này trên máy tính có phiên bản mới nhất của phần mềm chống vi-rút, phần mềm có tệp chữ ký cập nhật và trên máy tính mà bạn có thể mở tất cả các tệp trừ tệp này thì có khả năng tệp bị nhiễm vi-rút.

Nếu tệp của bạn bị nhiễm vi-rút, bạn nên xoá tệp khỏi hệ thống của mình. Ngay sau khi tệp được xoá, bạn có thể tạo lại tệp hoặc khôi phục từ một bản sau lưu nếu bạn bạn có.

Nếu tệp bị hỏng

Nếu tệp bị hỏng, bạn không thể xử lý tệp đúng cách bằng phần mềm chống vi-rút hoặc bằng chương trình Office bị ảnh hưởng. Do vậy, để có thể sử dụng lại tệp này, bạn phải cố gắng khôi phục tệp. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này, hãy xem các bài viết được liệt kê cho chương trình Office mà bạn đang sử dụng khi sự cố này xảy ra.

Chú ý Không phải tất cả các chương trình đều có khả năng sửa chữa hoặc khôi phục tệp.

Microsoft Excel

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
827298 Cách khôi phục sổ làm việc bị mất hoặc phiên bản sổ làm việc đã bị mất trong Excel 2007 và trong Excel 2003
820741 Cách phục hồi dữ liệu từ sổ làm việc hỏng trong Excel 2002 và Excel 2003
179871 Các phương pháp phục hồi dữ liệu từ sổ làm việc Excel 2000 bị hỏng

Microsoft PowerPoint

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
927477 Cách khắc phục sự cố cho bản trình bày bị hỏng trong PowerPoint 2007
826810 Cách khắc phục sự cố các bản trình bày hỏng trong Powerpoint 2003 và Powerpoint 2002
207377 Cách khắc phục sự cố các bản trình bày Powerpoint 2000

Microsoft Word

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
918429 Cách khắc phục sự cố tài liệu bị hỏng trong Word 2007
826864 Cách khắc phục sự cố các tài liệu Word bị hỏng
norton officeav.dll XL2007 Groove2007 IP2007 OneNote2007 OL2007 PPT2007 PRJ2007 PUB2007 SPD2007 VSO2007 WD2007 PSVR2007 MOSS2007 WSSv3 OFF2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 835404 - Xem lại Lần cuối: 09/16/2011 19:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbproductlink kbresolve kbtshoot kbopenfile kberrmsg KB835404
Phản hồi