MS04-011: Cập nhật Bảo mật dành cho Microsoft Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS04-011. Bản tin bảo mật này cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến bản cập nhật bảo mật, bao gồm các tuỳ chọn triển khai và thông tin danh mục tệp. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Các vấn đề đã xác định

Để biết thông tin bổ sung về các vấn đề đã xác định có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật, bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Windows Server 2003

841180 Quy trình khởi động dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle dừng đáp ứng (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
840997 Bạn không thể xem tệp đồ họa định dạng siêu tệp nâng cao (hoặc các tệp ảnh EMF) được tạo trong Adobe Illustrator (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Windows XP

840997 Bạn không thể xem tệp đồ họa định dạng siêu tệp nâng cao (hoặc các tệp ảnh EMF) được tạo trong Adobe Illustrator (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Windows 2000

841180 Quy trình khởi động dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle dừng đáp ứng (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
841382 Máy tính chạy trên Windows 2000 của bạn dừng đáp ứng, bạn không thể đăng nhập vào Windows, hoặc việc sử dụng CPU cho quy trình hệ thống đạt 100 phần trăm (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
841343 Biến sô môi trường HOMEDRIVE, HOMEPATH, và HOMESHARE có thể không hoạt động như bạn dự định nếu bạn sửa đổi chúng trong Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
841395 Bộ điều khiển vùng không đăng ký các mục nhập _GC, _KERBEROS, và _KPASSWD DNS khi máy chủ Windows 2000 khởi động (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
841617 Bạn nhận được thông báo lỗi "Không thể tìm thấy tên mạng" khi bạn thử kết nối với máy chủ SMB/CIFS (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
842644 ID sự kiện 256 được ghi vào nhật ký sự kiện hệ thống sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật MS04-011 trên máy tính chạy trên Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Windows NT 4.0

841384 Thông báo lỗi "STOP 0x00000079" xuất hiện trên máy tính chạy trên Windows NT 4.0 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về các vấn đề chung có thể xảy ra khi bạn cài đặt các bản cập nhật phần mềm thay thế tệp Ntoskrnl.exe trên máy tính chạy trên Windows NT 4.0, bấm các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
317050 Lỗi Vào/Ra Đĩa: Thông báo lỗi Trạng thái = 00000001" xuất hiện khi bạn khởi động máy tính (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
224526 Windows NT 4.0 hỗ trợ tối đa Phân hoạch hệ thống 7,8 GB (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm triển khai sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 LSASS được lập đặc biệt thực thi mã từ xa H.323 LDAP Truyền tải Truyền thông Riêng tư PCT SSL winlogon metafile HSC Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp HCP Trình quản lý Tiện ích Quản lý Windows Trình mô tả Cục bộ LDT Đàm phán Nhà cung cấp Phần mềm Bảo mật SSPP ASN.1 Thư viện miễn phí
Thuộc tính

ID Bài viết: 835732 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:42 - Bản sửa đổi: 11.5

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, the operating system: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

  • kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe KB835732
Phản hồi