Làm thế nào để sử dụng BizTalk Adapter water Utility trong BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:835451
TÓM TẮT
Bài từng bước này mô tả cách cài đặt các Microsoft BizTalk Adapter water Utility. Nó cũng bàn về cách để chạy các BizTalk Adapter water Utility và làm thế nào để có các tập tin được tạo ra dấu vết phân tích.

Cài đặt bộ điều hợp BizTalk water Utility

Để cài đặt BizTalk Adapter water Utility trên Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau:
 1. Để tải các tập tin Tracelog.exe, cài đặt Microsoft Windows phần mềm phát triển Kit (SDK) Cập Nhật cho Windows Vista. Để thực hiện việc này, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Tệp Tracelog.exe không phải là bao gồm trong Windows SDK cho Windows Server 2008 và Microsoft.NET Framework 3.5. Vì vậy, cài đặt Windows Vista SDK trên Windows Server 2008.

  Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây:
  Windows Software Development Kit (SDK) cho Windows Server 2008 và các.NET Framework 3.5 Release Notes
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/windowsserver/bb986638.aspx
 2. Khi cửa sổ cài đặt tùy chọn sẽ được hiển thị, mở rộng Công cụ phát triển, mở rộng Công cụ phát triển của Windows, sau đó bấm để chọn các Công cụ phát triển Win32 hộp kiểm.
 3. Nhấp vào Xoá hộp kiểm khác, và sau đó tiếp tục cài đặt.
 4. Xác định vị trí thư mục sau đây, và sau đó sao chép các tập tin Tracelog.exe vào thư mục cài đặt BizTalk Server:
  Ổ đĩa: \MicrosoftSDKInstallationFolder\Bin
  Theo mặc định, tập tin Tracelog.exe có thư mục c: Program Files Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0\Bin.Thư mục cài đặt máy chủ BizTalk cũng chứa các tập tin Trace.cmd.
Để cài đặt BizTalk Adapter water Utility trên Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau:
 1. Để tải các tập tin Tracelog.exe, cài đặt Windows Server 2003 R2 nền tảng SDK. Để thực hiện việc này, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Khi cửa sổ chọn An cài đặt kiểu sẽ được hiển thị, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh.
 3. Trong các Cài đặt hộp thoại hộp, mở rộng Microsoft Windows Core SDK, và sau đó mở rộng Công cụ.
 4. Nhấp vào Công cụ (Intel 64-bit), sau đó bấm Sẽ đưọ̃c cài đạ̃t trên đĩa cứng cục bộ.
 5. Nhấp vào Sẽ không có sẵn trên mọi thứ khác, và sau đó tiếp tục cài đặt.
 6. Xác định vị trí thư mục sau đây, và sau đó sao chép các tập tin Tracelog.exe vào thư mục cài đặt BizTalk Server:
  Lái xe: \MicrosoftPlatformSDKInstallationFolder\Bin
  Theo mặc định, tập tin Tracelog.exe có thư mục c: Program Files Microsoft nền tảng SDK cho Windows Server 2003 R2\bin.Thư mục cài đặt máy chủ BizTalk cũng chứa các tập tin Trace.cmd.

Cho phép bộ điều hợp BizTalk water Utility

Để cho phép BizTalk Adapter water Utility, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tại một dấu nhắc lệnh, thay đổi thư mục hiện hành vào thư mục nơi BizTalk máy chủ được cài đặt. Theo mặc định, BizTalk máy chủ được cài đặt trong các chương trình Microsoft BizTalk Server 200x thư mục.
 2. Gõ lệnh sau đây, sau đó nhấn ENTER:
  theo dõi - công cụ"Đường dẫn của BizTalk Adapter water Utility"
  Theo mặc định trên Windows Server 2003, các tiện ích water được đặt tại các thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Platform SDK cho Windows Server 2003 R2\Bin
  Theo mặc định trên Windows Server 2008, các tiện ích water nằm trong thư mục sau đây:
  C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0\Bin
  Chú ý Bạn phải kèm theo đường dẫn của các tiện ích dấu vết trong báo giá đánh dấu.

  Ví dụ, gõ lệnh sau trên Windows Server 2003:
  theo dõi - công cụ "C:\Program Files\Microsoft nền tảng SDK cho Windows Server 2003 R2\Bin"
  Trên Windows Server 2008, gõ lệnh sau đây:
  theo dõi - công cụ "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0\Bin"
  Các -công cụ chuyển đổi chỉ ra với tập tin Trace.cmd vị trí của các Tracelog.exe tập tin.

Chạy tiện ích BizTalk Adapter water

Để chạy BizTalk Adapter water Utility trên một kịch bản, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
  theo dõi - bắt đầu - tất cả
 2. Sao chép các kịch bản mà bạn muốn dấu vết.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER:
  theo dõi - dừng
Sau khi bạn ngừng vết, một tệp nhị phân BizTalk Server 2006 và cho các phiên bản sau được đặt tên BtsTrace.bin được tạo ra trong thư mục nơi BizTalk máy chủ được cài đặt. BizTalk Server năm 2004, một tập tin nhị phân được đặt theo tên Bts2004.bin được tạo ra trong thư mục nơi BizTalk máy chủ được cài đặt.

Bạn có thể gửi máy chủ BizTalk water .bin tệp cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để phân tích.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:835451 - 上次审阅时间:09/12/2011 09:55:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition

 • kbbtsorchestration kbbtsmessaging kbinfo kbmt KB835451 KbMtvi
反馈